Atgal

Lietuvos mokslo tarybos administruojami projektai

 

 


Mokslininkų grupių projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

,,Šiuolaikinės technologijos naviko kompleksiškumo tyrimams“ (Modern technologies to resolve a complex structure of tumor). Nr. S-MIP-17-54 (017-07-28). S.Jarmalaitė

2017.10.02 – 2020.06.30

99.946 Eur

(NVI - 53.496 Eur

VU - 46.450 eur)

Pareiškėjas – NVI, Partneris – VU. Biomedicinos mokslai. 
Tikslas - ištirti inkstų ir plaučių navikų struktūros kompleksiškumą, siekiant pagerinti molekulinių vėžio vystymosi ir progresijos mechanizmų supratimą.
The main objective of the study is to investigate the intrinsic and extrinsic complexity of renal and pulmonary tumors for improved understanding of molecular mechanisms of cancer development and progression

 2.

„Nanodalelių ir sunkiųjų metalų toksiškumo mechanizmų tyrimas žuvims ontogenezėje“. (Nanoparticles and heavy metal toxicity mechanisms in fish during ontogenesis). Sutarties Nr. MIP-108/2015. N.Kazlauskienė (GTC), NVI dalies vadovas R.Rotomskis 

2015.07.01-2018.03.31  

99.999,00 Eur, (NVI dalis 30.901,4 Eur)

Pareiškėjas- Gamtos tyrimų centras. Partneris – NVI.

Tikslas- ištirti nanodalelių (ND) ir jas sudarančių sunkiųjų metalų (SM) toksiškumą žuvims ontogenezėje, nustatyti jų stabilumą, patekimo kelius, pasiskirstymą ir kaupimąsi (bioakumuliaciją) visose žuvų vystymosi stadijose, išsiaiškinti toksiškumo ir kaupimosi mechanizmus, vertinant metalotioninų raišką ir sukurti ND ir SM veikimo žuvų ontogenezėje empirinį modelį.

Aim of the project is complex to investigate nanoparticles and their constituent heavy metals toxicity to fish during ontogenesis, determine their stability, access roads, distribution and accumulation in all fish development stages, determine the mechanisms of toxicity and accumulation in assesment metallothionine expressing and to creat nanoparticles and heavy metals operation empirical model in fish during ontogenesis.
 3.

„Cirkuliuojančių miRNR, susijusių su vėžio progresavimu, nustatymas gydymo veiksmingumo vertinimui ir ligos eigos prognozei“, sutarties Nr. MIP-104/2015 (2015-06-30). (Indentification of cancer progession associated circulating miRNA for disease prognosis and evaluation of the effectivity of anticancer therapy). N.E.Samalavičius

2015.07.01-2018.03.31 99.917,00 Eur Tikslas- agresyviu storosios žarnos vėžiu sergančių pacientų priešvėžinės terapijos veiksmingumo vertinimo ir ligos progresavimo ankstyvos diagnostikos sisteminio metodo sukūrimas.

The aim – to develop molecular tool of evaluation of effectivity of anticancer therapy using research results in the field of biology of micro RNA.
Vykdytojai- K.Sužiedėlis, R.Rinkevičienė, Dulskas, L.Kunigėnas, N.Pajuodytė 

 4.

Smegenų navikų prognozinių veiksnių ir ankstyvo gydymo atsako įvertinimas vaizdiniais biožymenimis. (Assessment of brain tumors prognostic factors and early response to treatment by imaging biomarkers). Sutarties Nr. MIP-015/2014. E.Aleknavičius

2014.03.31- 2016.12.31

83.034 Eur

(286,7 tūkst. Lt) 

Tikslas- įvertinti multiparametrinės MRT vaizdinių biožymenų tikslumą, diagnozuojant galvos smegenų glialinių navikų piktybiškumą (histologinį tipą, diferenciacijos laipsnį, ląstelingumą, invazyvumą, mitotinį aktyvumą, angiogenezę), jų prognozinę vertę nustatant ankstyvą atsaką į gydymą bei ligonių išgyvenimo rodiklius
 5.

Tikslingai legiruotų Na(Gd/Y)F4 nanodalelių optinių savybių ir biosuderinamumo tyrimai (Study of optical properties and biocompatibility of  Na(Gd/Y)F4 nanoparticles). Nr. MIP-030/2014. V.Karabanovas

2014.03.31- 2016.11.30

83.903 Eur

(289,7 tūkst. Lt)

Susintetinti monodipersines hidrofilines nanodaleles, legiruotas Yb/Er, Yb/Er/Tm, Yb/Er/Ho jonų poromis ir ištirti jų fotofizikines ir fotosensibilizacines savybes, naudotinas giluminei navikinių darinių dvigubo vaizdinimo diagnotikai ir terapijai.
 6.

Erdviniai ląstelių kultūrų modeliai navikų tyrimams (3 D cell culture models for tumor investigations). Nr. MIP 028/2014. K.Sužiedėlis

2014.03.31- 2016.12.31

86.857 Eur

(299,9 tūkst. Lt) 

Projekto tikslas - taikant 3D ląstelių kultūrų modelį, ištirti vėžinių bei iPKL ląstelių atsaką į jonizuojančiąją spinduliuotę.
 7.

"Antrieji pirminiai piktybiniai navikai tarp spinduline terapija gydytų onkologinių pacienčių" (Second primary malignant tumors of the radiotherapy-treated cancer patients). Nr. MIP-036/2013. K.P.Valuckas

2013.03.01–2015.09.30

101.367 Eur

(350 tukst. Lt)

Projekto tikslas: ištirti antrųjų pirminių piktybinių navikų riziką pacientėms, gydytoms suderinta spinduline terapija nuo gimdos kaklelio ir gimdos kūno piktybinių navikų 1989-1999 m. laikotarpiu.

 8.

„Valproato poveikis limfocitų chlorido koncentracijai, pH, proliferacijai, navikų progresavimui“ (Valproate effects on lymphocyte chloride level, pH, proliferation and on tumour growth).  Nr. MIP-070/2012 (2012-03-01). J.Didžiapetrienė

2012.03.01 – 2014.12.31

101.367 Eur

(350 tūkst. Lt)

Partneris – LSMU Veterinarijos akademija.

Projekto tikslas - ištirti natrio valproato (NaVP) poveikį T limfocitų [Cl-]i, pHi pokyčiams, nustatyti jų mechanizmus, įtaką T limfocitų proliferacijai užkrūčio liaukoje ir uretano sukelto navikinio proceso raidai bei NaVP poveikio su lytimi susijusius skirtumus.

 9.

"Alternatyvaus pre-IRNR splaisingo įtaka Kaposi sarkomos herpesviruso litinei replikacija" (The role of alternative pre-mRNA spicing for the lytic replication of Kaposi‘ Sarcoma Herpesvirus). Nr.MIP-044/2012. S.Laurinavičius

2012.07.01-2014.12.31

 
94.271,3 Eur

(325,5 tūkst. Lt)

Projekto tikslas pre-IRNR splaisingo įtaka Kaposi sarkomos herpesviruso reaktyvacijai.

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“ National Research Programme “Healthy ageing”

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama,  tūkst. Eur

Pastabos
 1.

„Molekuliniai įrankiai prostatos vėžio ilgalaikės stebėsenos ir gydymo individualizavimui“. (Molecular tools for prostate cancer follow-up and treatment invidualization). Nr. SEN-9/2016. F.Jankevičius

2016.10.01 – 2018-12-31 Bendra vertė 139.095,00 Eur, iš jų NVI dalis - 83.340,3 Eur Tikslas – taikant visumines technologijas, ištirti progresavusio PV genominį ir epigenominį profilį ir pasiūlyti molekulinių žymenų sistemą savalaikiam KAPV vystymosi prognozavimui bei tinkamiausių gydymo schemų parinkimui.
This project aims at genome-wide molecular profiling of CRPC for selecion of biomarkers suitable for identification of CRPC-derived circulating tumor cells and nucleic acids in body fluids
 2.

„Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms“. (Novel systems of prodrug activation for the cancer gene therapies. Nr. SEN-07/2015. J.Urbonavičius (VU BchI); A.Darinskas (NVI)

2015-09-01 – 2018-03-31 Bendra vertė – 199.924 Eur, iš jų NVI dalis – 29.581,32 Eur Pareiškėjas VU, partneriai NVI ir LSMU.
Tikslas – sukurti vėžio gydymo metodiką panaudojant naujas provaistų-fermentų poras bei parodyti jos efektyvumą gliomos vėžinių ląstelių kultūrose bei laboratorinėse pelėse.
In this project, the novel microbial enzymes, capable of converting the newly synthesized prodrugs into the efficient antitumor compounds will be selected and used. The cytotoxicity of such prodrugs and corresponding drugs will be investigated, drug-producing stem and bacterial cells will be created, and the effect of such cell lines for the development of glioblastoma in the cell cultures and laboratory mice will be investigated.
 

 

     
 

 

     
Bendra Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivanas) mokslinių tyrimų programa Joint Lithuanian–Latvian–Chinese (Taiwanese) Tripartite Cooperation Programme

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

Skirtingų dydžių bakteriofaginės kilmės dsRNR imunomoduliuojančios savybės ir jų panaudojimas vakcinų adjuvantais. (Immunomodulating properties of bacteriophage derived dsRNA of different size and their use as vaccine adjuvants). Nr.TAP-LLT-15-028. V.Pašukonienė

2016-2018

Viso 75.000 Dolerių (67.415 Eur)

Here we propose to investigate the biological activity of dsRNA molecules of different size obtained from bacteriophageinfected. 
E.coli cells with the aim to select the most effective molecules for both antiviral therapy and vaccine adjuvants.

2.

Mezenchiminių kamieninių ir vėžinių kamieninių ląstelių atsakas į nanodalelių poveikį. (Mesenchymal stem cell and cancer stem-like cell response to nanoparticle treatment). Nr. TAP LLT 03/2014. R.Rotomskis

2014.01.01-2016.12.31

144.068 (41.724,98 Eur-LMT skiriamos lesos)

Viso 75.000 Doleriu (67.415 Eur)

Tikslas- įvertinti mezenchiminių kamieninių ir vėžinių kamieninių ląstelių atsaką į vėžio gydymą naudojant nanodaleles ir kvantinius taškus.
The goal of this project is to evaluate mesenchymal stem cell and cancer stem-like cell response to nanoparticle and quantum dot (QD) treatment.
Programa įgyvendinama pagal 2000 m. bendradarbiavimo susitarimą tarp Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanas) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendros lėšos. LR valstybės biudžeto lėšas administruoja LMT.

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST). European Cooperation in Science and Technology (COST)

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

European Platform for Outcomes Research into Perioperative Interventions during Surgery for Cancer (CA COST Action CA15204). D.Stančiūtė, V.Ostapenko

2016-2020    
 2.

Europos upconversion tinklas - nuo fotonų-upconverting nanomedžiagų projektavimo iki biomedicinos.
The European upconversion network - from the design of photon-upconverting nanomaterials to biomedical applications (COST Action CM1403). Dr. A.Katelnikovas (VU); Pavaduojanti institucija NVI R.Rotomskis

2014.11.19-2018.11.18
(LT įsitraukė 2016.01.13)
 

Sritis: Chemija, molekuliniai mokslai ir technologijos.Veikla CM1403.
The main objective of the Action is to develop and characterise highly luminescent Photonupconverting nanomaterials, to design stable and tailor-made surface structures, to establish novel analytical/biomedical applications, and to develop instruments for photon upconversion.
http://informacija.lmt.lt/COST/

 3.

„Nanomedžiagų toksiškumo modeliavimas“ (Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA)). Paraiškos registracijos Nr. COST-D-12029. R.Rotomskis

2012.06 - 2016.10 Lėšų neskiriama Tarpdalykine sritis. TD1204 veikla.
Nanotoksikologiniai tyrimai nagrinėjant ND pernašą per biologinius barjerus, jų sąveikas su biomolekulėmis bei stabilumą biologinėse terpėse.
Koordinuojanti šalis – Didžioji Britanija
 4.

„Lėtinių plaučių ligų išsivystymo kilmė“ (Developmental Origins of Chronic Lung Disease). Paraiškos registracijos Nr. COST-D-12020. S.Cicėnas; Ž.Gudlevičienė

2012.06–2016.12 Lėšų neskiriama

BM1201 veikla.
VU Onkologijos institute atliekamų tyrimų tikslas – įvertinti ERCC1 ir RRM1 genų raiškos bei ŽPV infekcijos nustatymo svarbą plaučių vėžiui (nesmulkialąstelinis plaučių vėžys) išsivystyti ir ligos prognozei bei atsakui į pooperacinį gydymą (sprendžiant 3 ir 4 veiklos uždaviniai).
Koordinuojanti šalis – Vokietija

 

 

     
Institucijų partnerystės projektams įgyvendinti pagal Lietuvos–Šveicarijos programą

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

Psichologinės terapijos internetu onkologiniams pacientams efektyvumo tyrimas. (Efficiency research of Internet-based psichological treatment for cancer patients). Nr. CH-3-ŠMM-02/09. G.Bulotienė

2016

85.178,87 Eur (NVI dalis 68.349,87 Eur)

Partneris Berno Universiteto Klinikinės psichologijos ir psichoterapijos departamentas.
A unique online psychological therapy program designed to help reduce cancer distress and help improve oncologic quality of life.

 2.

Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje. (Development of neuroimaging research and clinical skills in Lithuania.) Nr. CH-3-ŠMM-02/02. J.Ušinskienė

2016

278.402,46 Eur (NVI dalis 121.011,20 Eur)

Tikslas: Sukurti tarpdisciplinę platformą, mokymo tikslais plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Šveicarijos  mokslo institucijų smegenovaizdos - funkcinės magnetinio rezonanso tomografijos tyrimuose.
Projekto dalyviai: Vilniaus universitetas (73380,93€), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (13764,33€), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (13187€), Fribourg Universitetas (31053€), Lausanne Universitas (26006€).
A transdisciplinary platform and a multidisciplinary consortium for the development of brain research in Lithuania and Switzerland and the development of clinical and research skills in Lithuania have been created.

Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

„Baltymo ERCC1 raiškos tyrimas siekiant įvertinti chemoterapijos efektyvumą radikaliai operuotiems nesmulkialąsteliniu ir smulkialąsteliniu vėžiu sergantiems pacientams“. (ERCC1 protein expression study to evaluate the effectiveness of chemotherapy radically operated non-small cell and small cell lung cancer patients). Nr. TAP LB 07/2013. S.Cicėnas

2013.01.01 - 2014.12.31  33.710

Partneris Baltarusijos N. N. Aleksandrovo onkologijos ir medicininės radiologijos mokslinių tyrimų centras.
Projekto tikslas: Ištirti baltymo ERCC1 raišką, siekiant įvertinti chemoterapijos efektyvumą radikaliai operuotiems pacientams, sergantiems nesmulkialąsteliu ir smulkialąsteliu plaučių vėžiu.

 2.

"Ląstelių technologijų panaudojimo onkologinių pacientų gydymui Lietuvoje ir Baltarusijoje optimizavimas" (Optimization of cell technologies for the treatment of cancer patients in Lithuania and Belarus) Nr. TAP LB 11/2013. V.Pašukonienė

2013.01.01 - 2014.12.31

22.950

Partneris Baltarusijos  Nacionalinės mokslų akademijos Fiziologijos institutas.
Projekto tikslas - parengti priešnavikinių vakcinų naudojimo rekomendacijas gydytojams.

 3.

"Piktybinių navikų proliferacijos ir skausmo reakcijų asociacijos tyrimai, siekiant skausmo reakcijų sistemą įvertinti kaip potencialių vėžio biožymenų šaltinį" (Experimental analysis of the association of nociceptive reactions and processes of tumor cells proliferation in search of molecular biomarkers for diagnosis and treatment individualization of cancer patients) Nr. TAP LB 08/2013. K.Sužiedėlis

2013.01.01 - 2014.12.31

35.170

Partneris Baltarusijos  Nacionalinės mokslų akademijos Fiziologijos institutas.
Projekto tikslas - išplėsti galimybes molekulinių žymenų paieškos srityje. 

Parama mokslinei išvykai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama Eur

Pastabos
 1.

Parama mokslinei išvykai skyrimo sutartis Nr. S-KEL-17-364 (2017-08-10). Paraiškos registracijos Nr. P-KEL-17-417. Diana Schveigert

 2017.09  678,97  Diana Schveigert į konferenciją Madride
2.

Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti Europos Analitinės psichologijos kongrese 2018 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d. (Avinjonas, Prancūzija)“. Projekto vadovas – Giedrė Bulotienė

2018-03-13 – 2018-09-03  2152,03  Giedrė Bulotienė 2018-03-13 – 2018-09-03 dalyvavo Europos Analitinės psichologijos kongrese ir prieš konferenciją vykusiame moksliniame seminare, kurie vyko Avinjone, Prancūzijoje, bei perskaitė pranešimą „Encountering the unfamiliar: Archetypal images emerging in the therapy of Lithuanian cancer patients“
Parama mokslo renginiams

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

VI Baltijos šalių onkologų kongresas „Multidisciplininis požiūris į vėžio gydymą”. (6th Baltic Congress of Oncology „Multidisciplinary Approach in Cancer Care”). Paraiškos Nr. MOR - 14126; Sutarties Nr. MOR-029/2014. E.Janulionis

2014.10.04-05 15.880 Vieta – Vilnius, viešbutis „Artis“
 2.

Tarptautinė konferencija "Nanotechnologijos onkologijoje“. (Nanotechnology in Oncology). Sutarties Nr. MOR-014/2014. R.Rotomskis

2014.04.22 9.832 Vieta – Vilnius, VU Onkologijos institutas, Mokslinių tyrimų centras
 3.

Tarptautinė konferencija "Tarptautinė storosios žarnos vėžio konferencija ir Lietuvos koloproktologų draugijos VIII suvažiavimas“ (International Colorectal Cancer Conference and 8th Triennial Meeting of the Lithuanian Society of Coloproctologists). Sutarties Nr. MOR-013/2014. N.Samalavičius

2014.04.24-2014.04.25 10.181 Vieta – Vilnius, viešbutis "Panorama"
 4.

Tarptautinė konferencija "Nuo mokslinių tyrimų iki klinikinės praktikos: iššūkiai kovoje su vėžiu“ (From Bench to Bed Challenges in Cancer Care). Paraiškos registracijos Nr. MOR-13117. E.Janulionis

2013.09.20-2013.09.21 12.000 Vieta –Druskininkai, viešbutis „Europa Royale“
 5.

"Pasaulio Universiteto Kolorektalinių Chirurgų Draugijos Tarpinis Susitikimas Vilnius 2013  – pasaulio kolorektalinė konferencija“. Paraiškos registracijos Nr. MOR-13021. N.Samalavičius

2013.05.31- 2013.06.01 18.941 Vieta – Vilnius, viešbutis "Panorama"
Studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu lėšos (pagal LMT vykdomą ES projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“)

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

Studentas Raminta Marcinonytė. Sutarties Nr. M 2012-05/SMT 12R-017. R.Rotomskis

2012-09-19 iki 2013-01-19 2.500  
 2.

Studentas Gabrielė Juknė. Sutarties Nr. M 2012-04/SMT 12R-016. Ž.Gudlevičienė

2012-09-19 iki 2013-01-19 2.500  
 3.

Studentas Sima Garberytė. Sutarties Nr. PR2012-10/ SMT 12R-018. V.Pašukonienė

2012-09-19 iki 2013-01-19 2.500  
 4.

Studentas Ilona Maksimova. Sutarties Nr. PR2012-11/ SMT 12R-019. V.Pašukonienė

2012-09-19 iki 2013-01-19 2.500  
 5.

Studentas Inga Zemleckaitė. Sutarties Nr. PR 2013-01/SMT13P-005. V.Pašukonienė

2013-02-04 iki 2013-06-04 2.500 "Vėžinių ląstelių rezistentiškumo pokyčių įvertinimas po poveikio chemoterapiniais preparatais"
 6.

Studentas Indrė Šimeliūnaitė. Sutarties Nr. PR 2013-11 / SMP13-008. V.Pašukonienė

2013-07-01 iki 2013-09-01 2.500  
 7.

Studentas Ilona Maksimova. Sutarties Nr. PR 2013-12 / SMP13-009. M.Strioga

2013-07-01 iki 2013-09-01 2.500  
 8.

Studentas Simona Lenortavičiūtė. Sutarties Nr. PR 2013-13/ SMT13R-036. V.Kašėta

2013-09-23 iki 2013-12-23 1.875  
 9.

Studentas Laura Kačenauskaitė. Sutarties Nr. PR 2013-14/ SMT13R-037. R.Rotomskis

2013-09-23 iki 2013-12-23 1.875  
 10.

Studentas Karolina Žilionytė. Sutarties Nr. PR 2013-15/ SMT13R-038. V.Pašukonienė

2013-09-23 iki 2013-12-23 1.875  
 11.

Studentė Elena Lagzdina. Sutarties Nr. KT 2014-25-1/SMT14P-093. V.Pašukonienė

2014 m. pavasario sem. 1.875 γ spinduliuotės apšvita sukelto gretutinio efekto tyrimas kasos vėžio ląstelių MIA PaCa-2 linijoje
 12.

Gabrielė Jagelavičiūtė. Sutarties Nr. KT 2014-29/SMT14-011. G.Bulotienė

2014 m. pavasario sem. 1.875 Bendravimo įgūdžių tobulinimo onkologijoje efektyvumo tyrimas.
 13.

Studentė K.Žilionytė. Sutarties Nr. KT 2014-24/SMT14P-052. M.Strioga

2014 m. pavasario sem. 1.875 Atsparumo karboplatinai žymenų paieška kiaušidžių navikuose
 14.

Studentė Greta Jarockytė (VU GF, II kursas, biofizika). Sutarties Nr. KT 2014-25-2/ SMT14P-094. R.Rotomskis

2014 m. pavasario sem.(2014-02-24 – 2014-05-24) 1.875 Au-BSA nanoklasterių kaupimasis skirtingo piktybiškumo vėžinėse ląstelėse
 15.

Studentė Eglė Povilaitytė. Sutarties Nr. KT2014-46/SMT14R-048. V.Pašukonienė

2014 m. rudens sem. 1.875 Potencialių kiaušidžių vėžio atsparumo karboplatinai ir paklitakseliui vertinimas in vitro
 16.

Studentas Ignas Jurčiukonis. R.Rotomskis

2014 m. rudens sem.(2014-09-22 – 2014-12-22) 1.875 „Apkonvertuojančių nanodalelių pritaikymas vėžinių ląstelių tyrimuose: dalelių paviršinis modifikavimas, kaupimas, toksiškumas ir vaizdinimas“
 17.

Studentė Eglė Povilaitytė (VU MF V kursas). Sutartes Nr. KT2015-04/SMT15P-157, 2015-03-02. V.Pašukonienė

2015 m. pavasario semestras (03.02-06.02) 543,03 Atsparių chemoterapinimas vaistams kiaušidžių vėžio ląstelių mezenchiminės transformacijos įvertinimas
 18.

Studentė Laima Budėnaitė (VGTU. Magistro I kursas, nanobiotechnologijos). Sutartes Nr. KT2015-05/SMT15P-158, 2015-03-02. R.Rotomskis

2015 m. pavasario semestras (03.02-06.02) 543,03 Fotoliuminescuojančių aukso nanoklasterių susikaupimo, citotoksiškumo ir reaktyvių deguonies formų generavimo tyrimai un vitro
2014-2020 ES priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

Vėžiu sergančių pacientų savižudybių prevencija. Literatūros apžvalga. 09.3.3-LMT-K-712-03-0022 (2017-09-29). G.Bulotienė

2017-10-02 – 2018-05-01  2.839,05

LMT kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę "Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu" Nr. 09.3.3-LMT-712-03.
Šio projekto tikslas - patobulinti jaunojo tyrėjo gebėjimą kokybiškai metodologiškai atlikti sisteminę mokslinės literatūros apžvalgą.
Studento darbo tikslas - atlikti vėžiu sergančių pacientų savižudybių prevencijos mokslinių tyrimų analizę

LMT vykdomas projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. Project Postdoctoral (post doc) Fellowship Implementation in Lithuania (by Research Council of Lithuania)

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur

Pastabos
 1.

Vytautas Kašėta. Stažuotės pavadinimas "Kamieninių ir vėžio ląstelių sąsajų tyrimai: tikslinis nanodalelių pristatymas į naviką". (Study of interactions between cancer and stem cells: towards tumour-targeted nanoparticles delivery“). Nr. 004/22/PRO2012-03

R.Rotomskis 

2012.03.05-2014.02.28  

145.833 (42.236,16 Eur)

 

ES + LR biudž lėšos

(58,48 proc. ES ir 41,52 proc. LR valstybės biudžeto lėšų)
 2.

Eglė Strainienė. Stažuotės pavadinimas "Indukuotų pliuripotentinių kamieninių (iPK) ląstelių modelinės sistemos kūrimas priešvėžinės terapijos tyrimams". („Development of induced pluripotent stem cells (iPSC) as a model system for anti-cancer therapy studies“). Nr. 004/23/PRO2012-02

K.Sužiedėlis

2012.03.05-2014.02.28   145.833  

ES + LR biudž lėšos

(58,48 proc. ES ir 41,52 proc. LR valstybės biudžeto lėšų)
85283,14 Lt (ES lėšos)+ 60549,86 Lt (LR lėšos) 

Papildomų mokslo ir meno doktorantūros vietų finansavimas (konkursinė doktorantūra). Pagal ES projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“
 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama, tūkst. Eur 

Pastabos

  1.  

Temos pavadinimas: "Onkogeninių žmogaus papilomos viruso tipų ir kai kurių navikinį procesą įtakojančių genų polimorfizmo reikšmė onkologinių pacientų radioterapijos efektyvumui"

Ž.Gudlevičienė

2013-2017

 

Doktorantė Aušra Stumbrytė.

Pingus gauna VU kaip doktorantūros bazė.

  1.  

Notch signalinio kelio galima prognozinė bei predikcinė vertė gimdos kūno vėžio atveju

J.Didžiapetrienė

2014-2018

 

Doktorantė Nadežda Lachej.

Pingus gauna VU kaip doktorantūros bazė.

  1.  

E3 ubikvitino ligazės: naujų biožymenų paieška agresyvios melanomos taikinių terapijai

Ž.Gudlevičienė

2015-2019

 

Doktorantė Julija Mozūraitienė.

Pingus gauna VU kaip doktorantūros bazė.

  1.  

Atrankinė mamografinė patikra Lietuvoje: programos eiga ir jos įtaka krūties vėžio epidemiologinės situacijos pokyčiams

G.Smailytė

2015-2019

 

Doktorantė. L.Steponavičienė. Pingus gauna VU kaip doktorantūros bazė.“Visuomenės sveikata“.

  1.  

Imunologiniai atvirųjų ir laparoskopinių prostatos vėžio operacijų skirtumai

 

F.Jankevičius

2017-2020

 

Doktorantas Žalimas? Bosas?. Pingus gauna VU kaip doktorantūros bazė.

Medicina.

  1.  

Priešinės liaukos vėžio patikros, paremtos PSA tyrimu, efektyvumo analizė

 

G.Smailytė

2017-2020

 

Doktorantas ... Pingus gauna VU kaip doktorantūros bazė.

Visuomenės sveikata

  1.  

In vitro diferencijuotų ir in vivo chemoterapijos, radioterapijos ir krioabliacijos suardyto naviko antigenais aktyvintų dendritinių ląstelių bei farmakologinių moduliacijų DNAzėmis reikšmė, didinant priešvėžinių DL vakcinų efektyvumą eksperimentinių gyvūnų modeliuose

V.Pašukonienė

2017-2020

 

Doktorantė .... Pingus gauna VU kaip doktorantūros bazė.

Biologija

LMT parama atvykstančiam mokslininkui skaityti paskaitų
Eil.Nr.
Projekto pavadinimas, Nr.
Projekto vadovas
Įgyvendinimo laikotarpis
Gauta parama, Lt
Pastabos
  1.  

Tarptautinis seminaras “Egzistencinė terapija ir naujausi moksliniai tyrimai psichosocialinės onkologijos srityje”. Reg.Nr. SEM-135.

G.Bulotienė

2013.01.18 – 2013.01.20

4 120

paraiška atvykstančiam mokslininkui  dr. Josef Jenewein iš Šveicarijos Ciuricho universiteto.

  1.  

Naujos biotechnologijos funkciniams tyrimams molekuliniame ir ląstelių lygyje (New biotechnologies for functional analysis at the biomolecular and cellular level). Reg. Nr. VIZ-SEM-311

R.Rotomskis

2014-04-14 – 2014-04-18

5 060

paraiška atvykstančiam mokslininkui  dr. L.Kelbauskui iš Arizonos universiteto (JAV)

LMT paramos skyrimas pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 paraiškas
Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, vadovas
Įgyvendinimo laikotarpis
Gauta parama,  tūkst. Eur
Pastabos
 

CANCERAGING CHEMIMUNOVA. (paramos skyrimo sutartis Nr. H2020-8/2014). Ž.Gudlevičienė; V.Pašukonienė

2014

2.896 Eur

(10.000 Lt)

LMT parama rengusiems H2020 paraiškas, du projektai po 5000 Lt (išmokėta paraiškų rengėjmas pagal autorines sutartis)
Atnaujinta 2018-10-01 10:49


Svarbu žinoti: