Atgal

ŠMM lėšų skyrimas valstybiniams mokslinių tyrimų institutams

Eil.

Nr.
Projekto pavadinimas, Nr. Vadovas Įgyvendinimo laikotarpis

Gauta parama

Eur tūkst.

Pastabos
 1.

Molekulinės vėžio diagnostikos infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas, Nr. S-539

S.Jarmalaitė