Atviros prieigos centras

Nacionaliniame vėžio institute (NVI) 2011 m. Mokslinių tyrimų centro Biomedicininės fizikos laboratorijoje buvo įkurtas Atviros prieigos centras (APC). APC suformuotas glaudžiai bendradarbiaujant su kitais NVI struktūriniais padaliniais, teikiant paslaugas bei vykdant mokslinius tyrimus išorės subjektams. APC vadovauja centro vadovas vyresnysis mokslo darbuotojas, tyrimus vykdo 1 mokslo darbuotojas, 1 vyresnysis specialistas ir 1 inžinierius. Kiekvienais metais APC įranga naudojasi apie trisdešimt pagrindinių, antros ir trečios pakopos studijų studentų iš Vilniaus universiteto Fizikos, Chemijos, Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetų bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto.

APC yra atsakingas už iš slėnio projekto „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“ įsigytos įrangos priežiūrą bei mokslinių paslaugų suteikimą suinteresuotiems asmenims. 

Svarbiausi APC uždaviniai:

  • Teikti paslaugas vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentus biomedicininės fizikos, optinės biopsijos, nanomedicinos srityse, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose (projektuose);
  • Vykdyti užsakomuosius klinikinius mokslinius tyrimus;
  • Tarpinstitucinis ir mokslo verslo bendradarbiavimas;
  • Infrastruktūros atnaujinimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra.

APC atliekami užsakomieji moksliniai tyrimai:

  • Nanodalelių, skirtų onkologijos problemų sprendimui, sintezė, modifikavimas ir charakterizavimas, panaudojant koloidų chemijos sintezės metodikas bei atomo jėgos mikroskopijos ir dinaminės sklaidos metodus;
  • Nanodalelių fotosensibilizacinių ir fototerminių savybių tyrimai, gerinant skirtingos lokalizacijos navikų fotodinaminės terapijos efektyvumą;
  • Optinių, MRT ir KT metodų tobulinimas pritaikant naujausius nanotechnologinius sprendimus;
  • Selektyvių vaistus transportuojančių nanoplatformų kūrimas ir jų kaupimosi, viduląstelinio transporto ir poveikio navikinėms ląstelėms in vitro tyrimai;
  • Nanodarinių kaupimosi, farmakokinetikos, cito- ir embriotoksiškumo tyrimai eksperimentiniuose gyvūnuose.  


Atnaujinta 2020-02-20 11:35