Vėžio epidemiologijos laboratorija

Vedėja – dr. Giedrė Smailytė

Biomedicinos mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Mokslinių tyrimų kryptys – deskriptyvinė vėžio epidemiologija, profesinių vėžio rizikos veiksnių tyrimai, socioekonominė vėžio rizikos diferenciacija, vėžio profilaktika. Kartu su bendraautoriais yra paskelbusi per 100 mokslinių publikacijų.
Tel.: +370 5 219 0911;
El. paštas: giedre.smailytenvi.lt

 

dr. Rūta Petrauskaitė-Everatt
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0916;
El. paštas: ruta.everattnvi.lt

dr. Irena Kuzmickienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0916;
El. paštas: irena.kuzmickienenvi.lt

dr. Vitalija Samerdokienė
Mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0913;
El. paštas: vitalija.samerdokienenvi.lt

Augustė Kačėnienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0913;
El. paštas: auguste.kacenienenvi.lt

Laura Steponavičienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0916;
El. paštas: laura.steponavicienenvi.lt

Aušvydas Patašius
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0916;
El. paštas: ausvydas.patasiusnvi.lt

Ieva Vincerževskienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0927;
El. paštas: ieva.vincerzevskienenvi.lt

Nijolė Matusevičienė
Vyresnioji specialistė
Tel.: + 370 5 219 0932;
El. paštas: nijole.matusevicienenvi.ltAtnaujinta 2019-03-19 13:56