Vėžio epidemiologijos laboratorija

Vedėja – dr. Giedrė Smailytė

Biomedicinos mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Mokslinių tyrimų kryptys – deskriptyvinė vėžio epidemiologija, profesinių vėžio rizikos veiksnių tyrimai, socioekonominė vėžio rizikos diferenciacija, vėžio profilaktika. Kartu su bendraautoriais yra paskelbusi per 100 mokslinių publikacijų.
Tel.: +370 5 219 0911;
El. paštas: giedre.smailytenvi.lt

 

dr. Rūta Petrauskaitė-Everatt
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0916;
El. paštas: ruta.everattnvi.lt

dr. Augustė Kačėnienė
Mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0913;
El. paštas: auguste.kacenienenvi.lt

Povilas Kavaliauskas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0911;
El. paštas: povilas.kavaliauskasnvi.lt

Adomas Ladukas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0911;

dr. Aušvydas Patašius
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0911;
El. paštas: ausvydas.patasiusnvi.lt

Inga Kildušienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 278 6741;
El. paštas:  inga.kildusienenvi.lt

Mingailė Drevinskaitė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0913;
El. paštas: mingaile.drevinskaitenvi.lt

Justinas Jonušas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0911;
El. paštas: justinas.jonusasnvi.lt

Ignas Karnas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0911;
El. paštas: ignas.karnasnvi.lt

Nijolė Matusevičienė
Vyresnioji specialistė
Tel.: + 370 5 219 0932;
El. paštas: nijole.matusevicienenvi.ltAtnaujinta 2024-02-01 10:56