Atgal

COVID-19

Informacija pacientams:     
_____________________________________    

Įstaigų vadovų dėmesiui!

NVI veikianti COVID-19 tyrimų laboratorija gali per parą ištirti  400 mėginių!
Dėl tyrimų atlikimo skambinti laboratorijos vedėjai Rasai Sabaliauskaitei tel. 852190924 

            

NVI karštoji linija 8 5 2786718

NVI psichologo pagalba 8 67311110  
 
Naudokite www.nvi.lt tinklalapio funkciją "Pagalba gyvai". Net jei ir esame neprisijungę – būtinai atsakysime el. paštu.
 

SAM COVID-19 puslapis

 

           

Kaip teisingai apsirengti ir nusirengti AAP.                                                                                                Kodėl nereikia tirti besimptomius pacientus dėl COVID-19 infekcijos


NVI COVID-19 INFEKCIJOS VALDYMO PAGRINDINĖ KOMANDA (VPK)

NVI KORONAVIRUSO (COVID-19) INFEKCIJOS VALDYMO PAGRINDINĖ KOMANDA (VPK) 

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, NVI siekdamas tinkamo darbuotojų ir visuomenės informuotumo, visais klausimais susijusiais su koronaviruso (COVID-19) situacija, ragina kreiptis į nurodytus asmenis, pagal pavestas atsakomybės sriti:

Atsakomybės sritis Atsakingi asmenys (pagrindinis ir pavaduojantis) Funkcijos (pavedimai / atsakomybės)
Vadovas

Saulius Cicėnas
(tel. 852786702; el.p.: saulius.cicenas@nvi.lt)

• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kontrolė NVI karantino metu.
Pavaduotojas

Renatas Tikuišis
(tel. 852190955; el.p: renatas.tikuisis@nvi.lt)

Linas Senkus
(tel. 852190943; el.p.: linas.senkus@nvi.lt)

• Pasirengimas COVID-19 atvejo izoliavimui ir darbo perorganizavimui.
Infekcijų ir karantino reikalavimų kontrolė

Jolanta Ašembergienė
(tel. 852746422; el.p.: jolanta.asembergiene@nvi.lt)

Danguolė Navikienė
(tel. 852786797, el.p.: danguole.navikiene@nvi.lt)

Teresa Česiulienė
(tel. 852786780; el.p.: teresa.cesiuliene@nvi.lt)

• SPP karantino metu reglamentuojančių dokumentų rengimas ir nuolatinis atnaujinimas;
• Asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP), higienos priemonių naudojimo reglamentavimas ir kontrolė;
• Saugaus elgesio ir tinkamo AAP naudojimo mokymų organizavimas;
• Nuolatinė karantino reikalavimų laikymosi ir patikros punktų veiklos kontrolė;
• Karantino reikalavimų pažeidimų apskaita ir analizė.
Skubioji pagalba ir intensyvioji priežiūra

Janina Buterlevičiūtė
(tel. 852746405; el.p.: 
janina buteleviciute@nvi.lt)

Rasa Vansevičiūtė-Petkevičienė
(tel. 852786710; el.p. rasa.vanseviciute@nvi.lt)

• Saugaus pacientų konsultavimo, hospitalizavimo ir skubios pagalbos teikimo užtikrinimas karantino metu;
• Karantino reikalavimų kontrolė ir pažeidimų likvidavimas Priėmimo ir skubiosios pagalbos bei Konsultacinės poliklinikos skyriuose.
Neatidėliotinos onkologinės paslaugos

Darius Norkus
(tel. 852746455; el.p.: darius.norkus@nvi.lt)

Birutė Brasiūnienė
(tel. 852786767; el.p.: birute.brasiuniene@nvi.lt)

Jurgita Ušinskienė
(tel. 852746417; el.p.: jurgita.usinskiene@nvi.lt)

Audrius Dulskas
(tel. 852190947; el.p. audrius.dulskas@nvi.lt)

• Saugaus radioterapinių, chemoterapinių, chirurginių ir radiologinės diagnostikos SPP užtikrinimas karantino metu;
• Karantino reikalavimų kontrolė ir pažeidimų likvidavimas.
Farmacija ir laboratorinės paslaugos

Marytė Karpavičienė
(tel. 852786739; el.p.: maryte.karpaviciene@nvi.lt)

Elvyra Žolobovska
(tel. 852786744; el.p.: elvyra.zolobovska@nvi.lt)

• Medikamentų ir tyrimų poreikio užtikrinimas karantino metu;
• Vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių COVID-19 atvejui sukomplektavimas.
Slaugos administravimas ir patalpų valymas

Nijolė Zadoreckaitė
(tel. 852786704; el.p.: nijole.zadoreckaite@nvi.lt)

Viktorija Gaidamavičiūtė
(tel. 852190961; el.p.:  viktorija.gaidamaviciute@nvi.lt)

• AAP ir higienos priemonių poreikio identifikavimas, aprūpinimas ir naudojimo kontrolė;
• Mokymų organizavimas ir nuolatinė karantino reikalavimų laikymosi kontrolė slaugos lygmenyje;
• Mokymai dėl slaugos personalo komunikavimo su pacientais karantino laikotarpiu.
Žmogiškieji ištekliai, teisiniai klausimai

Vilma Gudavičienė
(tel. 852786705; el.p.: vilma.gudaviciene@nvi.lt)

Lina Ignotienė
(tel. 852786708; el.p.: lina.ignotiene@nvi.lt)
[informaciją renka ir teikia vedėjai]

• Izoliuotų, rezervo medicinos darbuotojų apskaita ir kontrolė;
• Nuotoliniu būdu dirbančio personalo apskaita;
• Personalo konsultavimas dėl nedarbingumo ir teisiniais klausimais;
• Informacijos pacientams ir dėl paslaugų teikimo/atidėjimo teisinių formuluočių parengimas.
Infrastruktūros saugumas ir pritaikymas

Kazimir Savlan
(tel. 852786707; el.p.: kazimir.savlan@nvi.lt)

Rimantas Krivickas
(tel. 852746446; el.p.: rimantas.krivickas@nvi.lt)

• Patikros punktų, registratūrų aprūpinimas ir sauga;
• Kabinetų, palatų karantino režimas ir sauga;
• Dezinfekcijos organizavimas, užterštų priemonių utilizavimas;
• COVID-19 izoliacinių palatų įrengimas.
Vidinė ir išorinė komunikacija

Veronika Mickevičienė
(tel. 852786718; el.p.: veronika.mickeviciene@nvi.lt)

Giedrė Petkevičė
(tel. 852786733; el.p.: giedre.petkevice@nvi.lt)

• Savalaikis ir centralizuotas darbuotojų informavimas dėl karantino reikalavimų;
• COVID-19 dokumentų talpyklės pildymas;
• Karštosios NVI COVID-19 linijos veiklos užtikrinimas;
• Nuotolinės psichologinės pagalbos užtikrinimas;
• Išorinės informacijos teikimas, laikantis karantino reikalavimų;
• Paramos teikimo organizavimas.
Profesinių poreikių klausimai

Renata Laučiuvienė
(tel. 852746464; el.p.: renata.lauciuviene@nvi.lt)

• Reikalavimui darbui nuotoliniu būdu;
• Reikalavimai konsultavimui telefonu.
Profesinių poreikių klausimai

Regina Jarošienė
(tel. 852190956; el.p.: regina.jarocsiene@nvi.lt)

• Savalaikis darbuotojų informavimas apie VPK sprendimus;
• Su karantino situacija susijusių darbuotojų poreikių identifikavimas, dalyvavimas juos sprendžiant.
Priemonių tiekimas ir apskaita

Stasys Katinas,
(tel. 852786721; el.p.: stasys katinas@nvi.lt)

Justas Bilevičius
(tel. 852746456; el.p.: justas.bilevicius@nvi.lt)

• Būtinųjų viešųjų pirkimų ir paramos gavimo užtikrinimas;
• Paramos priemonių gavimo registravimas ir apskaita.
Finansiniai resursai

Gražina Grajauskienė
(tel. 85278706; el.p.: grazina.grajauskiene@nvi.lt)

Apolonija Sielskienė
(tel. 852190937; el.p.: apolonija sielskiene@nvi.lt)

• Finansinių resursų apskaita ir tvarumo kontrolė, savalaikis DU mokėjimas;
• SPP finansavimo kontrolė, kontaktai su VLK dėl galimų pakeitimų.

 

SAM ir NVI teisės aktai

  SAM teisės aktai NVI teisės aktai
 

Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų (V-1313)

Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų (V-1153)

Sprendimas Dėl COVID-19 ligos valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms (V1118) Pakeitimas (V-1120)

Dėl planinių ambulatorinių ASP paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo ASPĮ plano rengimo reikalavimų (V-1019) (suvestinė reakcija 05-13); pakeitimas (V-1137)

Dėl įpareigojimo asmenų veiksmus laikyti pavojumi aplinkinių sveikatai

Dėl ASPĮ, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboraorijų bendradarbiavimo tvarkos Pakeitimas (V-1126)  

Dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo santykių skirtingose ASPĮ karantino LR teritorijoje paskelbimo laikotarpiu 

 LVR nutarimas dėl karantino (V-515)   [nauja redakcija 2020-06-01]      

 SAM Dėl ASPĮ darbo organizavimo  (suvestinė redakcija 2020-05-15)                               

SAM Dėl COVID-19 paslaugų organizavimo (V-281)pakeitimas (V-1056); pakeitimas (V-1140)

SAM Dėl vardinių vaistinių preparatų išrašymo ir atsiėmomo vaistinėse 

Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai diagnozuoti SP specialistams prevenciniu tikslu organizavimo (pakeitimas 2020-04-22)

Dėl SP specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos plitimą (pakeitimas 2020-04-22) 

SAM Dėl SP specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

SAM Dėl tepinėlio paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo TA pakeitimas (2020-04-17, V-920), pakeitimas (20202-05-06 V-1085)

Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose (V-1184)

SAM Dėl paslaugų po išrašymo iš stacionaro (2020-04-17)

Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo (V-352 suv.red. 2020.05-15)

SAM Dėl sąlytį turėjusių su COVD-19 asmenų izoliavimo  (suvestinė redakcija 2020-03-30)

SAM Dėl sąlytį turėjusių su COVD-19 asmenų izoliavimo patalpų 

SAM sprendimas vykdyti sveikatos sistemos darbuotojų mokymus teikti pagalbą COVID-19 pacientams 

 Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairės.

SAM Dėl AAP naudojimo ASPĮ pagal saugumo lygius

 

Dėl NVI pacientų ir darbuotojų genetinio ištyrimo dėl COVID-19 infekcijos tvarkos santrauka

Dėl ambulatorinių paslaugų etapinio atnaujinimo

Planinių stacionarinių ASPP teikimo NVI planas 

Dėl karantino paskelbimo

Dėl darbuotojų grižusių iš užsienio  

Dėl darbuotojų saviizoliacijos

Dėl klinikos darbo organizavimo

Dėl informacijos teikimo telefonu

Dėl nuotolinio darbo 

Dėl NVI darbuotojų kontakto su COVID-19 infekuotu pacientu rizikos vertinimo

Dėl prevencinių veiksmų plano esant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19

Dėl ekstremalios situacijos valdymo komandos

Dėl klinikinių tyrimų atlikimo pandemijos metu

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mus remia pandemijos laikotarpiu

Gauta

Iš ko gauta

Kokios prekės

Kiekis

2020.03.19    Northway Medicinos centras (S. Žukausko g. 19, Vilnius)    Pirštinės M, L 200 vnt.
2020.03.19  Northway Medicinos centras (S. Žukausko g. 19, Vilnius)  Dezinfekcinis skystis 5 l
2020.03.19  Northway Medicinos centras (S. Žukausko g. 19, Vilnius)  Medicininės kaukės 200 vnt.
2020.03.19  Northway Medicinos centras (S. Žukausko g. 19, Vilnius)  Kombinezonai 25 vnt.
2020.03.19 UAB INK agency Apmoka individualias dezinfekcines priemones medikams 700 EUR
2020.03.22 Labdaros fondas ,,Vienybė"
(Antakalnio g. 84a, Vilnius)
Dolce-pharm FFP3 respiratorius 250 vnt.
2020.03.24 Vilniaus LIONS moterų klubas Vienkartinės pirštinės 13000 vnt.
2020.03.25 LAISVĖS TV MB 20 V FFP2 respiratorius 90 vnt.
2020.03.16 LAISVĖS TV Rankų dezinfektantas (5x60) 300 l
2020.03.23  UAB INK agency  Sterilliium rankų antiseptikas 100 ml. 200 vnt.
2020.03.23  UAB INK agency  Bacillol paviršių dezinfektantas, serv. N80 53 pak.
2020.03.25 Lietuvos nekilnojamo turto Rankų antiseptikas 250 ml. 400 but.
2020.03.26 UAB Inospectra Pirštinės XL 200 vnt.
2020.03.26 Arbor medical corporation Lt Ozono generatorius MOG-03G 30 vnt.
 2020.03.27 Vilniaus miesto savivaldybė  FFP2 respiratorius  100 vnt.
 2020.03.27 Linkmenų fabrikas  Skydeliai  82 vnt.
 2020.03.27 Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija  FFP2 respiratorius  80 vnt.
2020.03.27 LAISVĖS TV  Apsauginis respiratorius FFP2 600 vnt.
2020.03.27 LAISVĖS TV Apsauginė medicininė kaukė 20000 vnt.
2020.03.27 LAISVĖS TV Medicininiai apsauginiai akiniai prieš rasojimą, prisispaudžiantys 400 vnt.
2020.03.27 LAISVĖS TV Sunway medicininis apsauginis kombinezonas 600 vnt.
2020.03.29 UAB Brolis Sensor Technology (direktorius Dominykas Vizbaras) Daugkartinio naudojimo trisluoksnės medvilninės kaukės 400 vnt.
2020.03.30 Fizinis asmuo Bachilai 200 vnt.
2020.03.30 Fizinis asmuo Kepuraitė 200 vnt.
2020.04.01 UAB Inospectra Vienkartinės pirštinės 1200 vnt.
2020.04.01 AB ,,Grigeo" Tualetinis popierius (Family 4 rit.) 672 rit.
2020.04.01 AB ,,Grigeo" Tualetinis popierius (Grite Orchidea 4 rit.) 672 rit.
2020.04.01 AB ,,Grigeo"  Popieriniai rankšluosčiai (Saluto 2 rit.) 312 rit.
2020.04.01 AB ,,Grigeo"  Popieriniai rankšluosčiai (Saluto 2 rit.) 456 rit
2020.04.02 Labdaros ir paramos fondas ,,Vyrų fondas" Apsauginiai veido skydeliai 20 vnt
2020 04 02 UAB "White Line Styling" Plastikiniai stalo apsaugos skydai 2 vnt.
2020.04.01 Prusa Labs Apsauginis veido skydelis 18 vnt.
2020.04.03 Nacionalinė krūties ligų asociacija Vienkartinės kaukės 2000 vnt
2020.04.04 Prusa Labs Apsauginis veido skydelis 19 vnt.
2020.04.06 Ilsanta Chalatas sterilus 1109 vnt
2020.04.06  Ilsanta Kepurė medicininė, žalia 14000 vnt.
2020.04.06 UAB ,,Brolis semiconductors" Respiratorius N95 600 vnt.
2020.04.06 UAB Brolis Sensor Technology (direktorius Dominykas Vizbaras) Daugkartinio naudojimo trisluoksnės medvilninės kaukės 480 vnt.
2020.04.06 Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Apsauginis veido skydelis 27 vnt.
2020.04.08 Lietuvos aklųjų biblioteka 
(N. Griciūnas)
Apsauginis veido skydelis 20 vnt.
2020.04.06 UAB "Biok laboratorija" Asmens higienos priemonės  215 vnt.
2020.04.09 Prusa Labs Apsauginis veido skydelis 30 vnt.

 

PARAMA MOKSLO PADALINIUI

Gauta

Iš ko gauta

Kokios prekės 

Kiekis

  VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas, Chemijos ir bioinžinerijos katedra UVC lempa 1 vnt.
  UAB Froceth Švarių patalpų paviršiaus valymo ir dezinfekavimo priemonės 3 litrai
 

VU Fizikos fakulteto bendruomenė (Ernestas Kovalenko ir Lilija Ščiolkova, Paulius Slivinskas,
Sergejus Blinikovas, Mantas Mikalauskis, Eduardas Silva)

Sukonstruotas  360° UVC  oro bei paviršių sterilizatorius 1 vnt.
  UAB Valara Priemonės paviršių ir  20 litrų
  UAB Valara Purkštukų rankų dezinfekcijai individualiam testavimo laboratorijos darbuotojų naudojimui 20 vnt.
  UAB Valara Fotokatalizinis oro dezinfekatorius OKSIS CleanAir 1 vnt.
Atnaujinta 2020-05-29 17:00


Svarbu žinoti: