Atgal

COVID-19 darbuotojui

 

NVI veikianti COVID-19 tyrimų laboratorija gali per parą ištirti  400 mėginių! Laboratorijos vedėja Rasa Sabaliauskaitė tel. 852190924

               

 

 


NVI KORONAVIRUSO (COVID-19) INFEKCIJOS VALDYMO PAGRINDINĖ KOMANDA (VPK)

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, NVI siekdamas tinkamo darbuotojų ir visuomenės informuotumo, visais klausimais susijusiais su koronaviruso (COVID-19) situacija, ragina kreiptis į nurodytus asmenis, pagal pavestas atsakomybės sriti:

Eil. Nr.

Pareigos/

atsakomybės sritys

Atsakingi asmenys

(pagrindinis ir pavaduojantis)

Funkcijos (pavedimai/atsakomybės)
  Vadovas

Saulius Cicėnas
(tel. 852786702; el.p.: saulius.cicenas@nvi.lt)

(esant poreikiui pakeičia Renatas Tikuišis
(tel. 852190955; el.p: renatas.tikuisis@nvi.lt)

 • Sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – SPP) organizavimas ir kontrolė NVI karantino metu.
  Pavaduotojas

Renatas Tikuišis
(tel. 852190955; el.p: renatas.tikuisis@nvi.lt)

 • Pasirengimas COVID-19 atvejo izoliavimui ir darbo perorganizavimui.
  Infekcijų reikalavimų kontrolė

Jolanta Ašembergienė
(tel. 852746422; el.p.: jolanta.asembergiene@nvi.lt)

Danguolė Navikienė
(tel. 852786797, el.p.: danguole.navikiene@nvi.lt)

Teresa Česiulienė
(tel. 852786780; el.p.: teresa.cesiuliene@nvi.lt)

 • SPP dokumentų rengimas ir nuolatinis atnaujinimas;
 • Asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP), higienos priemonių naudojimo reglamentavimas ir kontrolė;
 • Saugaus elgesio ir tinkamo AAP naudojimo mokymų organizavimas;
 • Nuolatinė reikalavimų laikymosi kontrolė;
 • Reikalavimų pažeidimų apskaita ir analizė.
  Skubioji pagalba ir intensyvioji priežiūra

Janina Buterlevičiūtė
(tel. 852746405; el.p.:
janina.buterleviciute@nvi.lt)

Arūnas Kulboka
(tel. 852786710; el.p. arunas.kulboka@nvi.lt)

 • Saugaus pacientų konsultavimo, hospitalizavimo ir  skubios pagalbos teikimo užtikrinimas karantino metu;
 • Karantino reikalavimų kontrolė ir pažeidimų likvidavimas Priėmimo ir skubiosios pagalbos bei Konsultacinės poliklinikos skyriuose.
  Neatidėliotinos onkologinės paslaugos

Saulius Cicėnas
(tel. 852786702; el.p.: saulius.cicenas@nvi.lt)

Violeta Nevulis-Obuchovska
(tel. 852786816; el.p.: violeta.nevulis@nvi.lt)

Birutė Brasiūnienė
(tel. 852786767; el.p.: birute.brasiuniene@nvi.lt)

Jurgita Ušinskienė
(tel. 852746417; el.p.: jurgita.usinskiene@nvi.lt)

 • Saugaus radioterapinių, chemoterapinių, chirurginių ir radiologinės diagnostikos SPP  užtikrinimas;
 • Reikalavimų kontrolė ir pažeidimų likvidavimas.
  Farmacija ir laboratorinės paslaugos

Marytė Karpavičienė
(tel. 852786739; el.p.: maryte.karpaviciene@nvi.lt)

Elvyra Žolobovska
(tel. 852786744; el.p.: elvyra.zolobovska@nvi.lt)

Rasa Sabaliauskaitė
(tel. 852190924; el.p.: rasa.sabaliauskaite@nvi.lt)

 • Medikamentų ir tyrimų poreikio užtikrinimas;
 • Vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių COVID-19 atvejui sukomplektavimas;
 • Darbuotojų ir pacientų COVID-19 testavimo organizavimas.
  Slaugos administravimas ir patalpų valymas

Nijolė Zadoreckaitė
(tel. 852786704; el.p.: nijole.zadoreckaite@nvi.lt)

Viktorija Gaidamavičiūtė
(tel. 852190961; el.p.: viktorija.gaidamaviciute@nvi.lt)

 • AAP ir higienos priemonių poreikio identifikavimas, aprūpinimas ir naudojimo kontrolė;
 • Mokymų organizavimas ir nuolatinė reikalavimų laikymosi kontrolė slaugos lygmenyje;
 • Mokymai dėl slaugos personalo komunikavimo su pacientais COVID-19 infekcijos valdymo laikotarpiu.
  Žmogiškieji ištekliai, teisiniai klausimai

Jurgita Stirblienė
(tel. 852786705; el.p.: jurgita.stirbliene@nvi.lt)

Vilma Gudavičienė
(tel. 852786708; el.p.: vilma.gudaviciene@nvi.lt)

 

[informaciją renka ir teikia vedėjai]

 • Izoliuoto, dirbančio personalo apskaita;
 • Personalo konsultavimas dėl nedarbingumo ir teisiniais klausimais;
 • Informacijos pacientams ir dėl paslaugų teikimo/atidėjimo teisinių formuluočių rengimas;
  Infrastruktūros saugumas ir pritaikymas

Kazimir Savlan
(tel. 852786707; el.p.: kazimir.savlan@nvi.lt)

Rimantas Krivickas
(tel. 852746446; el.p.: rimantas.krivickas@nvi.lt)

 • Registratūrų aprūpinimas ir sauga;
 • Kabinetų, palatų COVID-19 infekcijos valdymo režimas ir sauga;
 • Dezinfekcijos organizavimas, užterštų priemonių utilizavimas;
 • COVID-19 izoliacinių palatų įrengimas.
  Vidinė ir išorinė komunikacija

Veronika Mickevičienė
(tel. 852786818; el.p.: veronika.mickeviciene@nvi.lt)

Ieva Motiejūnaitė
(tel. 852786733; el.p.: ieva.motiejunaite@nvi.lt)

 • Savalaikis ir centralizuotas darbuotojų informavimas dėl COVID-19 infekcijos valdymoreikalavimų;
 • COVID-19 dokumentų talpyklės pildymas;
 • Karštosios NVI COVID-19 linijos veiklos užtikrinimas;
 • Nuotolinės psichologinės pagalbos užtikrinimas;
 • Išorinės informacijos teikimas;
 • Paramos teikimo organizavimas.
  Duomenų apsauga

Lina Žilinskaitė
(tel. 852746464; el.p.: lina.zilinskaite@nvi.lt)

 • Konsultavimas duomenų apsaugos klausimais įgyvendinant COVID-19 infekcijos valdymo priemones. 
  Profesinių poreikių klausimai

Giedrė Smailytė
(tel. 852190911; el.p.:  giedre.smailyte@nvi.lt)

Regina Jarošienė
(tel. 852190956; el.p.: regina.jarosiene@nvi.lt)

 • Savalaikis darbuotojų informavimas apie VPK sprendimus;
 • Su  COVID-19 infekcijos valdymo situacija susijusių darbuotojų poreikių identifikavimas, dalyvavimas juos sprendžiant.
  Priemonių tiekimas ir apskaita

Stasys Katinas,
(tel. 852786721; el.p.:
stasys katinas@nvi.lt)

Justas Bilevičius
(tel. 852746456; el.p.: justas.bilevicius@nvi.lt)

 • Būtinųjų viešųjų pirkimų ir paramos gavimo užtikrinimas;
 • Paramos priemonių gavimo registravimas ir apskaita.
  Finansiniai resursai

Zita Krivelytė
(tel. 85278706; el.p.: zita.krivelyte@nvi.lt) 

Apolonija Sielskienė
(tel. 852190937; el.p.:
apolonija sielskiene@nvi.lt)

 • Finansinių resursų apskaita ir tvarumo kontrolė, savalaikis DU mokėjimas;
 • SPP finansavimo kontrolė, kontaktai su VLK dėl galimų pakeitimų.

 

 

NVI teisės aktai
SAM teisės aktai
LVR nutarimas dėl karantino (V-515)   [nauja redakcija 06-01]      
SAM Dėl ASPĮ darbo organizavimo (V-387) (suvestinė redakcija 05-15); pakeitimas (V-1347)                              
 Atnaujinta 2022-05-02 15:03


Svarbu žinoti: