Atgal

Vėžio registras

Jau netrukus sukaks dveji metai, kai NVI Vėžio registras vykdo savo oficialią veiklą ir vadovaudamasis 2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu registruoja susirgimus onkologinėmis ligomis visoje Lietuvos teritorijoje.

Pagrindiniai NVI Vėžio registro prioritetai: duomenų saugumas ir duomenų išsamumas.

Kiekvieną dieną iš skirtingų asmens sveikatos priežiūros įstaigų į NVI Vėžio registrą atkeliauja nauji pranešimai „Apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę“. Visi jie yra peržiūrimi, sukoduojami ir suvedami į informacinę sistemą, o esant netikslumų – tikslinami. Kas metai mūsų specialistai suveda daugiau kaip 20 tūkst. naujų pranešimų ir informacinė sistema papildoma duomenimis iš Mirčių atvejų ir jų priežasčių valstybės registro.

Duomenys NVI Vėžio registrą pasiekia popierinių ir elektroninių pranešimų forma. Tačiau vis daugiau įstaigų rūpindamosi savo pacientų asmens duomenų apsaugą stengiasi visus duomenų mainus perkelti į saugesnę  – elektroninę – erdvę.

Galime pasidžiaugti, kad prieš mėnesį pradėjo veikti NVI Vėžio registro elektroninė forma svetainėje www.nvi.lt, kuri padeda asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patogiai ir saugiai pateikti informaciją apie pirmą kartą nustatytas onkologines ligas. Ši elektroninė forma padeda įstaigų atsakingiems darbuotojams ne tik greitai ir saugiai pateikti duomenis registrui, bet ir suteikia galimybę peržiūrėti bei kontroliuoti, kokie duomenys buvo pateikti, o esant netikslumų ar atsiradus papildomos informacijos – duomenis patikslinti.

Taip pat labai džiaugiamės atsinaujinusiu bendradarbiavimu su LSMU ligonine Kauno klinikomis. Ši daugiaprofilinė ligoninė, į kurią gydymo ir konsultacijų kreipiasi didelė dalis Lietuvos gyventojų, yra svarbus partneris surenkant duomenis apie susirgimus onkologinėmis ligomis Lietuvoje.Atnaujinta 2021-01-15 13:46