Atgal

Mokslo programos

2017 M. BALANDŽIO 24 D.  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU NR. V-273 „DĖL ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2017-2021 METŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“, PATVIRTINTOS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2017 – 2021 METŲ PROGRAMOS:

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2017 – 2021 METŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI:

Vykdomos temos

DOKUMENTAI:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2017-2021 METŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

http://www.smm.lt/uploads/documents/moksliniai_tyrimai/2017%20%C4%AFsakymas%20d%C4%97l%20Ilgalaiki%C5%B3%20pr.pdf

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. SAUSIO 31 D ĮSAKYMAS NR. V-153 “DĖL ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMŲ INICIJAVIMO, TVIRTINIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392171Atnaujinta 2020-02-03 12:53