Atgal

Pranešėjų apsauga

NVI veikia vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, įdiegtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

NVI kompetentingu subjektu, administruojančiu NVI vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, yra paskirta vyriausioji specialistė (korupcijai atsparios aplinkos kūrimui) Vilma Gudavičienė (el. p. vilma.gudavicienenvi.lt, tel. (8 5) 278 6708, Santariškių g. 1, Vilnius, A1 kab.).

NVI vidiniu kanalu pranešimus gali pateikti:

 • esami ir buvę NVI darbuotojai;
 • asmenys sutartiniais santykiais susiję su NVI (pvz. konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

NVI vidiniu kanalu pranešimai gali būti teikiami apie NVI darbuotojo:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su NVI.

Pranešimą apie pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

 • atsiųsti pasirašytą pranešimą NVI elektroninio pašto adresu pranesknvi.lt;
 • atsiųsti pasirašytą pranešimą paštu NVI adresu Santariškių g. 1, Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po NVI pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
 • žodžiu, tiesiogiai atvykus į NVI jo oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą.

Pranešimas apie pažeidimą teikiamas užpildant nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą, nurodant informaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme yra nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.
Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja NVI direktoriaus įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas.


Atnaujinta 2023-01-05 11:47