Vienintelė specializuota, Europos vėžio institutų organizacijos
akredituota onkologijos įstaiga Lietuvoje

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Artėjantys renginiai
Karjera
Naujienos
Nuomos konkursas
Projektų aprašymai
Renginių galerija
Skelbimai

Mokslo darbuotojams

spalio 06, 2017

PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

 

1. Imunologijos laboratorijoje –  mokslo darbuotojo (0,25 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis ir kvalifikacija taikant daugiaspalvę tėkmės citometriją, atliekant Elispot tyrimus, kuriant ląstelinius pažangios terapijos preparatus ikiklinikiniams tyrimams GGP sąlygomis, planuojant ir atliekant eksperimentus su laboratoriniais gyvūnais.

 

2. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:  mokslinio darbo patirtis vėžio epidemiologijos srityje vykdant ir vadovaujant epidemiologiniams tyrimams, statistinės duomenų analizės metodai, darbas su statistinės analizės programomis (R, STATA, SAS).

 

3. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis vėžio genetinių ir epigenetinių pakitimų detekcijos (metilinimui specifinės PGR/kPGR) ir skystosios biopsijos mėginių ruošimo bei analizės srityse.

 

4. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 3 m. mokslinio darbo patirtis abdominalinės chirurgijos ir vėžio tyrimų srityje]

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

 

 

 

 

Dokumentus pateikti iki 2018 m. sausio  15 d.

moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

About the Author