Vienintelė specializuota, Europos vėžio institutų organizacijos
akredituota onkologijos įstaiga Lietuvoje

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Artėjantys renginiai
Karjera
Naujienos
Nuomos konkursas
Projektų aprašymai
Renginių galerija
Skelbimai

Nacionalinio vėžio instituto bendruomenės atviras laiškas

gruodžio 12, 2017

LR Vyriausybėje vėl prasidėjo diskusija dėl Nacionalinio vėžio instituto (NVI) pavaldumo. Ketinama pakeisti dabartinį instituto pavaldumą Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) ir perduoti jį Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM). Tai stebina Instituto gydytojus ir mokslininkus, jaudina pacientus ir kelia pagrįstų abejonių tokios pertvarkos prasmingumu.

 

NVI yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, įkurtas Lietuvos Respublikos Nacionalinio vėžio instituto įstatymo (2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-838) pagrindu ir turintis biudžetinės įstaigos teisinę formą, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (V. Ž., 1995, Nr. 104-2322). Instituto savininkė yra Lietuvos Respublika. Instituto savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 

Juk NVI yra vienintelė specializuota europinio lygio gydymo įstaiga, teikianti viso spektro onkologines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslo pasiekimais. Nuo 2013 m. Nacionalinis vėžio institutas yra akredituotas Europos vėžio institutų organizacijos kaip Klinikinis vėžio centras. NVI reakreditacijos procesas vyksta šiuo metu.

 

Nacionalinis vėžio institutas yra specializuotas valstybinis mokslo institutas, kurio misija – vykdyti onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Ši NVI misija yra nurodyta ir NVI įstatyme, o įvairių specializacijų Instituto tyrėjai ir gydytojai turi ilgametę šių tyrimų patirtį – Institutas turi jau beveik 90 metų onkologijos krypčių mokslinių tyrimų vykdymo tradicijas.

 

Visuotinai pripažinta, kad šiandien onkologija nėra tik specifinė medicinos praktikos dalis. Šiandieninė onkologija yra labai kompleksinė medicinos praktikos ir įvairių mokslo sričių bei krypčių sankloda, todėl nenuostabu, kad šiuolaikinė praktinė onkologija  neįsivaizduojama be mokslinių tyrimų. Specializuotuose Europos ir pasaulio vėžio centruose, kuriuose realizuojami ir sėkmingai diegiami į praktiką įvairių mokslo sričių tyrėjų ir gydytojų praktikų bendro darbo rezultatai, 20 proc. geresnė paslaugų kokybė ir išgyvenamumo rodikliai.

 

NVI klinikoje kasmet atliekama apie 6 tūkst. chirurginių operacijų dėl vėžio, klinikos stacionaro skyriuose kasmet gydosi apie 12 tūkst. ir dienos chirurgijos stacionare apie 4 tūkst. pacientų. Modernizuotame Chemoterapijos skyriaus dienos stacionare per metus maždaug 9 tūkst. pacientų suteikta apie 17 tūkst. priešnavikinės medikamentinės terapijos paslaugų. NVI Konsultacijų poliklinikoje kasmet apsilanko daugiau nei 120 tūkst. žmonių. Beje, su vėžio liga Lietuvoje gyvena daugiau nei 100 tūkstančių žmonių, o naujų vėžio atvejų kasmet nustatoma apie 18 tūkstančių.

 

NVI teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti interpretuojamos kaip atskira NVI misija, nes NVI vykdomų mokslinių tyrimų rezultatai pritaikomi klinikoje, o onkologiniai pacientai gauna aukščiausio lygio, naujausiais mokslo atradimais pagrįstą gydymą. NVI yra išskirtinai taikomojo mokslo institutas, mokslo pasiekimus tiesiogai naudojantis klinikoje. Vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos atlikto šalies mokslo ir studijų institucijų 2015–2016 mokslinės veiklos vertinimo rezultatais, NVI yra įvertintas kaip ryškiausiai progresuojanti šalies mokslo ir studijų institucija, kurios mokslinė produkcija per pastaruosius metus ūgtelėjo net 19 proc. Institutas nuosekliai kelia savo mokslinį lygį ir šiuo metu dalyvauja ŠMM vykdomoje valstybinių universitetų tinklo optimizavimo ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo programoje.

 

Sveikatos apsaugos ministerija parengė ir 2017-10-03 raštu Nr. (1.1.3-141)10-7951 pateikė Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Nacionalinio vėžio instituto pavaldumo“ ir naujus NVI įstatus. NVI nebuvo informuotas ir įtrauktas į diskusijas rengiant šį nutarimo projektą. Šio projekto tikslas – NVI savininko teises ir pareigas pavesti įgyvendinti SAM bei atitinkamai patvirtinti naujus NVI įstatus.

 

2017-11-30 NVI Mokslo tarybos posėdyje SAM atstovai informavo apie numatomą NVI pavaldumo keitimą ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų struktūrinių padalinių būtent Dermatovenerologijos centro – perkėlimą į NVI klinikų patalpas, kuriose šiandien katastrofiškai trūksta patalpų NVI klinikai. Numatomas NVI mokslinių padalinių sujungimas su Inovatyvios medicinos centru. NVI Mokslo taryba skubotam Instituto valdytojo pakeitimui nepritarė.

 

Akivaizdu, kad skubotai vykdomas NVI valdytojo pakeitimas ir Instituto klinikinės veiklos sumažinimas ar perdavimas VUL Santaros klinikoms sudėtingos onkologinių ligų situacijos Lietuvoje neišspręs. Tačiau, be jokios abejonės, tai reikšmingai sumažins NVI galimybes teikti aukščiausio lygmens sveikatos priežiūros paslaugas onkologijos srityje ir tai lems, kad Lietuvos onkologinėmis ligomis sergantys žmonės neteks vienintelės Europos vėžio institutų organizacijos akredituotos įstaigos.

 

Laiško autoriai supranta, kad šaliai yra svarbi onkologinio sektoriaus pertvarka, tačiau tam turi būti parengta išsami veiksmų programa, kurią būtina aptarti kompetentingose institucijose bei pristatyti visuomenei. Tikime, kad plati diskusija leis surasti optimalius sprendimus ir parengti visapusišką onkologijos sektoriaus problemų sprendimo programą, kuri pateisintų visuomenės lūkesčius.

 

 

NVI Mokslo tarybos pirmininkas dr. Ernestas Janulionis

NVI direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai pavaduojanti direktorių prof. Sonata Jarmalaitė

NVI direktoriaus pavaduotojas klinikai prof. Saulius Cicėnas

POLA prezidentas Šarūnas Narbutas

POLA viceprezidentas       Gediminas Žižys 

About the Author