Atgal

Darbo pasiūlymai

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.
Darbo pradžia galima pagal susitarimą.
Šias pareigas einantis darbuotojas į pareigas priimamas konkurso būdu ir su juo sudaroma terminuota darbo sutartis penkerių metų laikotarpiui.
Pareigybės lygis A1

Dienos chirurgijos skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai
Darbo laiko norma 37 val. per savaitę, t. y. 1,0 et. Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 3195,4 iki 4141,8 Eur (su vadovavimo priedu).

Dokumentai priimami iki spalio 5 d. (skelbimas). Informacija apie konkursą teikiama: telefonu (8 5) 278 6719, el. paštu daiva.zalieskiene@nvi.lt

-------------------------------

DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS IEŠKO:

VYRESNIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS

Darbo pradžia – 2023 m. spalio 2 d.
Pareigybės lygis A2-1M.
Darbo laiko norma 38 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.
Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1990,88 iki 2311,20 Eur.
 
Reikalavimai:
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje;
 3. turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją.
Darbo funkcijų aprašymą rasite pareiginiuose nuostatuose 
 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ (4)

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:
 •  Atlieka gydytojų paskyrimus
 •  Atlieka slaugos bei gydomąsias procedūras
 •  Stebi ir slaugo  pacientus po laparoskopinių operacijų, histeroskopijų, abrazijų, konizacijų, po prostatos, kepenų biopsijų, kolonoskopijų, plaučių biopsijų, endourologinių operacijų (TUR-ų ir kt.), nefrostomų  suformavimo  ir kt. procedūrų.   
 •  Teikia skubią medicinos pagalbą;
 •  Tvarko medicininę dokumentaciją;
 •  Darbas kupinas veiksmo ir įdomių situacijų, suteikiantis dideles galimybes vystytis, plėsti akiratį, užimti specifinę nišą ir kryptingai tobulėti;
 •  Idealiai tinka ambicingoms asmenybėms, siekiančioms pasireikšti profesinėje srityje.
Reikalavimai darbuotojui:
• Turėti bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turėti  galiojančią bendrosios slaugos praktikos  licenciją;
• Būti  dėmesingiems  ir paslaugiems  pacientams;
• Būti atsakingais, sąžiningais ir pareigingais,  gebančiais dirbti komandoje ir bendradarbiaujančiais su kitais sveikatos priežiūros specialistais; 
•Išmanyti  kompiuterines technologijas.

Siūlome:
• Darbą nuo 7.00 iki 19.00 val. darbo dienomis  slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku, atsižvelgdami į jūsų poreikius;
• Savaitgaliai ir šventinės dienos –  laisvi (nedarbo dienos)
• Užtikriname puikias darbo sąlygas, jaukią ir šiuolaikišką  skyriaus aplinką bei draugišką darbo aplinką;
• Kvalifikacijos kėlimą – įstaiga 100 % apmoka dalyvavimą Kompetencijų centro tobulinimo kursuose;
• Atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį bei išsilavinimą atlyginimą nuo 1834 – 2037 Eur neatskaičius mokesčių.
Kontaktinis asmuo:
Slaugos administravimo skyriaus vedėja (vyriausioji slaugos administratorė) Nijolė  Zadoreckaitė
Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: nijole.zadoreckaitenvi.lt 
arba susisiekti mob. 8 670 11 813
 

 KONKURSŲ PAREIGOMS NACIONALINIAME VĖŽIO INSTITUTE UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOSTATAI


Mokslininkams

SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje –  vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5-ių metų mokslo tiriamojo darbo patirtis onkourologijos srityje]. Pareiginės algos koeficientas–3,94

 2. Imunologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: kvalifikacija ir leidimas dirbti su laboratoriniais gyvūnais (turint FELASA C kategorijos pažymėjimą), imunologinių metodų (tėkmės citometrijos, ELISA) išmanymas, švaraus darbo su ląstelių kultūromis įgūdžiai]. Pareiginės algos koeficientas–2,56

3. Atviros prieigos centre – mokslo darbuotojo (0,25 et.).
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 1-ių metų patirtis dirbant su laboratoriniais gyvūnais (turint FELASA C kategorijos pažymėjimą); patirtis dirbant su konfokaliniu atspindžio mikroskopu; vadovavimo biomedicininiams tyrimams patirtis]. Pareiginės algos koeficientas–2,73

4. Atviros prieigos centre – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.). 
[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis vykdant eksperimentus su biologiniais objektais ir atliekant toksikologinius tyrimus, patirtis dirbant su konfokaline mikroskopija, atomo jėgos mikroskopija, gebėjimas analizuoti magnetinio rezonanso tomografo duomenis, patirtis atliekant dinaminės šviesos sklaidos matavimus]. Pareiginės algos koeficientas–7,67

 Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. A37-7 patvirtinto Mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo TA1 P18 mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.
2. *Būti kompetentingiems eksperimentinės onkologijos srityje (papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės),

Pretendentai ketinantys dalyvauti konkurse privalo pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančių dokumentų (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) kopijas;
4. gyvenimo aprašymą, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamų mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašą ir šių darbų – titulinio (1-ojo) lapo  kopijas;
6. ataskaitą apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

Dokumentus pateikti iki 2023 m. lapkričio 24 d. į Personalo ir teisės skyrių (kab. Nr. A10),
adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1. Vilnius
Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2190 911; el. paštas: giedre.smailyte@nvi.lt

 ********************************************************

 

Gydytojams

MIELI KOLEGOS,

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ PROFESIONALAUS IR DARNAUS KOLEKTYVO – REIKALINGAS MEDICINOS GYDYTOJAS PRIĖMIMO-SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Reikalavimai darbuotojui: medicinos praktikos licencija medicinos gydytojo profesinei kvalifikacijai.

Darbo pobūdis:
konsultuoti pacientus, atvykusius į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, įvertinti pacientų būklę, teikti ir organizuoti būtinąją medicinos pagalbą, nustatyti dominuojančią patologiją.

Draugiškame, darniame, profesionaliame kolektyve turėsite galimybę pritaikyti savo žinias ir įgyti daugiau, su onkologinių ligų specifika susijusių klinikinių patirčių. 

Mes siūlome:
Lankstų darbo grafiką, galimybę kelti kvalifikaciją.

Darbo užmokestis: nuo 2.360,00 EUR, neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo profesinio darbo stažo).

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėją Janiną Buterlevičiūtę,  tel. 8 686 23204.

**********

KVIEČIAME PRIE KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS SKYRIAUS KOMANDOS PRISIJUNGTI

GYDYTOJĄ DERMATOVENEROLOGĄ

Konkursą organizuojanti įstaiga: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Pareigos: Konsultacinės poliklinikos skyriaus gydytojas dermatovenerologas (darbo laiko norma 18,5 val. per savaitę, t. y. 0,5 et.).

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,02 iki 6,4 (888,54-1132,80 Eur neatskaičius mokesčių (už 0,5 et.), kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Siūlomo darbo pradžia:  susitariama pokalbio metu.

Profesinio darbo patirtis: ne mažesnė nei 2 metai (privalumas – patirtis onkologijos srityje).

Dėl išsamesnės informacijos apie darbo pasiūlymą gali kreiptis į Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėją dr. Arūną Kulboką,  tel. (8-5) 2786710, el.p. arunas.kulbokanvi.lt

Gyvenimo aprašymus prašome siųsti Personalo ir teisės skyriaus vedėjai Jurgitai Stirblienei el.p. jurgita.stirblienenvi.lt, tel. (8-5)2786705.

Pareigų nuostatai

**********

Gydytojas radiologas

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*nuo 2.360,00 EUR atlyginimą, neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo profesinio darbo stažo)

*****

Gydytojas echoskopuotojas, gydytojas radiologas

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis limfmazgių ir krūtų echoskopijose.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*nuo 2.360,00 EUR atlyginimą, neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo profesinio darbo stažo)
*****

Gydytojas radiologas intervencijoms

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis, atliekant intervencines procedūras.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*nuo 2.360,00 EUR atlyginimą, neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo profesinio darbo stažo)

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis – į skyriaus vedėją dr. Jurgitą Ušinskienę el. paštu jurgita.usinskienenvi.lt

Slaugytojams

 

DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS IEŠKO VYRESNIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS

 Darbo pradžia – 2023 m. spalio 2 d.

 Pareigybės lygis A2-1M.

 Darbo laiko norma 38 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.

 Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1990,88 iki 2311,20 Eur.

Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje;
 3. turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją.

Darbo funkcijų aprašymą rasite pareiginiuose nuostatuose 

__________________________________

DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUJE  skubiai reikalingi  4 slaugytojai

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:

 •  Atlieka gydytojų paskyrimus
 •  Atlieka slaugos bei gydomąsias procedūras
 •  Stebi ir slaugo  pacientus po laparoskopinių operacijų, histeroskopijų, abrazijų, konizacijų, po prostatos, kepenų biopsijų, kolonoskopijų, plaučių biopsijų, endourologinių operacijų (TUR-ų ir kt.), nefrostomų  suformavimo  ir kt. procedūrų.   
 •  Teikia skubią medicinos pagalbą;
 •  Tvarko medicininę dokumentaciją;
 •  Darbas kupinas veiksmo ir įdomių situacijų, suteikiantis dideles galimybes vystytis, plėsti akiratį, užimti specifinę nišą ir kryptingai tobulėti;
 •  Idealiai tinka ambicingoms asmenybėms, siekiančioms pasireikšti profesinėje srityje.


Reikalavimai darbuotojui:
• Turėti bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turėti  galiojančią bendrosios slaugos praktikos  licenciją;
• Būti  dėmesingiems  ir paslaugiems  pacientams;
• Būti atsakingais, sąžiningais ir pareigingais,  gebančiais dirbti komandoje ir bendradarbiaujančiais su kitais sveikatos priežiūros specialistais; 
•Išmanyti  kompiuterines technologijas.


Siūlome:
• Darbą nuo 7.00 iki 19.00 val. darbo dienomis  slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku, atsižvelgdami į jūsų poreikius;
• Savaitgaliai ir šventinės dienos –  laisvi (nedarbo dienos)
• Užtikriname puikias darbo sąlygas, jaukią ir šiuolaikišką  skyriaus aplinką bei draugišką darbo aplinką;
• Kvalifikacijos kėlimą – įstaiga 100 % apmoka dalyvavimą Kompetencijų centro tobulinimo kursuose;
• Atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį bei išsilavinimą atlyginimą nuo 1834 – 2037 Eur neatskaičius mokesčių.

Kontaktinis asmuo:

Slaugos administravimo skyriaus vedėja (vyriausioji slaugos administratorė) Nijolė  Zadoreckaitė

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: nijole.zadoreckaitenvi.lt 
arba susisiekti mob. 8 670 11 813

_____________________________________________

Kviečiame prisijungti prie mūsų bendrosios praktikos slaugytojų komandos

Nacionaliniame vėžio institute dirba 260 slaugytojų komanda 

 • teikiame saugias, kokybiškas, į pacientą orientuotas slaugos paslaugas visiems Institute besigydantiems pacientams;
 • atliekame slaugos bei gydomąsias procedūras;
 • skubią medicinos pagalbą;
 • tvarkome medicininę dokumentaciją.

Reikalavimai darbuotojui

 • bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimas;
 • galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
 • esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
 • esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
 • gebate dirbti komandoje;
 • dirbate kompiuteriu.

Siūlome

 • galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
 • puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
 • galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
 • kvalifikacijos kėlimą – įstaiga 100 % apmoka dalyvavimą Kompetencijų centro tobulinimo kursuose;
 • atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį bei išsilavinimą nuo 1594 – 1641 Eur neatskaičius mokesčių atlyginimą;
 • galimybę turėti papildomą darbo krūvį, priedą už darbą naktimis ir kitas priemokas.

Kontaktai / informacija
Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu nijole.zadoreckaitenvi.lt arba susisiekti mob. 8 670 11 813

______________________________________________________

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS – STERILIZACINEI (1 et.)

Darbo parašymas

 • Medicinos prietaisų, skirtų sterilizacijai, plovimas, įvertinimas, komplektavimas, pakavimas
 • Plovimo – dezinfekavimo procesų kontrolės vykdymas, dokumentų pildymas

Reikalavimai

 • Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija
 • Darbo patirtis operacinėje ar sterilizacinėje privalumas
 • Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas
 • Gebėjimas dirbti komandoje

Neturinčius patirties apmokome

Darbo užmokestis

Siūlomas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių nuo 1030 iki 1171 Eur.

Kontaktinis asmuo – vyresnioji specialistė Viktorija Gaidamavičiūtė
El. p. viktorija.gaidamaviciutenvi.lt 
Tel. Nr. 852786723

______________________________________________________

CHEMOTERAPIJOS SKYRIUJE SU DIENOS STACIONARU reikalingi slaugytojai

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:

Mūsų slaugytojų komanda:
• Atlieka slaugos bei gydomąsias procedūras (manipuliacijos procedūrų kabinete - tyrimų ėmimas, injekcijos, dokumentų pildymas);

• Vykdo chemoterapijos procedūras (pagal gydytojo paskyrimus ruošia priešvėžinius medikamentus ir suleidžia pacientui). 2023 m. NVI planuojama įdiegti centralizuotą medikamentų skiedimą;

• Stebi pacientą priešvėžinių medikamentų suleidimo metu;
• Teikia skubią medicinos pagalbą;
• Tvarko medicininę dokumentaciją;

• Darbas kupinas veiksmo ir įdomių situacijų, suteikiantis dideles galimybes vystytis, plėsti akiratį, užimti specifinę nišą ir kryptingai tobulėti;

• Idealiai tinka ambicingoms asmenybėms, siekiančioms pasireikšti profesinėje srityje.

Reikalavimai darbuotojui:
• Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Kompiuterinių technologijų išmanymas.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;

• Kvalifikacijos kėlimą – įstaiga 100 % apmoka dalyvavimą Kompetencijų centro tobulinimo kursuose;
• Atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį bei išsilavinimą nuo 1784 – 1837 Eur (su kintamąja dalimi ir priemoka) neatskaičius mokesčių atlyginimą;

• Galimybę turėti papildomą darbo krūvį, priedą už darbą naktimis.

Kontaktai / informacija
Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu nijole.zadoreckaitenvi.lt arba susisiekti mob. 8 670 11 813

 

Specialistams

VYRIAUSIĄJĮ SPECIALISTĄ FINANSAMS

Kviečia prisijungti prie kolektyvo vyriausiąjį specialistą finansams.

Darbo laiko norma 40 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.

Pareiginės algos koeficientas nuo 6,42 iki 8,36 (1136,34-1479,72 Eur neatskaičius mokesčių, kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Karjeros galimybės: Finansų ir ekonomikos skyriaus vyriausiojo finansininko pavaduotojo pareigos.

Jeigu atitinkate vyriausiojo specialisto finansams pareigybės nuostatuose nurodytas dalykines savybes, taip pat reikalavimus išsilavinimui, darbo patirčiai, laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo el. paštu jurgita.stirblienenvi.lt. Telefono numeris pasiteiravimui (8-5) 278 6705.

***********

 

Koordinatoriui klinikiniams tyrimams

KLINIKINIŲ TYRIMŲ GRUPĖ IEŠKO

KOORDINATORIAUS KLINIKINIAMS TYRIMAMS (BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO) (1,0 ET.)

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:

Klinikiniai tyrimai yra perspektyvi, nepaprastai greitai besivystanti sritis, kuri skatina onkologijos mokslą judėti pirmyn. Ji suteikia galimybę specialistams prisidėti prie naujų vaistų ar metodikų kūrimo, o pacientams gauti patį inovatyviausią gydymą. Nacionaliniame vėžio institute aktyviai vykdome šią veiklą, įsitraukdami į akademinius ir komercinius I-IV fazės tyrimus.

Jei jus domina įdomus, dinamiškas ir tobulėti skatinantis darbas vienoje iš perspektyviausių onkologijos sričių, prisijunkite. Ieškome koordinatoriaus klinikiniams tyrimams (bendrosios praktikos slaugytojo).

Darbo pobūdis:

Koordinatorius klinikiniams tyrimams (bendrosios praktikos slaugytojas):

 • Atlieka slaugos bei gydomąsias procedūras pagal klinikinių tyrimų protokolus (paciento gyvybinių funkcijų matavimas, kraujo mėginių ėmimas, vaistų paruošimas bei suleidimas);
 • Stebi pacientą priešvėžinių medikamentų suleidimo metu;
 • Teikia skubią medicinos pagalbą; • Bendradarbiaujant su pagrindiniu tyrėju koordinuoja klinikinio tyrimo komandos veiklą, kontaktuoja su klinikinio tyrimo pacientais, užtikrina klinikinio tyrimo protokole nurodytų procedūrų vykdymą, tinkamą reikalingos dokumentacijos pildymą, mėginių išsiuntimą, duomenų suvedimą į duomenų bazes bei pastovią klinikinio tyrimo duomenų bazių priežiūrą).

Reikalavimai darbuotojui:

 • Slaugos aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
 • Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
 • Lietuvių ir anglų kalbos mokėjimas;
 • Geras kompiuterinis raštingumas;
 • Geri komandinio darbo ir bendravimo gebėjimai, laiko planavimo įgūdžiai;
 • Veiklumas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, sąžiningumas, iniciatyvumas, dėmesingumas pacientui.

Siūlome:

 • Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
 • Suteikiame galimybę dalyvauti mokymuose, tobulėti, vykti į komandiruotes;
 • Atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį bei išsilavinimą 1583-1911 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą;
 • Galimybę užsidirbti papildomai.

Susidomėjusius prašome kreiptis į Klinikinių tyrimų grupės vedėją (gydytoją onkologę chemoterapeutę) Editą Baltruškevičienę

Mob. tel. Nr.: +370 652 60117

El. p.: edita.baltruskevicienenvi.lt

Valytojams

Nacionalinis vėžio institutas ieško valytojų (37,0 et.).

Darbo užmokestis: 840,00 Eur ir 10 proc. priemoka. Iš viso 924,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Pagrindinės darbuotojo darbo funkcijos:

-Nuolatinis, pagrindinis ir galutinis (baigiamasis) patalpų valymas, dezinfekavimas;
-Nuolatinis patalpose esančių daiktų, įrangos paviršių valymas ir dezinfekavimas;
-Žaliuzių/ roletų valymas, radiatorių paviršių nuplovimas, šviestuvų gaubtų, apšvietimo plafonų išvalymas, baldų atstūmimas ir grindų valymas;
-Kiliminių dangų siurbimas, baldų paviršių valymas, pacientų lovų, spintelių valymas ir dezinfekavimas, durų rankenų dezinfekavimas;
-Vonios kambarių, WC valymas,  klozetų, kriauklių, vonių nukalkinimas ir valymas;
-Vidinių langų paviršių valymas, stiklinių pertvarų valymas, sienų valymas joms užsiteršus, palangių valymas, laiptinių valymas, turėklų valymas ir dezinfekavimas;
-Buitinių atliekų talpų (šiukšliadėžių, kibirų) valymas ir higieninė priežiūra, vienkartinių maišelių juose keitimas, buitinių atliekų išnešimas į buitinių atliekų konteinerius ir kt.

Kontaktai pasiteiravimui:

Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausioji koordinatorė Rasa Laužadienė tel. +370 6660733806, (85) 2746 482, el. paštas rasa.lauzadienenvi.lt

Personalo ir teisės skyriaus vedėja Jurgita Stirblienė tel. (8-5) 2786705, el. paštas jurgita.stirblienenvi.lt.
Atnaujinta 2023-09-21 15:39


Svarbu žinoti: