NVI Biobanko darbuotojų atsakomybių sritys ir kontaktinė informacija


Biobanko vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Daiva Dabkevičienė

Biobanko mokslinės veiklos ir partnerystės plėtra;

Biobanko mėginių kolekcijų sudarymo, rinkimo ir išdavimo koordinavimas;

Lietuvos Biobankų veiklos tarptautinėje mokslo infrastruktūroje BBMRI koordinavimas

tel.: + 370 5 219 0900

El. paštas: daiva.dabkevicienenvi.lt

Vyresnioji mokslo darbuotoja
doc. dr. Birutė Brasiūnienė

Klinikinių tyrimų plėtra; konsultavimas dėl sveikatos informacijos

tel.: + 370 5 278 6729

El. paštas: birutė.brasiunienenvi.lt

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Monika Grubliauskaitė

Mokslinių tyrimų vykdymas molekulinės biologijos srityje; ėminių tvarkymas

tel.: + 370 5 219 0909

El. paštas: monika.grubliauskaitenvi.lt

Vyriausioji specialistė
Regina Liudkevičienė

Biobanko dokumentų ir duomenų bazės administravimas; ryšių su kitomis įstaigomis  koordinavimas

tel.: + 370 5 219 0909

El. paštas: regina.liudkevicienenvi.lt

Vyriausioji specialistė
Aurelija Krikštaponienė


Biologinių ėminių saugojimo ir transportavimo koordinavimas;

Biobanko dalyvių įtraukimas į Biobanko veiklą

tel.: + 370 5 219 0909

El. paštas: aurelija.krikstaponienenvi.lt

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, laborantė
Dominyka Breimelytė

Molekuliniai moksliniai tyrimai; bioinformatinė ir statistinė duomenų analizė

tel.: + 370 5 219 0909

El. paštas: dominyka.breimelytenvi.lt

Bendrosios praktikos slaugytoja
Audronė Pociūnienė

Pacientų biologinių ėminių paėmimo koordinavimas

tel.: +370 5 278 6757

 Atnaujinta 2024-03-07 08:38