Atgal

Genetinės diagnostikos laboratorija

Klinikinių ir mokslinių darbų kryptys – genų mutacijų, genų raiškos,(epi)genetinių pokyčių detekcija vėžio diagnostikai, gydymo parinkimui ir ligos eigos prognozavimui.

Genetinės diagnostikos laboratorija įsteigta 2016 m. Esame įsidiegę naujausius genetinės analizės metodus: naujos kartos sekoskaitą (angl. Next-Generation Sequencing) ir kiekybinį PGR-ą. Naujos kartos sekoskaitos metodas leidžia atlikti daugelio genų sekoskaitą vieno tyrimo metu ir nustatyti visuminį genų mutacijų ar genų raiškos profilį. Kiekybinis PGR (angl. real-time PCR) metodas leidžia tiksliai, jautriai ir greitai nustatyti pasirinktų genų mutacijas, mikroRNR bei genų tranksriptų kiekybinius pokyčius ir epigenenetinius genų promotorių metilinimo pokyčius.

Genetinės diagnostikos laboratorijoje dirbančių medicinos genetikių, medicinos biologių, laborančių vykdomi paveldimų genų mutacijų tyrimai leidžia nustatyti vėžio sindromus, o solidinių navikų tyrimai padeda NVI gydytojams chemoterapiautams skirti taikinių terapiją ir prognozuoti ligos eigą. Genetinės diagnostikos laboratorija vienintelė Lietuvoje atlieka visuminį genų raiškos tyrimą PROSIGNA, kuris yra reikalingas krūties vežio pacienčių ligos atsinaujinimo rizikos įvertinimui.

Genetinės diagnostikos laboratorijos jaunosios mokslininkės atlieka biožymenų tyrimus navikiniuose audiniuose ir skystojoje biopsijoje – organizmo skysčiuose. Laboratorija vykdo MTEP mokslo temas, tarptautinius projektus ir užsakomuosius tyrimus. Laboratorijos kolektyvas pasižymi daugiamete biologinių mėginių paruošimo, nukleorūgščių gryninimo, (epi)genetinių pokyčių tyrimų patirtimi.
Atnaujinta 2023-01-24 14:25