D.U.K.

1)      Ar galima gauti dokumentų iš ligos istorijos kopijas?

Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis padaromos ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi į įstaigą jam yra išduodamos medicinos dokumentų kopijos. Pacientas taip pat turi teisę gauti rašytinę informaciją apie diagnozę ir gydymą. Norėdamas gauti rašytinę informaciją, pacientas pateikia NVI direktoriui prašymą, kuriame nurodomas reikiamos informacijos pobūdis bei panaudojimo tikslas, bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Rašytinės informacijos suteikimo paslauga yra mokama. Rašytinė informacija apie pacientą yra parengiama ir išsiunčiama pacientui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos.

2)      Kas gali gauti informaciją apie mano sveikatos būklę?

Informacija apie paciento sveikatą yra konfidenciali ir gali būti teikiama pacientui, jo atstovui, sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas ar atliekama jo ekspertizė, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Kitiems asmenims informacija apie pacientą teikiama tik esant rašytiniam paciento sutikimui.

3)      Ar galima gauti informaciją apie savo arba artimųjų giminaičių sveikatą telefonu?

Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.Atnaujinta 2020-07-16 12:34