Atgal

Darbo pasiūlymai

SKELBIAMAS KONKURSAS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAVADUOTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Pareigos:
* Finansų ir ekonomikos skyriaus vyriausiojo finansininko pavaduotojas;
* pareiginiai nuostatai;
* darbo laiko norma 40 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.

Pareiginės algos koeficientas nuo 9,10 iki 11,24 (1610,70-1989,48 Eur neatskaičius mokesčių, kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas: (1) prašymą leisti dalyvauti konkurse; (2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; (3) išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; (4) reikalingą darbo patirtį patvirtinančius dokumentus; (5) gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes)); (6) užpildyti pretendento anketą (forma patvirtinta LR Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, kaip priedas prie Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės ir savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo); (7) pretendento privačių interesų deklaracija; (8) papildomas kompetencijas patvirtinantys dokumentai*.

* Jei keli pretendentai surenka vienodą didžiausią balų skaičių, vertinami šių pretendentų gyvenimo aprašymuose nurodyti privalumai, papildomos kompetencijos atsižvelgiant į jų atitikimą ir suderinamumą Nacionalinio vėžio instituto prioritetams. Pretendentų papildomos kompetencijos vertinamos skiriant už kiekvieną papildomą kompetenciją po papildomą balą. Pretendento papildomomis kompetencijomis laikoma: (1) darbo patirtis sveikatos ir/ar švietimo ir mokslo sistemų  įstaigose (pretendentui pateikus tai patvirtinančius dokumentus); (2) kvalifikacijos tobulinimas sveikatos ekonomikos, buhalterinės apskaitos  ir pan. srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus); (3) darbdavio (-ių) rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie jo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę).  Kiti pretendentų privalumai vertinami bendra tvarka.

Dokumentų priėmimo terminas: pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t.y. iki 2021-08-05. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Prašymo teikimo modulį).

Pretendento atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama: telefonu (8 5) 278 6705, el. paštu jurgita.stirblienenvi.lt.

 ***************************************

SKELBIAMAS KONKURSAS FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FINANSAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga Nacionalinis vėžio institutas, įstaigos kodas 111959420, adresas Santariškių g. 1, Vilnius.

Pareigos:
* Finansų ir ekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas finansams;
* pareiginiai nuostatai;
* darbo laiko norma 40 val. per savaitę, t. y. 1,0 et.

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,14 iki 8,36 (909,78-1479,72 Eur neatskaičius mokesčių, kuris priklauso nuo darbo stažo ir išsilavinimo). Taip pat priėmimo į darbą metu darbuotojui nustatoma ne didesnė kaip 20 procentų jo pareiginės algos kintamoji dalis iki darbuotojo kasmetinės veiklos vertinimo.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas: (1) prašymą leisti dalyvauti konkurse; (2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; (3) išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; (4) reikalingą darbo patirtį patvirtinančius dokumentus; (5) gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes)); (6) užpildyti pretendento anketą (forma patvirtinta LR Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, kaip priedas prie Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės ir savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo); (7) pretendento privačių interesų deklaracija; (8) papildomas kompetencijas patvirtinantys dokumentai*.

* Jei keli pretendentai surenka vienodą didžiausią balų skaičių, vertinami šių pretendentų gyvenimo aprašymuose nurodyti privalumai, papildomos kompetencijos atsižvelgiant į jų atitikimą ir suderinamumą Nacionalinio vėžio instituto prioritetams. Pretendentų papildomos kompetencijos vertinamos skiriant už kiekvieną papildomą kompetenciją po papildomą balą. Pretendento papildomomis kompetencijomis laikoma: (1) darbo patirtis sveikatos ir/ar švietimo ir mokslo sistemų  įstaigose (pretendentui pateikus tai patvirtinančius dokumentus); (2) kvalifikacijos tobulinimas sveikatos ekonomikos, buhalterinės apskaitos  ir pan. srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus); (3) darbdavio (-ių) rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie jo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę).  Kiti pretendentų privalumai vertinami bendra tvarka.

Dokumentų priėmimo terminas: pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t.y. iki 2021-08-06. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Prašymo teikimo modulį).

Pretendento atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama: telefonu (8 5) 278 6706, el. paštu zita.krivelytenvi.lt. 


Mokslininkams
PASKELBTAS KONKURSAS EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE: 

1. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 2-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant naujos kartos ir piro- sekoskaitos, visuminius mikroRNR raiškos bei kiekybinio PGR metodus klinikoje]
Pareiginės algos koeficientas–6,34

2. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 4-ių metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius mikroRNR raiškos ir kiekybinio PGR metodus klinikoje]
Pareiginės algos koeficientas–2,3

3. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo planavimo, organizavimo ir duomenų analizės metodų žinios, darbo patirtis vykdant vėžio epidemiologinius tyrimus]
Pareiginės algos koeficientas–2,11

4. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslinio darbo patirtis vėžio epidemiologijos srityje vykdant ir vadovaujant epidemiologiniams tyrimams]
Pareiginės algos koeficientas–13,04

5. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,125 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo pagrindai vėžio epidemiologijos srityje, darbo statistinėmis (STATA, SPSS ar pan.) programomis, statistinių ir epidemiologinių tyrimo metodų išmanymas]
Pareiginės algos koeficientas–1,06 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)
2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų – tik titulinio (1-ojo) lapo  kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentus pateikti iki 2021 m. rugpjūčio  23 d. moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui
Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionisnvi.lt

 

 

Gydytojams

Kviečiame prie Nacionalinio vėžio instituto Konsultacinė poliklinikos skyriaus komandos prisijungti gydytoją specialistą, atitinkantį šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti:

1.1. aukštąjį medicininį išsilavinimą ir būti įgijus gydytojo chirurgo, ar gydytojo onkologo chemoterapeuto, ar gydytojo onkologo radioterapeuto, ar gydytojo akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją;

1.2. galiojančią licenciją;

1.3. ne mažesnę nei 2 metų profesinio darbo patirtį (privalumas – patirtis onkologijos srityje);

2. Mokėti diagnozuoti ir gydyti krūtų patologinius (nepiktybinius ir piktybinius) susirgimus, atlikti jų stebėseną, gebėti atlikti krūtų apžiūrą ir krūtų darinių plonos adatos biopsiją. Taip pat mokėti diagnozuoti ir gydyti kitus susirgimus, vadovaujantis medicinos norma pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

3. Išmanyti asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, tarptautines ligų gydymo rekomendacijas.

4. Gebėti:

4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, e-sveikata, pacientų registracijos portalais ir kt.

4.2. bendrauti su žmonėmis (pacientais), bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

Darbo pobūdis: konsultuoti pacientus, atvykusius į Konsultacinės poliklinikos skyrių, įvertinti pacientų būklę, nustatyti dominuojančią patologiją, organizuoti, skirti ir kontroliuoti paciento gydymo eigą, atlikti diagnostines ir gydomąsias procedūras.

Siūlomo darbo pradžia:  nutariama pokalbio metu.

Darbo krūvis: 1,0 et.

Mes siūlome:

-          Galimybę dirbti kompiuteriu su interneto prieiga;

-          Pagrindinę įrangą darbui pagal specialybę bei kitas darbo priemones;

-          Galimybę tobulinti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti pedagoginiame darbe ir kt.

 

Darbo užmokestis: 1756,00 – 2158,00 Eur (priklauso nuo profesinio darbo stažo). 

Dėl išsamesnės informacijos apie darbo pasiūlymą gali kreiptis – į Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėją Rasą Vancevičiūtę-Petkevičienę,  tel. (8-5) 2786710, el.p. rasa.vanceviciutenvi.lt

 

**********

Medicinos gydytojas

Reikalavimai darbuotojui:
Į šias pareigas gali būti skiriamas asmuo, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją medicinos gydytojo profesinei kvalifikacijai.

Darbo pobūdis:
konsultuoti pacientus, atvykusius į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, įvertinti pacientų būklę, teikti ir organizuoti būtinąją medicinos pagalbą, nustatyti dominuojančią patologiją

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę dirbti kompiuteriu su interneto prieiga.
*Pagrindinę įrangą darbui pagal specialybę bei kitas darbo priemones.
*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*nuo 1429 EUR atlyginimą.

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis – į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėją Janiną Buterlevičiūtę,  tel. 8 686 23204

**********

Gydytojas radiologas

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Pagrindinę įrangą darbui pagal specialybę bei kitas darbo priemones.
*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1907 EUR atlyginimą

*****

Gydytojas echoskopuotojas, gydytojas radiologas

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis limfmazgių ir krūtų echoskopijose.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Pagrindinę įrangą darbui pagal specialybę bei kitas darbo priemones.
*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1500 EUR +20 % (už kenksmingumą)
*****

Gydytojas radiologas intervencijoms

Reikalavimai darbuotojui:

*Gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo kvalifikacinis pažymėjimas.
*Aukštasis medicininis išsilavinimas.
*Darbo patirtis, atliekant intervencines procedūras.
*Atsakingumas, iniciatyvumas, novatoriškumas.

Siūlomo darbo pradžia – nutariama pokalbio metu.

Mes siūlome:

*Galimybę dirbti kompiuteriu su interneto prieiga.
*Pagrindinę įrangą darbui pagal specialybę bei kitas darbo priemones.
*Galimybę kelti kvalifikaciją.
*Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve.
*1500 EUR +20 % (už kenksmingumą) 

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis – į skyriaus vedėją dr. Jurgitą Ušinskienę el. paštu jurgita.usinskienenvi.lt

Slaugytojams

Bendrosios praktikos slaugytojas- sterilizacinei (1,0 et.)

Darbo aprašymas

 • Medicinos prietaisų, skirtų sterilizacijai, plovimas, įvertinimas, kompektavimas, pakavimas.
 • Plovimo – dezinfekavimo procesų kontrolės vykdymas, dokumentų pildymas.

Reikalavimai

 • Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licenzija.
 • Darbo patirtis operacinėje ar sterilizacinėje privalumas.
 • Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.

Įstaiga siūlo

Apmokome dirbti su automatine plovimo-dezinfekavimo  įranga.

Darbo užmokestis

Siūlomas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, nuo 1030 iki 1171 EUR.

Kontaktinis asmuo: 
Vyresnioji slaugos administratorė Danguolė Navikienė 
tel. (85) 2786 797
mob. (8 610) 88781
el.paštas danguole.navikienenvi.lt

_____________________________________________________

GALVOS-KAKLO IR ODOS NAVIKŲ CHIRURGIJOS SKYRIUJE

Bendrosios praktikos slaugytoja 1,0 et

Reikalavimai darbuotojui:
Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.
Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
• 1100-1200 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: svetlana.krasauskienenvi.lt
arba inga.zarankiene nvi.lt

_____________________________________________________

DIAGNOSTINĖS IR INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS  SKYRIUJE
reikalingi bendrosios praktikos slaugytojai 1 et. krūviu

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:
• Atlieka slaugos procedūras;
• Teikia skubią medicinos pagalbą;
• Tvarko medicininę dokumentaciją.

Reikalavimai darbuotojui:
• Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą; 
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; 
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.

Privalumas:
Turite 1 ir daugiau metų panašaus darbo patirties.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
• 1100-1200 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: jurgita.usinskienenvi.lt arba kristina.lensbergienenvi.lt

Susisieksime su atrinktais kandidatais.

____________________________________________________

Šiuo metu ieškome bendrosios praktikos slaugytojų terapiniuose skyriuose (3 et.):

 Rekalavimai:

*galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
*gebėjimas dirbti komandoje.

*Atlyginimas 1100 - 1200 Eur (neatskaičius mokesčių).
 
TEIRAUTIS:
Nijolė Zadoreckaitė
Vyriausioji slaugos administratorė
Slaugos administravimo skyrius
223 kab.
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaitenvi.lt
 
CV SIŲSTI el. paštu:
Viktorija Gaidamavičiūtė
Vyresnioji specialistė
Slaugos administravimo skyrius
223 kab.
Tel. (8 5) 219 0961
El. paštas viktorija.gaidamaviciutenvi.lt
______________________________________________________

CHEMOTERAPIJOS SU DIENOS STACIONARU  SKYRIUJE reikalingi slaugytojai

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdį:
Mūsų slaugytojų komanda:
• Atlieka slaugos bei gydomąsias procedūras (manipuliacijos procedūrų kabinete - tyrimų ėmimas, injekcijos, dokumentų pildymas);
• Teikia skubią medicinos pagalbą;
• Tvarko medicininę dokumentaciją.

Reikalavimai darbuotojui:
• Turite bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą;
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• Esate dėmesingi ir paslaugūs pacientams;
• Esate atsakingi, sąžiningi ir pareigingi, bendradarbiaujantys;
• Dirbate kompiuteriu.

Privalumas:
Turite 1 ir daugiau metų panašaus darbo patirties.

Siūlome:
• Suteikiame galimybę dirbti slenkančiu arba pastoviu darbo grafiku;
• Užtikriname puikias darbo sąlygas bei draugišką darbo aplinką;
• Suteikiame galimybę dalyvauti moksliniuose klinikiniuose tyrimuose, vykti į komandiruotes;
• 1100-1200 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: zina.radzevicienenvi.lt arba dina.janavicienenvi.lt

Susisieksime su atrinktais kandidatais.

Specialistams

Slaugos administravimo skyrius skubiai ieško į savo komandą DIETISTO (1et.).

 • Galimybė įsidarbinti - artimiausiu metu. Reikalavimai:
 • Išsilavinimas: dietisto profesinė kvalifikacija įgyta aukštojoje mokykloje;
 • Dietisto darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigose (privalumas);
 • Raštvedybos išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS PowerPoint programomis);
 • Lietuvių kalba (gebėjimas reikšti, formuluoti mintis - žodžiu, raštu).

Darbo pobūdis:

 • Dietinių patiekalų kokybės įvertinimas;
 • Higienos reikalavimų vykdymo kontrolė skyriuose, dietinių patiekalų porcijavimo metu;
 • Maitinimo paslaugos teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodyto maitintų pacientų skaičiaus tikrinimas;
 • Pacientų ir jų artimųjų mokymas/ugdymas, informavimas dietinio gydymo ir tinkamo maitinimosi klausimais;
 • Skyriuose besigydančių pacientų mitybos raciono koregavimas pagal gydytojo paskirtą dietinį gydymą;
 • Pacientų anketavimas pasitenkinimo maitinimo paslauga lygiui nustatyti, duomenų apdorojimas, analizės pateikimas;
 • Planinių valgiaraščių sudarymas, koregavimas ir atnaujinimas;
 • Kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Asmeninės savybės:

 • Gebėjimas dirbti komandoje ir priimti situacijų sprendimus savarankiškai;
 • Atsakingumas - savalaikis užduočių vykdymas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • Greitas loginis mąstymas, noras tobulėti.
 • Atlyginimas už 1 et. 1236,17 eur (neatskaičius mokesčių) Pastaba: atlyginimas gali kisti nuo darbo patirties.

TEIRAUTIS:

Nijolė Zadoreckaitė
Vedėja (vyriausioji slaugos administratorė)
Slaugos administravimo skyrius
225 kab.
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaite@nvi.lt

 

***********

Slaugos administravimo skyrius ieško į savo komandą Vyresniojo specialisto ilgalaikiam darbui, 1et.
Reikalavimai:

 • Išsilavinimas: aukštasis neuniversitetinis/universitetinis (privalumas: viešojo administravimo, sveikatos politikos ir vadybos, teisės sritys);
 • Raštvedybos išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS PowerPoint programomis);
 • Administracinio darbo patirtis (privalumas);
 • Lietuvių kalba (gebėjimas reikšti, formuluoti mintis – žodžiu, raštu). Privalumas - anglų kalba.

Darbo pobūdis:

 • Dokumentų srauto valdymas elektroninėje sistemoje;
 • Dokumentų ruošimas, administravimas;
 • Didelės apimties duomenų sisteminimas, apdorojimas, analizė;
 • Darbas su viešaisiais pirkimais;
 • Anketinių apklausų vykdymas, rezultatų apdorojimas ir analizė;
 • Prezentacijų ruošimas;
 • Konferencijų ir kt. renginių organizavimas;
 • Vidinės komunikacijos užtikrinimas;
 • Kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Asmeninės savybės:

 • Gebėjimas dirbti komandoje ir priimti situacijų sprendimus savarankiškai;
 • Atsakingumas – savalaikis užduočių vykdymas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • Greitas loginis mąstymas, noras tobulėti.

Atlyginimas: apie 1100 Eur (neatskaičius mokesčių).
Prašome siųsti savo CV ir registruotis pokalbiui.

Nijolė Zadoreckaitė
Vedėja (vyriausioji slaugos administratorė)
Slaugos administravimo skyrius
225 kab.
Tel. (8 5) 278 6704
El. paštas nijole.zadoreckaite@nvi.lt

***********

Vaistininkams

Vaistinė  ieško į savo komandą

Vaistininko ilgalaikiam darbui ( 1,0 et.)

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas:  aukštasis universitetinis medicininis išsilavinimas ( magistro kvalifikacinis laipsnis,  vaistininko profesinė kvalifikacija ir vaistininko praktikos licencija);
 • Raštvedybos išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS Word programomis);
 • Lietuvių,  anglų kalbos mokėjimas.

Darbo pobūdis:

 • Planuojamam citotoksinių/citostatinių vaistinių preparatų paruošimui kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimas;
 • Planuojamam citotoksinių/citostatinių vaistinių preparatų paruošimui technologinių instrukcijų pagal Europos standartų nustatytus reikalavimus parengimas;
 •  Švarių patalpų paruošimas pagal jų gamybos technologijos principus ir Europos standartų reikalavimus; 
 • Vidinės komunikacijos užtikrinimas;
 • Kitų skyriaus vedėjo užduočių vykdymas.

Asmeninės savybės:

 • Gebėjimas dirbti komandoje ir priimti situacijų sprendimus savarankiškai;
 • Atsakingumas – savalaikis užduočių vykdymas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
 • Greitas loginis mąstymas, noras tobulėti.

Pareiginės algos koeficientas be stažo nuo 8,12  (1429 Eur +20 % kintamoji dalis; neatskaičius mokesčių), kuris priklauso nuo profesinio darbo stažo.

Prašome siųsti savo CV ir registruotis pokalbiui.

Marytė Karpavičienė
Vaistinės vedėja – vaistininkė

107 kab.
Tel. (8 5) 278 6739
El. paštas maryte.karpavicienenvi.lt

Slaugytojo padėjėjams

Slaugytojo padėjėjas 1,0 et.

Reikalavimai

 • slaugytojo padėjėjo kvalifikacija ir pažymėjimas;  
 • išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktiškai;  
 • gebėti išklausyti ir suprasti pacientą, būti paslaugiam, kantriam; 
 • prisiimti atsakomybę, būti organizuotam, gebėti dirbti komandoje; 
 • privalumas – turėti analogiško darbo patirties. 

Darbo užmokestis nuo 990 Eur (bruto) 

CV prašome siųsti info@nvi.lt 

Atvejo vadybininkams

Turite panašios darbo patirties? Esate atsakingas, mandagus ir orientuotas į geriausią kliento patirtį? Gebate suvaldyti konfliktines situacijas, o bendravimas su klientais jums teikia malonumą? Turite puikius darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office), sklandžiai kalbate ir rašote lietuvių kalba?

Draugiškas kolektyvas ieško naujo komandos nario darbui Kontaktų centre.

Darbo pobūdis

-          Dokumentų pildymas ir administravimas;

-          Išankstinė pacientų registracija vizitams (darbas su e.sveikata, kitomis e. sistemomis);

-          Darbas su ambulatorinėmis kortelėmis;

-          Įvairios informacijos tiekimas bei rengimas;

-          Profesionalus klientų aptarnavimas ir konsultavimas (tiesiogiai, telefonu, internetu)
Sudėtingų situacijų valdymas bei pagalba klientams (atvejo vadyba);

 

Reikalavimai darbuotojui

-          Geras kompiuterinis raštingumas;

-          Puikūs kalbos kultūros įgūdžiai, etiketo išmanymas.

-          Geros rusų ir anglų kalbos žinios (raštu, žodžiu).

-          Klientų aptarnavimo, konsultavimo patirtis (tiesiogiai, telefonu).

-          Geri komandinio darbo ir bendravimo gebėjimai, laiko planavimo įgūdžiai;

-          Mokėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.

-          Veiklumas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, iniciatyvumas

-          Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Siūlome

-          Įdomų darbą draugiškame kolektyve;

-          Suteikiame galimybę dalyvauti mokymuose, tobulėti;

-          900 Eur (neatskaičius mokesčių) atlyginimą.

CV prašome siųsti į el. paštą: infonvi.lt, el.laiške parašant „Dėl darbo Kontaktų centre“

Skyriaus vedėjo pavaduotoja (kontaktų centrui) Inga Jankūnienė, 2746472

Apie atrankos rezultatus informuosime į pokalbį pakviestus kandidatus.

 
Atnaujinta 2021-07-23 09:35


Svarbu žinoti: