Paslaugos

PACIENTŲ REGISTRACIJA

PACIENTŲ EILĖS

Nemokamos paslaugos

Teisę į valstybės finansuojamą gydymą turi asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

Valstybės finansuojamą gydymą reglamentuoja LR Sveikatos draudimo įstatymas. Šis Įstatymas nustato sveikatos draudimo rūšis, privalomojo sveikatos draudimo sistemą. NVI teikia PSDF lėšomis apmokamas paslaugas pagal sudarytą sutartį su TLK.

Mokamos paslaugos

Nacionaliniame vėžio institute teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016-03-30 raštu „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“ Nr. (1.1.20-28)10-2846. Mokamos paslaugos teikiamos kai:

  • neapdraustas asmuo privalomuoju sveikatos draudimu kreipiasi į NVI dėl paslaugų suteikimo; 
  • apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo kreipiasi į NVI neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo; 
  • apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo, nenorėdamas laukti paslaugos bendroje eilėje, pats sutinka apmokėti už greičiau suteiktą paslaugą; 
  • NVI gydomas ar tiriamas pacientas pageidauja gauti papildomą paslaugą, nesusijusią su pagrindinės ligos tyrimu ar gydymu; 
  • NVI tiriami ar gydomi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir stacionarinės bei nestacionarinės skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, nepriskiriamos prie NVI teikiamų mokamų paslaugų.

Mokamų paslaugų aprašas

Mokamų paslaugų kainynas

Dėl mokamų paslaugų skambinti šiais telefonais:
(85) 278 67 43
(85) 278 68 07

Kasos darbo laikas I-V nuo 7:30 val. iki 15:30 val.

 

 

 


Atnaujinta 2018-12-13 21:25