Biobankas

Vedėja – dr. Daiva Dabkevičienė

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Tel.: + 370 5 219 0900;
El. paštas: daiva.dabkevicienenvi.lt


Regina Liudkevičienė
Vyriausioji specialistė
Tel.: + 370 5 219 0909;
El. paštas: regina.liudkevicienenvi.lt

Aurelija Krikštaponienė
Vyriausioji specialistė
Tel.: + 370 5 219 0909;
El. paštas: aurelija.krikstaponienenvi.lt

Aušra Stumbrytė-Kaminskienė
Mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0909;
El. paštas: ausra.stumbrytenvi.lt

Monika Grubliauskaitė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0909;
El. paštas: monika.grubliauskaitenvi.lt

doc. dr. Birutė Brasiūnienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 278 6729;
El. paštas: birutė.brasiunienenvi.lt

Genovefa Garmienė
Genetikė
Tel.: + 370 5 219 0909;
El. paštas: genovefa.garmienenvi.lt

Darijus Sokolovas
Vyresnysis specialistas
Tel.: (8 5) 219 0930
El.paštas: darijus.sokolovasnvi.lt

Ignė Grigorjeva
Laborantė
Tel.: + 370 5 219 0909;
El. paštas: igne.grigorjevanvi.lt

Audronė Pociūnienė
Bendrosios praktikos slaugytoja
Tel. (8 5) 278 6757Atnaujinta 2022-03-15 12:06