Atgal

Darbo pasiūlymai

 

 


Mokslininkams

SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5-ių metų darbo patirtis organizuojant ir vykdant klinikinius ir biomedicininius vėžio tyrimus bei vadovaujamo MTEP darbo patirtis ir darbo su studentais bei rezidentais patirtis. Taip pat, reikalingi biomedicininių ir klinikinių tyrimų įgūdžiai ir žinios bei kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai]
Pareiginės algos koeficientas–14,34

2. Imunologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5-ių metų darbo patirtis organizuojant ir vykdant tyrimus vėžio imunologijos srityje bei vadovaujamo MTEP darbo ir darbo su visų lygių studentais patirtis. Taip pat, reikalingos biomedicininių ir eksperimentinių gyvūnų tyrimų etikos žinios ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; priešvėžinių pažangios terapijos vaistinių preparatų gamybos principų ir Geros gamybos praktikos reikalavimų išmanymas]
Pareiginės algos koeficientas–14,34

3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5-ių metų mokslo tiriamojo darbo patirtis onkourologijos srityje]
Pareiginės algos koeficientas–3,59 

3. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: mokslo tiriamojo darbo planavimo, organizavimo ir duomenų analizės metodų žinios, darbo patirtis vykdant mokslinius tyrimus]
Pareiginės algos koeficientas–2,33

4. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 3-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos ir epigenomikos srityje, taikant visuminius genų raiškos ir kiekybinio PGR metodus]
Pareiginės algos koeficientas–4,96

Reikalavimai pretendentams:

Atitikti Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. A37-7 patvirtinto Mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo TA1 P18 mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.

*Būti kompetentingiems eksperimentinės onkologijos srityje (papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės),

Pretendentai ketinantys dalyvauti konkurse privalo pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančių dokumentų (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) kopijas;
4. gyvenimo aprašymą, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamų mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašą ir šių darbų – titulinio (1-ojo) lapo  kopijas;
6. ataskaitą apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

Dokumentus pateikti iki 2023 m. vasario 10 d. į Personalo ir teisės skyrių (kab. Nr. A10), adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1. Vilnius
Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2190 911; el. paštas: giedre.smailytenvi.lt

********************************************************

 

SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5-ių metų mokslo tiriamojo darbo patirtis onkologijos srityje]
Pareiginės algos koeficientas–2,91 

2. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: mokslo tiriamojo darbo planavimo, organizavimo ir duomenų analizės metodų žinios, darbo patirtis vykdant vėžio epidemiologinius tyrimus ir profilaktinių programų efektyvumo vertinimą]
Pareiginės algos koeficientas–2,91

3. Imunologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: išmanyti darbo su eksperimentiniais gyvūnais ir biomedicininių tyrimų etiką; mokėti atlikti imunokompetentinių ir navikinių ląstelių žymenų analizę bei vertinimą ląsteliniais bei molekuliniais metodais (tėkmės citometrija, ELISA, transkriptomika);išmanyti žmogaus imuninės sistemos dėsningumus ir  vėžio imunologijos pagrindus; mokėti ir turėti patirties darbui su ląstelių kultūromis, priešvėžinių ląstelinių produktų kūrimo ir tyrimų procesuose, išmanyti geros gamybos praktikos reikalavimus; turėti patirties ir dokumentais pagrįstą kvalifikaciją darbui su eksperimentiniais gyvūnais; mokėti planuoti, rengti ir vykdyti mokslo tiriamąjį darbą bei dirbti su studentais]
Pareiginės algos koeficientas–5,82

4. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 3-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius genų raiškos, naujos kartos sekoskaitos ir kiekybinio PGR metodus].
Pareiginės algos koeficientas–9,30

Reikalavimai pretendentams:

 1. Atitikti Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. A37-7 patvirtinto Mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo TA1 P18 mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.
 2. Būti kompetentingiems eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės).

Pretendentai ketinantys dalyvauti konkurse privalo pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančių dokumentų (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) kopijas;
4. gyvenimo aprašymą, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamų mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašą ir šių darbų – titulinio (1-ojo) lapo  kopijas;
6. ataskaitą apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

Dokumentus pateikti iki 2023 m. sausio 13 d. į Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyrį (kab. Nr. A20), adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1.
Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2190 911; el. paštas: giedre.smailytenvi.lt


 *************************************************************

 

Gydytojams
KVIEČIAME PRIE KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS SKYRIAUS KOMANDOS PRISIJUNGTI
GYDYTOJĄ DERMATOVENEROLOGĄ

Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Pareigos: Konsultacinės poliklinikos skyriaus gydytojas dermatovenerologas (darbo laiko norma 18,5 val. per savaitę, t. y. 0,5 et.).

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,02 iki 6,4 (888,54-1132,80 Eur neatskaičius mokesčių (už 0,5 et.), kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Siūlomo darbo pradžia:  susitariama pokalbio metu.

Profesinio darbo patirtis: ne mažesnė nei 2 metai (privalumas – patirtis onkologijos srityje).

Dėl išsamesnės informacijos apie darbo pasiūlymą gali kreiptis į Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėją dr. Arūną Kulboką,  tel. (8-5) 2786710, el.p. arunas.kulbokanvi.lt

Gyvenimo aprašymus prašome siųsti Personalo ir teisės skyriaus vedėjai Jurgitai Stirblienei el.p. jurgita.stirblienenvi.lt, tel. (8-5)2786705.

Pareigų nuostatai

**********

Kviečiame prie Nacionalinio vėžio instituto Konsultacinė poliklinikos skyriaus komandos prisijungti gydytoją specialistą, atitinkantį šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti:
1.1. aukštąjį medicininį išsilavinimą ir būti įgijus gydytojo chirurgo, ar gydytojo onkologo chemoterapeuto, ar gydytojo onkologo radioterapeuto, ar gydytojo akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją;
1.2. galiojančią licenciją;
1.3. ne mažesnę nei 2 metų profesinio darbo patirtį (privalumas – patirtis onkologijos srityje);

2. Mokėti diagnozuoti ir gydyti krūtų patologinius (nepiktybinius ir piktybinius) susirgimus, atlikti jų stebėseną, gebėti atlikti krūtų apžiūrą ir krūtų darinių plonos adatos biopsiją. Taip pat mokėti diagnozuoti ir gydyti kitus susirgimus, vadovaujantis medicinos norma pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

3. Išmanyti asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, tarptautines ligų gydymo rekomendacijas.

4. Gebėti:
4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, e-sveikata, pacientų registracijos portalais ir kt.
4.2. bendrauti su žmonėmis (pacientais), bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

Darbo pobūdis: konsultuoti pacientus, atvykusius į Konsultacinės poliklinikos skyrių, įvertinti pacientų būklę, nustatyti dominuojančią patologiją, organizuoti, skirti ir kontroliuoti paciento gydymo eigą, atlikti diagnostines ir gydomąsias procedūras.

Siūlomo darbo pradžia:  nutariama pokalbio metu.

Darbo krūvis: 1,0 et.

Darbo užmokestis: 1756,00 – 2158,00 Eur (priklauso nuo profesinio darbo stažo). 

Dėl išsamesnės informacijos apie darbo pasiūlymą gali kreiptis – į Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėją dr. Arūną Kulboką,  tel. (8-5) 2786710, el.p. arunas.kulbokanvi.lt

**********

Medicinos gydytojas

Reikalavimai darbuotojui:
Į šias pareigas gali būti skiriamas asmuo, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją medicinos gydytojo profesinei kvalifikacijai.

Darbo pobūdis:
konsultuoti pacientus, atvykusius į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, įvertinti pacientų būklę, teikti ir organizuoti būtinąją medicinos pagalbą, nustatyti dominuojančią patologiją

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*nuo 1429 EUR atlyginimą.

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis – į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėją Janiną Buterlevičiūtę,  tel. 8 686 23204

**********

Gydytojas radiologas

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1907 EUR atlyginimą

*****

Gydytojas echoskopuotojas, gydytojas radiologas

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis limfmazgių ir krūtų echoskopijose.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1500 EUR +20 % (už kenksmingumą)
*****

Gydytojas radiologas intervencijoms

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis, atliekant intervencines procedūras.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1500 EUR +20 % (už kenksmingumą) 

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis – į skyriaus vedėją dr. Jurgitą Ušinskienę el. paštu jurgita.usinskienenvi.lt

Slaugytojams

SKELBIAMAS KONKURSAS GALVOS- KAKLO IR ODOS NAVIKŲ CHIRURGIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUSPAREIGOMS UŽIMTI

Kviečiame prisijungti prie Nacionalinio vėžio instituto kolektyvo. Jūsų laukia įdomus, intensyvus ir iššūkių pilnas darbas, galimybė tobulėti profesinėje ir mokslinėje srityse.

Mes ieškome energingų, žingeidžių, pasižyminčių puikiais organizaciniais, planavimo ir bendravimo įgūdžiais slaugos specialistų. 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Pareigos: Galvos-kaklo ir odos navikų skyriaus vyresnysis slaugos administratorius (darbo laiko norma 38 val. per savaitę (1 et.)

Pareiginės algos koeficientas: nuo 7,50 iki 7,98 (nuo 1357,50 eur iki 1444,38 eur neatskaičius mokesčių), kuris priklauso nuo profesinio darbo stažo ir išsilavinimo. Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Darbo funkcijos: pareiginiai nuostatai.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel. (8-5) 2786705irgyvenimo aprašymąprašome iki 2022 m. rugsėjo 25 d. siųstiPersonalo ir teisės skyriaus vedėjaiel. paštu jurgita.stirblienenvi.lt.

---------------------------------------------------

KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS SKYRIUJE reikalingi bendrosios praktikos slaugytojai

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:
• Atlieka slaugos procedūras;
• Teikia skubią medicinos pagalbą;
• Tvarko medicininę dokumentaciją.

Reikalavimai darbuotojui:
• Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.

Privalumas:
Turite 1 ir daugiau metų panašaus darbo patirties.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti ir vykti į komandiruotes;
• Atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį nuo 6,40 iki 7,50 pareiginės algos koeficientas (1158,40 – 1357,50 Eur neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: arunas.kulbokanvi.lt   

Susisieksime su atrinktais kandidatais.

_____________________________________________________

Bendrosios praktikos slaugytojas- sterilizacinei (1,0 et.)

Darbo aprašymas

 • Medicinos prietaisų, skirtų sterilizacijai, plovimas, įvertinimas, kompektavimas, pakavimas.
 • Plovimo – dezinfekavimo procesų kontrolės vykdymas, dokumentų pildymas.

Reikalavimai

 • Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija.
 • Darbo patirtis operacinėje ar sterilizacinėje privalumas.
 • Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.

Įstaiga siūlo

Apmokome dirbti su automatine plovimo-dezinfekavimo  įranga.

Darbo užmokestis

Siūlomas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, nuo 1030 iki 1171 EUR.

Kontaktinis asmuo: 
Vyresnioji slaugos administratorė Danguolė Navikienė 
tel. (85) 2786 797
mob. (8 610) 88781
el.paštas danguole.navikienenvi.lt

_____________________________________________________

GALVOS-KAKLO IR ODOS NAVIKŲ CHIRURGIJOS SKYRIUJE

Bendrosios praktikos slaugytoja 1,0 et

PN

Reikalavimai darbuotojui:
• 
Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
• Atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį nuo 6,40 iki 7,50 pareiginės algos koeficientas (1158,40 – 1357,50 Eur neatskaičius mokesčių) atlyginimą. Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: svetlana.krasauskienenvi.lt

_____________________________________________________

DIAGNOSTINĖS IR INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS  SKYRIUJE
reikalingi bendrosios praktikos slaugytojai 1 et. krūviu

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:
• Atlieka slaugos procedūras;
• Teikia skubią medicinos pagalbą;
• Tvarko medicininę dokumentaciją.

Reikalavimai darbuotojui:
• Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą; 
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; 
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.

Privalumas:
Turite 1 ir daugiau metų panašaus darbo patirties.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
• 1100-1200 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: jurgita.usinskienenvi.lt arba kristina.lensbergienenvi.lt

Susisieksime su atrinktais kandidatais.

______________________________________________________

CHEMOTERAPIJOS SU DIENOS STACIONARU  SKYRIUJE reikalingi slaugytojai

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:
• Atlieka slaugos bei gydomąsias procedūras (manipuliacijos procedūrų kabinete - tyrimų ėmimas, injekcijos, dokumentų pildymas);
• Teikia skubią medicinos pagalbą;
• Tvarko medicininę dokumentaciją.

Reikalavimai darbuotojui:
• Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.

Privalumas:
Turite 1 ir daugiau metų panašaus darbo patirties.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
• 1100-1200 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: zina.radzevicienenvi.lt arba dina.janavicienenvi.lt

Susisieksime su atrinktais kandidatais.

Specialistams

VYRIAUSIĄJĮ SPECIALISTĄ FINANSAMS

Kviečia prisijungti prie kolektyvo vyriausiąjį specialistą finansams.

Darbo laiko norma 40 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.

Pareiginės algos koeficientas nuo 6,42 iki 8,36 (1136,34-1479,72 Eur neatskaičius mokesčių, kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Karjeros galimybės: Finansų ir ekonomikos skyriaus vyriausiojo finansininko pavaduotojo pareigos.

Jeigu atitinkate vyriausiojo specialisto finansams pareigybės nuostatuose nurodytas dalykines savybes, taip pat reikalavimus išsilavinimui, darbo patirčiai, laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo el. paštu jurgita.stirblienenvi.lt. Telefono numeris pasiteiravimui (8-5) 278 6705.

***********

SLAUGOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS ieško į savo komandą

Vyresniojo specialisto neterminuotam darbui, 1et.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas: aukštasis universitetinis (privalumas: viešojo administravimo, sveikatos politikos ir vadybos, teisės sritys, magistras);
 • Raštvedybos išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS PowerPoint programomis);
 • Administracinio darbo patirtis (privalumas);
 • Lietuvių kalba (gebėjimas reikšti, formuluoti mintis – žodžiu, raštu). Privalumas - anglų kalba.

Darbo pobūdis:

 • Dokumentų srauto valdymas elektroninėje sistemoje;
 • Dokumentų ruošimas, administravimas;
 • Didelės apimties duomenų sisteminimas, apdorojimas, analizė;
 • Darbas su viešaisiais pirkimais;
 • Anketinių apklausų vykdymas, rezultatų apdorojimas ir analizė;
 • Prezentacijų ruošimas;
 • Konferencijų ir kt. renginių organizavimas;
 • Vidinės komunikacijos užtikrinimas;
 • Kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Asmeninės savybės:

 • Gebėjimas dirbti komandoje ir priimti situacijų sprendimus savarankiškai;
 • Atsakingumas – savalaikis užduočių vykdymas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • Greitas loginis mąstymas, noras tobulėti.

Atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas nuo 6,40 iki 7,50 (nuo 1158,4 iki 1357,5 Eur neatskaičius mokesčių), kuris priklauso nuo darbo stažo. Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Prašome siųsti savo CV ir registruotis pokalbiui iki 2022-11-30.

Nijolė Zadoreckaitė
Vedėja (vyriausioji slaugos administratorė)
Slaugos administravimo skyrius
225 kab.
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaitenvi.lt

***********

MEDICINOS FIZIKAMS

KVIEČIAME PRIE MEDICINOS FIZIKOS SKYRIAUS KOMANDOS PRISIJUNGTI

MEDICINOS FIZIKĄ
 
 
Nacionalinis vėžio institutas (NVI), vienintelis Baltijos šalyse Europos onkologijos institutų organizacijos akredituotas klinikinis vėžio centras, kuriame yra moderniausia spindulinės terapijos įranga. Taikoma trijų dimensijų konforminė, moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija, vaizdais valdoma rotacinė-arkinė ir elektronų terapija, įdiegta spindulinė terapija su kvėpavimo kontrole ir kūno paviršiaus nuskaitymo sistema. Didelis dėmesys skiriamas radiochirurgijai ir frakcionuotai stereotaksinei spindulinei terapijai. Taip pat čia, siekiant pagerinti onkologinių pacientų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumą ir sumažinti mirtingumą nuo vėžio, vykdomi svarbūs ilgalaikiai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Kviečiami įsijungti į klinikinę ir mokslinę veiklą Nacionalinio vėžio instituto Medicinos fizikos skyriuje
 
 
Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.
 
Pareigos: Medicinos fiziką (ę) (darbo laiko norma 38 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.). Terminuota darbo sutartis (iki darbuotoja grįš iš vaiko priežiūros atostogų).
Pareigų nuostatai
 
Pareiginės algos koeficientas nuo 8,54 iki 11,10 (1545,74 – 2009,10 Eur neatskaičius mokesčių), kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.
 
Siūlomo darbo pradžia:  susitariama pokalbio metu.
 
Profesinio darbo patirtis: ne mažesnė nei 2 metai (privalumas – patirtis onkologijos srityje).
 
Dėl išsamesnės informacijos apie darbo pasiūlymą gali kreiptis į Medicinos fizikos skyriaus vedėją Joną Venių,  tel. (8-5) 2190970, el.p. jonas.veniusnvi.lt.
 
Gyvenimo aprašymus prašome siųsti Personalo ir teisės skyriaus vedėjai Jurgitai Stirblienei el.p. jurgita.stirblienenvi.lt, tel. (8-5)2786705.
 
*******
 
KVIEČIAME PRIE MEDICINOS FIZIKOS SKYRIAUS KOMANDOS PRISIJUNGTI
MEDICINOS FIZIKĄ

Nacionalinis vėžio institutas (NVI), vienintelis Baltijos šalyse Europos onkologijos institutų organizacijos akredituotas klinikinis vėžio centras, kuriame yra moderniausia spindulinės terapijos įranga. Taikoma trijų dimensijų konforminė, moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija, vaizdais valdoma rotacinė-arkinė ir elektronų terapija, įdiegta spindulinė terapija su kvėpavimo kontrole ir kūno paviršiaus nuskaitymo sistema. Didelis dėmesys skiriamas radiochirurgijai ir frakcionuotai stereotaksinei spindulinei terapijai. Taip pat čia, siekiant pagerinti onkologinių pacientų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumą ir sumažinti mirtingumą nuo vėžio, vykdomi svarbūs ilgalaikiai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Kviečiami įsijungti į klinikinę ir mokslinę veiklą Nacionalinio vėžio instituto Medicinos fizikos skyriuje

Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Pareigos: Medicinos fiziką (ę) (darbo laiko norma 38 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.).
Pareigų nuostatai

Pareiginės algos koeficientas nuo 8,54 iki 11,10 (1545,74 – 2009,10 Eur neatskaičius mokesčių), kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Siūlomo darbo pradžia:  susitariama pokalbio metu.

Profesinio darbo patirtis: ne mažesnė nei 2 metai (privalumas – patirtis onkologijos srityje).

Dėl išsamesnės informacijos apie darbo pasiūlymą gali kreiptis į Medicinos fizikos skyriaus vedėją Joną Venių,  tel. (8-5) 2190970, el.p. jonas.veniusnvi.lt.
 
Gyvenimo aprašymus prašome siųsti Personalo ir teisės skyriaus vedėjai Jurgitai Stirblienei el.p. jurgita.stirblienenvi.lt, tel. (8-5)2786705.

 

Vaistininkams

Vaistinė  ieško į savo komandą

Vaistininko ilgalaikiam darbui ( 1,0 et.)

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas:  aukštasis universitetinis medicininis išsilavinimas ( magistro kvalifikacinis laipsnis,  vaistininko profesinė kvalifikacija ir vaistininko praktikos licencija);
 • Raštvedybos išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS Word programomis);
 • Lietuvių,  anglų kalbos mokėjimas.

Darbo pobūdis:

 • Planuojamam citotoksinių/citostatinių vaistinių preparatų paruošimui kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimas;
 • Planuojamam citotoksinių/citostatinių vaistinių preparatų paruošimui technologinių instrukcijų pagal Europos standartų nustatytus reikalavimus parengimas;
 •  Švarių patalpų paruošimas pagal jų gamybos technologijos principus ir Europos standartų reikalavimus; 
 • Vidinės komunikacijos užtikrinimas;
 • Kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Asmeninės savybės:

 • Gebėjimas dirbti komandoje ir priimti situacijų sprendimus savarankiškai;
 • Atsakingumas – savalaikis užduočių vykdymas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • Greitas loginis mąstymas, noras tobulėti.

Pareiginės algos koeficientas be stažo nuo 8,12  (1429 Eur +20 % kintamoji dalis; neatskaičius mokesčių), kuris priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Prašome siųsti savo CV ir registruotis pokalbiui.

Marytė Karpavičienė
Vaistinės vedėja – vaistininkė

107 kab.
Tel. (8 5) 278 6739
El. paštas maryte.karpavicienenvi.lt
Atnaujinta 2022-11-18 08:49


Svarbu žinoti: