Vienintelė specializuota, Europos vėžio institutų organizacijos
akredituota onkologijos įstaiga Lietuvoje

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Artėjantys renginiai
Karjera
Naujienos
Nuomos konkursas
Projektų aprašymai
Renginių galerija
Skelbimai

Korupcijos prevencija

Nacionalinio vėžio instituto direktorius prof. Feliksas Jankevičius:

 

Apie korupcijos prevenciją mūsų įstaigoje kaip ir kitose gydymo įstaigose Lietuvoje kalbame kasdieniniame darbe. Su šia problema puikiai susipažinę visi NVI diagnostikos ir stacionaro padalinių gydytojai ir slaugytojai, kurie tiesiogiai dirba su pacientu, taip pat padalinių vadovai.

 

Kita vertus, laukiame ir iš mūsų pacientų kitokio elgesio modelio. Nuosekliai einame į naują nekorupcinį bendravimą tarp gydytojų ir pacientų ir tai sakome tiesiai, be užuolankų. Mes tikrai siekiame šiltų, žmogiškų santykių tarp pacientų ir medikų, tačiau pacientų dėkingumo išraiška medikams privalo išlikti skaidri ir civilizuota.

 

Nacionalinis vėžio institutas drauge su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija pradėjo ciklą renginių, kuriuos pavadinome „Onkologų klubo“ apvalaus stalo diskusija. Atvirai padiskutuoti aktualiomis temomis drauge susirenka pacientai, gydytojai, farmacininkai, sveikatos politikai ir žurnalistai.

 

Nuoširdžiai tikiu, kad tik eidami atviros komunikacijos keliu, visi drauge sugebėsime pakilti į šiuos laikus atitinkantį medikų ir pacientų santykių lygmenį, kai abipusis pasitikėjimas ir bendradarbiavimas neabejotinai padarys įtaką geresniems gydymo rezultatams.

 

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos –

kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos.

 

Kyšis – bet koks materialinis atlygis ar suteikiama asmeninė nauda už tiesioginių pareigų atlikimą. Taigi bet koks materialinis paciento atsidėkojimas (šokoladas, kava, gėrimai, dovanų kuponai, bilietai į renginius, pinigai) už suteiktą gydymą yra kyšis.

 

 

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas


Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nustato atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tokias kaip kyšininkavimas (225 straipsnis), prekyba poveikiu (226 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis), piktnaudžiavimas (228 straipsnis), neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas (2281 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis).


UŽ KYŠININKAVIMĄ, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 

UŽ PAPIRKIMĄ, kai asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.


Asmuo ATLEIDŽIAMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

 

 

Kur kreiptis?

 

Jei mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio veika informuokite:

 

Nacionalinio vėžio instituto Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisiją (komisijos pirmininkė teisininkė Vilma Ivankevičiūtė, tel. (8 5) 278 6705, el. p. vilma.ivankeviciute@nvi.lt).

 

Sveikatos apsaugos ministerijoje pranešimai priimami: „pasitikėjimo telefonas“ 8 800 66 004 arba el. p. korupcija@sam.lt 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės .

 

Specialiųjų tyrimų tarnyboje pranešimai priimami: „karštoji linija“ (8 5) 266 3333 arba el. p. pranesk@stt.lt

 

Nacionalinio vėžio instituto korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2017-2020 m. 

 

Nacionalinio instituto darbuotojų Elgesio kodeksas