Atgal

Duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) 2016/679. Šis Reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tvarkyti duomenis skaidriai, t. y. tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises.  Plačiau

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, NVI yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Renata Laučiuvienė
Santariškių g. 1, Vilnius, LT-08660
El. paštas  duomenuapsauganvi.lt
Tel. +370 (5) 274 6464.
 
 
 

DUOMENŲ GAVĖJAI
 • Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Valstybinė ligonių kasa, Teritorinės ligonių kasos (SVEIDRA)
 • Valstybinė akreditavimo tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos
 • Sveikatos priežiūros įstaigos - Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Valstybinis patologijos centras, Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika ir kt.
 • VĮ Registrų centras – ESPBI IS, Išankstinės pacientų registracijos IS tvarkytojas
 • Higienos institutas
 • Radiacinės saugos centras
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Valstybinė darbo inspekcija
 • Valstybinė mokesčių inspekcija
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
 • Lietuvos bioetikos komitetas
 • Regioniniai bioetikos komitetai
 • Biomedicininių tyrimų užsakovai
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Švietimo ir ugdymo įstaigos
 • Valstybės informacinės sistemos  tokios kaip eLABa, MIDAS
 • Teismas, ikiteisminio tyrimo įstaigos
 • Advokatai (tik esant asmens sutikimui)
 • Draudimo bendrovės (tik esant asmens sutikimui)
 • Paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) - UAB „BITI“, UAB „Nevda“, UAB „Labbis“, UAB „Rivilė“, dėl radiologinių paslaugų - UAB „Graina“, UAB „Affidea“, UAB „Oxipit“. Asmens duomenys duomenų tvarkytojams atskleidžiami tiek, kiek yra būtina teikiant paslaugas
 • Ir kiti duomenų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka turintys pagrindą gauti asmens duomenis iš NVI.Atnaujinta 2020-07-16 09:51