Biobankas


  • BBMRI-ERIC – 2019 m. lapkričio 12 d. priimtas nutarimas įtraukti Lietuvą stebėtojo teisėmis

  • Pilnateisė narystė (nuo 2014) Tarptautinio tinklo Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos Biologinio išsaugojimo ir Biobankų Draugijoje (European, Middle Eastern and African Society for Biopreservation and Biobanking, ESBB).

  • Pilnateisė narystė (nuo 2014) Tarptautinio vėžio tyrinėjimų centro (International Agency of Research on Cancer, IARC) Lione organizuotame Biobank Consortium Network (BCNet) tinkle

  • Dalyvavimas (nuo 2015) Šiaurės šalių onkologinių pacientų vaisingumo išsaugojimo Nordfertil tinkle

 Atnaujinta 2021-10-01 09:40