Atgal

Moksliniai padaliniai

Moksliniai padaliniai yra studentų, rezidentų, doktorantų, sveikatos priežiūros specialistų ir mokslo darbuotojų tobulinimo, svarbi onkologijos mokymo ir mokslo bazė, plėtojanti integraciją į kliniką.

Mokslinių padalinių pagrindinės mokslinės veiklos kryptys – epidemiologiniais, eksperimentiniais ir laboratoriniais tyrimais pagrįsta vėžio profilaktika, navikų diagnostikos metodų tobulinimas, naujų gydymo priemonių bei metodų paieška ir diegimas.

Mokslinių padalinių svarbiausias uždavinys – pasitelkus biotechnologijos, nanomedicinos, genomikos, proteomikos ir kitas modernias technologijas atlikti orientuotus į pacientą tarptautinio lygio mokslo tiriamuosius darbus, siekiant svarbiausiojo tikslo – sumažinti sergamumą onkologinėmis ligomis ir mirtingumą nuo jų bei pailginti sergančiųjų gyvenimo trukmę, pagerinti jų gyvenimo kokybę.

NVI mokslinių padalinių struktūroje veiklą vykdo: Vėžio epidemiologijos, Molekulinės onkologijos, Biomedicininės fizikos, Imunologijos, Klinikinės onkologijos laboratorijos, Klinikinių tyrimų registravimo grupė, Biobankas bei Genetinės diagnostikos laboratorija su Vėžio žymenų grupe, teikiantis šiuolaikinėmis technologijomis paremtas diagnostikos paslaugas pacientams.

Mokslinių padalinių vykdomi moksliniai tyrimai glaudžiai integruoti su NVI klinikos veikla, taip užtikrinant onkologijos mokslo, mokymo ir praktikos vienovę. NVI mokslinių padalinių struktūroje veikia Atviros prieigos centras, kuriame tyrėjams ir ūkio subjektams teikiamos paslaugos vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentus biomedicininės fizikos, optinės biopsijos, nanomedicinos srityse, vykdomi užsakomieji klinikiniai tyrimai. Biobanko vykdoma veikla suteikia galimybes modernių biomedicininių tyrimų, naujų gydymo bei diagnostikos priemonių bei technologijų plėtojimui. NVI Biobankas dalyvauja Šiaurės šalių onkologinių pacientų vaisingumo išsaugojimo tinkle Nordfertil, taip pat yra pilnateisis tarptautinio biobankų tinklo BCNet narys. Dalyvavimas tinklinėje struktūroje suteikia galimybę dalintis patirtimi, vystyti bendrus projektus, stiprinti kompetenciją ir gebėjimus.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. NVI oficialiai pradėjo darbą Vėžio registras, kurio veikla bei nauji nuostatai buvo įteisinti 2016 m. rugpjūčio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 806 „Dėl vėžio registro įsteigimo, vėžio registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“. Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti piktybinių navikų registraciją visoje Lietuvoje. Vėžio registre kaupiami, apdorojami, sisteminami bei saugomi duomenys apie Lietuvoje registruojamus piktybinius navikus, kuriuos analizuojant vertinamas įgyvendinamų vėžio kontrolės priemonių efektyvumas šalies mastu.Atnaujinta 2020-09-03 12:23