Biobankas

Projektai:

 • ŽMOGAUS BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ CENTRAS (HBRC), projektas  įgyvendinamas kartu su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikomis bei Valstybiniu mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centru (2019-2022, vadovė dr.Ž.Gudlevičienė).

   

    

 • SPECTA: Screening Cancer Patients for Efficient Clinical Trial Access, EORTC. EORTC SPECTA tyrimas - navikinių mėginių ir pacientų atranka naujų vaistų klinikiniams tyrimams. Klinikinio tyrimo partneriai Lietuvoje, Vilniuje : NVI; VPC. 2019-2024

Projektai, vykdomi bendradarbiaujant su NVI skyriais ir padaliniais:

 • Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius
  ​NVI tema „DNR reparacijos sistemos genų raiškos svarba numatant pacientų, sergančių IB-IIIA stadijų nesmulkialąsteliu plaučių vėžiu, pooperacinį gydymą“ (2011-2015 disertacijos tema, vadovauja prof.S.Cicėnas, doktorantas gyd. R.Aškinis, dalyvauja dr.Ž.Gudlevičienė ir A.Stumbrytė).
 • Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius
  NVI tema „Veiksnių, įtakojančių plaučių vėžiu sergančių moterų gydymo veiksmingumą, tyrimas“ (2013-2017 disertacijos tema, vadovauja prof.S.Cicėnas, doktorantas gyd. A.Krasauskas, dalyvauja dr.Ž.Gudlevičienė ir A.Stumbrytė).
 • Bendrosios abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius
  NVI tema „Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, DNR aduktai ir kasos vėžys“ (Bioetikos komiteto 2015-03-03 leidimas Nr. 158200-15-776-293, 2015-03-01–2016-04-30 m., vadovas prof.N.E.Samalavičius, dalyvauja dr.Ž.Gudlevičienė ir G.Chvatovič).
 • Imunologijos laboratorija
  „Gydomųjų mezenchiminių kamieninių ir dendritinių ląstelių vakcinų skyrimo onkologiniams pacientams individualizavimas“ (2010-2015 disertacijos tema, vadovai dr.V.Pašukonienė, dr.M.Strioga, dalyvauja dr.Ž.Gudlevičienė, G. Kundrotas, R.Liudkevičienė).
 • NVI projektas „Onkologinių pacientų vaisingumo išsaugojimo programa“. Biobankas vadovauja projektui (reprodukcinių audinių ir lytinių ląstelių surinkimas, apdorojimas, konservavimas ir saugojimas), Onkourologijos, Onkoginekologijos ir Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos skyriai dalyvauja pacientų atrankos ir audinio paėmimo procesuose (atsakingi chirurgai dr.K.Žilinskas, prof.V.Ostapenko, dr.A.Ulys) (Protokolo Nr. III-2014-1, Bioetikos komiteto 2014-07-08 leidimo Nr. 158200-14-743-260, 2014-2019 m., projekto vadovė dr.Ž.Gudlevičienė, dalyvauja visi Biobanko darbuotojai).

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis:

 • Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis ir Valstybiniu Patologijos centru patvirtintas Nacionalinio vėžio instituto (National Cancer Institute, NCI) inicijuotas navikinių audinių biobankų projektas „Vėžio audinių genomo atlasas“ (Cancer Tissue Genome Atlass, TCGA), 2013-2023 m.

Tarptautiniai projektai:

 • Dalyvavimas tarptautinėje COST programoje “Developmental origins of chronic lung disease” (Veikla BM1201) (2013-2015, dr.Ž.Gudlevičienė Koordinacinio komiteto narė).
 • Dalyvavimas ES bendrojoje programoje (nuo 2013-10 mėn. „Odos ir plaučių vėžio spektroskopinių vaizdų archyvo ir nuotolinio informacijos perdavimo tinklo kūrimas“ Nr. LLB-2-242. Tyrėja J.Mozūraitienė).
 • Dalyvavimas HORIZON 2020. TWINNING CONTRACT: “Improvement of quality of the National Cancer Screening Programmes implementation” (CRO SCREENING); Twinning Number: HR 14 IB SO 01; Contract number: TF/HR/P3-M2-O4-0101. Projekto vadovas prof.N.E.Samalavičius, dr.Ž.Gudlevičienė ekspertų grupės narė.
 • Dalyvavimas HORIZON 2020 projekte „Biobankų veiklos ir Biomedicininių tyrimų tarp Europos ir Afrikos atotrūkio mažinimas“ (angl. Bridging Biobanking and Biomedical Research across Europe and Africa(B3Africa), EK sutarties Nr 654404) dr.Ž.Gudlevičienė darbo grupės WP7 narė (test user).


Atnaujinta 2021-10-01 10:12