VO Išmokime gyventi su vėžio liga

Naujai susirgę ligoniai, gaunantys agresyvų gydymą nuo vėžio,  ne visada nori, o realiai ir negali prisidėti prie kurios nors pacientų organizacijos, tačiau informacija apie ligą ir jos gydymą ypač šiems ligoniams tuo metu yra reikalinga. 

Siekiant suburti jėgas tų žmonių, kurie nori padėti naujai susirgusiesiems vėžio liga, kad  Lietuvoje būtų organizacija, kuri nuolat aiškintųsi, kokie klausimai kyla apie vėžio ligą, jos gydymą naujai susirgusiesiems, jų šeimos nariams, ir buvo įkurta visuomeninė organizacija “Išmokime gyventi su vėžio liga” (IGVL) .

Ši organizacija yra ne pelno, savarankiška, savivaldė, nepriklausoma visuomeninė  organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius, dirbančius navikų terapijos srityse: gydytojus, bendrosios praktikos slaugytojus; slaugos darbuotojus, taip pat vėžiu sergančiuosius,  jų šeimos narius, verslininkus. Ši organizacija buvo įkurta 2001 lapkričio 16 dieną, Vilniuje. Organizacija negausi nariu skaičiumi, nes siekia priimti tuos piliečius, kurie aktyviai nori prisidėti prie švietėjiško, visuomeninio darbo. 

Organizacijos svarbiausi tikslai:

 • teikti informaciją apie vėžio ligą ir jos gydymą, priešvėžinio gydymo sukeltų pašalinių reiškinių gydymą onkologiniams ligoniams ir plačiajai visuomenei;
 • propaguoti visuomenei organizacijos narių darbo naudą medicinoje, gretimose srityse, visuomenėje;
 • siekti, kad darbai onkologinių ligonių ir medicinos personalo mokymo srityje būtų racionaliai finansuojami ir koordinuojami;
 • nustatyti ir skatinti perspektyvias mokslinės ir praktinės veiklos kryptis;
 • padėti organizacijos nariams kelti profesinį pasirengimą, padėti perimti pažangiausią pasaulio mokslo ir praktinį patyrimą.

Siekdama šių tikslų, organizacija:

 • organizuoja ir skatina specialistų (gydytojų ir bendrosios praktikos slaugytojų), pacientų organizacijų kūrybinį bendradarbiavimą;
 • rengia simpoziumus ir konferencijas;
 • bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, Europos ir pasaulio analogiškomis organizacijomis bei specialistais;
 • sudaro problemines ir laikinas grupes, organizuoja kūrybinius kolektyvus atskirų klausimų ir problemų sprendimui;
 • leidžia periodinius ir vienkartinius leidinius, remia monografijų, vadovėlių ir populiarios literatūros leidimą.

Organizacijos būstinė yra Nacionalinis vėžio institutas,

 • Santariškių g. 1,
 • LT-08660,Vilnius, 
 • Tel. +3705786802
 • įmonės kodas 195740293
 • sąskaita SEB Vilniaus Banke Nr. LT82 7044 0600 0162 2305 

Jūs galite paremti šios organizacijos veiklą savo darbais arba pervesdami pinigus į jos sąskaitą !Atnaujinta 2018-06-15 11:00


Svarbu žinoti: