Atgal

Klinikinės onkologijos laboratorija

Klinikinės onkologijos laboratorijoje sutelktas mokslo darbuotojų potencialas, atstovaujantis klinikinių padalinių pagrindines mokslinės veiklos kryptis. Darbai apima įvairių vėžio lokalizacijų tyrimus, klinikinius ypatumus, vykdomi bendradarbiaujant su kitų mokslinių laboratorijų mokslininkais, tikslu taikyti personalizuotą gydymą kiekvienam pacientui.

Klinikinės onkologijos laboratorijos veiklos tikslas – pasitelkus naujas technologijas užtikrinti piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką ir visavertį sergančiųjų gydymą, siekiant mažinti sergamumą onkologinėmis ligomis ir mirtingumą nuo jų.

Siekiant tikslo įgyvendinami pagrindiniai Klinikinės onkologijos laboratorijos veiklos uždaviniai:

  1. vykdyti fundamentinius ir taikomuosius tarptautinio ir šalies lygio biomedicinos srities, medicinos, onkologijos bei gretimų sričių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;
  2. rengti mokslinę produkciją, dalyvauti ir kelti kvalifikaciją Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose;
  3. dalyvauti mokymo procese – skaityti paskaitas, vesti praktikos darbus, mokslinius seminarus aukštųjų mokyklų medicinos ir kitų specialybių bakalauro ir magistro studijų studentams, gydytojams rezidentams, doktorantams.


Atnaujinta 2018-03-13 14:05