Atviros prieigos centras

Atviros prieigos centras teikia šias paslaugas:

  1. AII BVI grupių koloidinių kvantinių taškų sintezė (CdSe nanodalelėms sintetinti)
  2. Nanodalelių paviršiaus modifikavimas siekiant padidinti jų tirpumą ir stabilumą vandeninėse terpėse (Karboksi arba amino grupės)
  3. Nanodalelių paviršiaus funkcionavimas antikūnais, peptidais ir kitomis biologinio aktyvumo molekulėmis siekiant padidinti jų tirpumą ir stabilumą vandeninėse terpėse (Karboksi arba amino grupės)
  4. Biomolekulių, organinių dažų ir nanodarinių spektroskopinių savybių nustatymas (UV-VIS/NIR diapozone)
  5. Biomolekulių ir nanodalelių dydžio ir zeta potencialo nustatymas
  6. Fluorescuojančių baltymų, nanodalelių, fluoroforų lokalizacijos ir sąveikos gyvose ląstelėse nustatymas konfokalinės mikroskopijos sistemos su laikine skyra
  7. Fotosensibilizatorių, nanodalelių paskirstymas, farmakokinetika ir monitoringas eksperimentiniuose gyvūnuose
  8. Fotosensibilizatorių ir nanodalelių pasiskirstymo audiniuose vaizdinimas
  9. Navikų skiepijimas eksperimentiniams gyvūnams, jų laikymas, priežiūra ir eksperimentiniai tyrimai

Dėl paslaugų užsakymo kreiptis į Atviros prieigos centro vadovą dr.V.Karabanovą (+370 5 219 0902, vitalijus.karabanovas@nvi.lt).

Mokamų paslaugų įkainiaiAtnaujinta 2020-02-20 11:50