Klinikinės onkologijos laboratorija

Laboratorijos vedėjas,
vyriausiasis mokslo darbuotojas,
Doc. dr. Vincas Urbonas
Tel.: +370 5 219 0923;
el. paštas: vincas.urbonas​nvi.lt

Reda Žemaitytė
Vyriausioji specialistė
Tel.: (8 5) 219 0915;
El. paštas: reda.zemaitytenvi.lt
216 kab.

Doc. dr. Audrius Dulskas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6754;
El. paštas: audrius.dulskasnvi.lt

Dr. Albertas Ulys
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6815;
El. paštas: albertas.ulysnvi.lt

Prof. dr. (HP) Saulius Cicėnas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6748;
El. paštas: saulius.cicenasnvi.lt

Dr. Eugenijus Stratilatovas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6747;
El. paštas: eugenijus.stratilatovasnvi.lt

Dr. Marius Kinčius
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6756;
El. paštas: marius.kinciusnvi.lt

Vytautas Brasiūnas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6767;
El. paštas: vytautas.brasiunasnvi.lt

Monika Drobnienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 274 6400;
El. paštas: monika.drobnienenvi.lt

Ieva Vincerževskienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0933;
El. paštas: ieva.vincerzevskienenvi.lt

Jolita Gibavičienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0976;

El. paštas: jolita.gibavicienegmail.com

Diana Žilovič
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0962

Algirdas Žalimas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 274 6479
El. paštas: algis.zalimasgmail.comAtnaujinta 2024-02-07 11:46