Klinikinės onkologijos laboratorija

Laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Vincas Urbonas
Tel.: +370 5 219 0923;
el. paštas: vincas.urbonas​nvi.lt

Prof. habil. dr. Valerijus Ostapenko
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6814;
El. paštas: valerijus.ostapenkonvi.lt

Dr. Albertas Ulys
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6815;
El. paštas: albertas.ulysnvi.lt

Prof. dr. (HP) Saulius Cicėnas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6748;
El. paštas: saulius.cicenasnvi.lt

Prof. dr. Sonata Jarmalaitė
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0901;
El. paštas: sonata.jarmalaitenvi.lt

Dr. Eugenijus Stratilatovas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6747;
El. paštas: eugenijus.stratilatovasnvi.lt

Dr. Marius Kinčius
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6756;
El. paštas: marius.kinciusnvi.lt

Dr. Audrius Dulskas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6754;
El. paštas: audrius.dulskasnvi.lt

Dr. Daiva Dabkevičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0923;
El. paštas: daiva.dabkevicienenvi.lt

Dr. Darius Norkus
Mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6779;
El. paštas: darius.norkusnvi.lt

Dr. Arvydas Burneckis
Mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6770;
El. paštas: arvydas.burneckisnvi.lt

Dr. Birutė Brasiūnienė
Mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 278 6767;
El. paštas: birute.brasiunienenvi.lt

Dr. Jurgita Liutkevičiūtė Navickienė
Mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 278 6805;
El. paštas: jurgita.navickienenvi.lt

Aušvydas Patašius
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 278 6756;
El. paštas: ausvydas.patasiusnvi.lt

dr. (HP) Povilas Miliauskas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
El. paštas: povilas.miliauskasgmail.com

Diana Žilovič
Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Audronė Pociūnienė
Vyresnioji specialistė
Tel.: +370 5 219 0923;
El. paštas: audrone.pociunienenvi.lt

 Atnaujinta 2020-02-20 11:57