Atgal

COVID-19

NVI karštoji linija 8 5 2786718
NVI psichologo pagalba 8 67311110  

Įėjimo į NVI schema

SAM COVID-19 puslapis

Naudokite www.nvi.lt tinklalapio funkciją "Pagalba gyvai". Net jei ir esame neprisijungę – būtinai atsakysime el. paštu.

NVI KORONAVIRUSO (COVID-19) INFEKCIJOS VALDYMO PAGRINDINĖ KOMANDA (VPK) 

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, NVI siekdamas tinkamo darbuotojų ir visuomenės informuotumo, visais klausimais susijusiais su koronaviruso (COVID-19) situacija, ragina kreiptis į nurodytus asmenis, pagal pavestas atsakomybės sriti:

Atsakomybės sritis Atsakingi asmenys (pagrindinis ir pavaduojantis) Funkcijos (pavedimai / atsakomybės)
Vadovas

Saulius Cicėnas
(tel. 852786702; el.p.: saulius.cicenas@nvi.lt)

• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir kontrolė NVI karantino metu.
Pavaduotojas

Renatas Tikuišis
(tel. 852190955; el.p: renatas.tikuisis@nvi.lt)

Linas Senkus
(tel. 852190943; el.p.: linas.senkus@nvi.lt)

• Pasirengimas COVID-19 atvejo izoliavimui ir darbo perorganizavimui.
Infekcijų ir karantino reikalavimų kontrolė

Jolanta Ašembergienė
(tel. 852746422; el.p.: jolanta.asembergiene@nvi.lt)

Danguolė Navikienė
(tel. 852786797, el.p.: danguole.navikiene@nvi.lt)

Teresa Česiulienė
(tel. 852786780; el.p.: teresa.cesiuliene@nvi.lt)

• SPP karantino metu reglamentuojančių dokumentų rengimas ir nuolatinis atnaujinimas;
• Asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP), higienos priemonių naudojimo reglamentavimas ir kontrolė;
• Saugaus elgesio ir tinkamo AAP naudojimo mokymų organizavimas;
• Nuolatinė karantino reikalavimų laikymosi ir patikros punktų veiklos kontrolė;
• Karantino reikalavimų pažeidimų apskaita ir analizė.
Skubioji pagalba ir intensyvioji priežiūra

Janina Buterlevičiūtė
(tel. 852746405; el.p.: 
janina buteleviciute@nvi.lt)

Rasa Vansevičiūtė-Petkevičienė
(tel. 852786710; el.p. rasa.vanseviciute@nvi.lt)

• Saugaus pacientų konsultavimo, hospitalizavimo ir skubios pagalbos teikimo užtikrinimas karantino metu;
• Karantino reikalavimų kontrolė ir pažeidimų likvidavimas Priėmimo ir skubiosios pagalbos bei Konsultacinės poliklinikos skyriuose.
Neatidėliotinos onkologinės paslaugos

Darius Norkus
(tel. 852746455; el.p.: darius.norkus@nvi.lt)

Birutė Brasiūnienė
(tel. 852786767; el.p.: birute.brasiuniene@nvi.lt)

Jurgita Ušinskienė
(tel. 852746417; el.p.: jurgita.usinskiene@nvi.lt)

Audrius Dulskas
(tel. 852190947; el.p. audrius.dulskas@nvi.lt)

• Saugaus radioterapinių, chemoterapinių, chirurginių ir radiologinės diagnostikos SPP užtikrinimas karantino metu;
• Karantino reikalavimų kontrolė ir pažeidimų likvidavimas.
Farmacija ir laboratorinės paslaugos

Marytė Karpavičienė
(tel. 852786739; el.p.: maryte.karpaviciene@nvi.lt)

Elvyra Žolobovska
(tel. 852786744; el.p.: elvyra.zolobovska@nvi.lt)

• Medikamentų ir tyrimų poreikio užtikrinimas karantino metu;
• Vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių COVID-19 atvejui sukomplektavimas.
Slaugos administravimas ir patalpų valymas

Nijolė Zadoreckaitė
(tel. 852786704; el.p.: nijole.zadoreckaite@nvi.lt)

Viktorija Gaidamavičiūtė
(tel. 852190961; el.p.:  viktorija.gaidamaviciute@nvi.lt)

• AAP ir higienos priemonių poreikio identifikavimas, aprūpinimas ir naudojimo kontrolė;
• Mokymų organizavimas ir nuolatinė karantino reikalavimų laikymosi kontrolė slaugos lygmenyje;
• Mokymai dėl slaugos personalo komunikavimo su pacientais karantino laikotarpiu.
Žmogiškieji ištekliai, teisiniai klausimai

Vilma Gudavičienė
(tel. 852786705; el.p.: vilma.gudaviciene@nvi.lt)

Lina Ignotienė
(tel. 852786708; el.p.: lina.ignotiene@nvi.lt)
[informaciją renka ir teikia vedėjai]

• Izoliuotų, rezervo medicinos darbuotojų apskaita ir kontrolė;
• Nuotoliniu būdu dirbančio personalo apskaita;
• Personalo konsultavimas dėl nedarbingumo ir teisiniais klausimais;
• Informacijos pacientams ir dėl paslaugų teikimo/atidėjimo teisinių formuluočių parengimas.
Infrastruktūros saugumas ir pritaikymas

Kazimir Savlan
(tel. 852786707; el.p.: kazimir.savlan@nvi.lt)

Rimantas Krivickas
(tel. 852746446; el.p.: rimantas.krivickas@nvi.lt)

• Patikros punktų, registratūrų aprūpinimas ir sauga;
• Kabinetų, palatų karantino režimas ir sauga;
• Dezinfekcijos organizavimas, užterštų priemonių utilizavimas;
• COVID-19 izoliacinių palatų įrengimas.
Vidinė ir išorinė komunikacija

Veronika Mickevičienė
(tel. 852786718; el.p.: veronika.mickeviciene@nvi.lt)

Giedrė Petkevičė
(tel. 852786733; el.p.: giedre.petkevice@nvi.lt)

• Savalaikis ir centralizuotas darbuotojų informavimas dėl karantino reikalavimų;
• COVID-19 dokumentų talpyklės pildymas;
• Karštosios NVI COVID-19 linijos veiklos užtikrinimas;
• Nuotolinės psichologinės pagalbos užtikrinimas;
• Išorinės informacijos teikimas, laikantis karantino reikalavimų;
• Paramos teikimo organizavimas.
Profesinių poreikių klausimai

Renata Laučiuvienė
(tel. 852746464; el.p.: renata.lauciuviene@nvi.lt)

• Reikalavimui darbui nuotoliniu būdu;
• Reikalavimai konsultavimui telefonu.
Profesinių poreikių klausimai

Regina Jarošienė
(tel. 852190956; el.p.: regina.jarocsiene@nvi.lt)

• Savalaikis darbuotojų informavimas apie VPK sprendimus;
• Su karantino situacija susijusių darbuotojų poreikių identifikavimas, dalyvavimas juos sprendžiant.
Priemonių tiekimas ir apskaita

Stasys Katinas,
(tel. 852786721; el.p.: stasys katinas@nvi.lt)

Justas Bilevičius
(tel. 852746456; el.p.: justas.bilevicius@nvi.lt)

• Būtinųjų viešųjų pirkimų ir paramos gavimo užtikrinimas;
• Paramos priemonių gavimo registravimas ir apskaita.
Finansiniai resursai

Gražina Grajauskienė
(tel. 85278706; el.p.: grazina.grajauskiene@nvi.lt)

Apolonija Sielskienė
(tel. 852190937; el.p.: apolonija sielskiene@nvi.lt)

• Finansinių resursų apskaita ir tvarumo kontrolė, savalaikis DU mokėjimas;
• SPP finansavimo kontrolė, kontaktai su VLK dėl galimų pakeitimų.

 

SAM teisės aktai NVI teisės aktai

 LVR nutarimas dėl karantino [suvestinė redakcija 2020-04-01]

 SAM Dėl ASPĮ darbo organizavimo Nauja redakcija

SAM Dėl COVID-19 paslaugų organizavimo

SAM Dėl paslaugų po išrašymo iš stacionaro

SAM Dėl reabilitacijos

SAM Dėl sąlytį turėjusių su COVD-19 asmenų izoliavimo N

SAM Dėl sąlytį turėjusių su COVD-19 asmenų izoliavimo patalpų N

SAM sprendimas vykdyti sveikatos sistemos darbuotojų mokymus teikti pagalbą COVID-19 pacientams N

 Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairės.

Dėl karantino paskelbimo

Dėl darbuotojų grižusių iš užsienio  

Dėl darbuotojų saviizoliacijos

Dėl klinikos darbo organizavimo

Dėl nuotolinio darbo 

Dėl NVI darbuotojų kontakto su COVID-19 infekuotu pacientu rizikos vertinimo

Dėl prevencinių veiksmų plano esant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19

Dėl ekstremalios situacijos valdymo komandos

Dėl klinikinių tyrimų atlikimo pandemijos metu

 

 


Atnaujinta 2020-04-03 13:00


Svarbu žinoti: