Biobankas


Vykdomi projektai

Tarptautinės ir nacionalinės projektinės veiklos:

       

 • Grand Challenge Project (Mutographs), Cancer Research UK (CRUK)

Projekto tikslas: pagilinti supratimą apie tai, kas sukelia vėžį, identifikuojant išskirtines žymes DNR gradinėje paliekančius veiksnius.
Partneris Lietuvoje: Nacionalinis vėžio institutas
https://www.mutographs.org/mutographs-project/

 • SPECTA: Screening Cancer Patients for Efficient Clinical Trial Access, EORTC (2019-2024).

Tyrimo tikslas - navikinių mėginių ir pacientų atranka naujų vaistų klinikiniams tyrimams. Partneriai Lietuvoje: Nacionalinis vėžio institutas; Valstybinis patologijos centras.
https://spectaplatform.org/ 

 

 • The Cancer Tissue Genome Atlass (TCGA) (2013-2023)

Programos tikslas: renkant genominius, epigenominius, transkriptominius ir proteominius duomenis gerinti vėžio diagnozavimo, gydymo ir prevencijos procesus.
Partneriai Lietuvoje: Nacionalinis vėžios institutas; Vilniaus universito ligoninės Santaros klinikos; Valstybinis patologijos centras. 
https://www.cancer.gov/about-nci/organization/ccg/research/structural-genomics/tcga

 • “Radiogenomic patterns of BRCA1/2 breast cancer” Jungtinis Lietuvos ir Japonijos projektas, SAM (2021-2024)

  Projekto tikslas: išanalizuoti krūties vėžio radiologinių vaizdų pokyčius juos sujungiant su genetine informacija, palyginti rasinius ypatumus Lietuvos ir Japonijos tiriamųjų grupėse. Atlikti krūties vėžio magnetinio rezonanso tomografijos vaizdų struktūrinę analizę ir BRCA1/2 genų analizę, stebint koreliaciją su klinikinės eigos agresyvumu.
  Partneris Lietuvoje: Nacionalinis vėžios institutas
  Partneris Japonijoje: Showa universitetinė ligoninė, Tokijas, Japonija

 • COST Action iniciatyva: “Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)” CA20117 (2021-iki dabar).
NVI mokslinės temos, kuriose dalyvauja Biobanko darbuotojai:
 • Vėžio epidemiologijos laboratorija

NVI tema: „Antihipertenzinių vaistų vartojimas ir sergančiųjų vėžiu išgyvenamumas“ (2021-2024).

 • Molekulinės onkologijos laboratorija

NVI tema: „Trejopai neigiamo krūties vėžio prediktyvinių žymenų paieška“ (2019-2023).

 • Biobanko inicijuotos temos

NVI projektas „Onkologinių pacientų vaisingumo išsaugojimo programa“.
Biobankas vadovauja projektui (reprodukcinių audinių ir lytinių ląstelių surinkimas, apdorojimas, konservavimas ir saugojimas), Onkourologijos, Onkoginekologijos ir Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos skyriai dalyvauja pacientų atrankos ir audinio paėmimo procesuose  (Protokolo Nr. III-2014-1, Bioetikos komiteto 2014-07-08 leidimo Nr. 158200-14-743-260, 2014-2024 m.

Pasibaigę projektai

Pasibaigę projektai, inicijuoti Biobanko arba vykdomi bendradarbiaujant su NVI skyriais ir padaliniais:

 • Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius
  NVI tema „DNR reparacijos sistemos genų raiškos svarba numatant pacientų, sergančių IB-IIIA stadijų nesmulkialąsteliu plaučių vėžiu, pooperacinį gydymą“ (2011-2015).
  NVI tema „Veiksnių, įtakojančių plaučių vėžiu sergančių moterų gydymo veiksmingumą, tyrimas“ (2013-2017).
 • Bendrosios abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius

NVI tema „Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, DNR aduktai ir kasos vėžys“ (Bioetikos komiteto leidimo Nr. 158200-15-776-293, 2015/03–2016/04).

 •  Imunologijos laboratorija
NVI tema: „Citostatikų fiksacijos audiniuose reikšmė atsakui po neoadjuvantinio gydymo“ (2019-).
„Gydomųjų mezenchiminių kamieninių ir dendritinių ląstelių vakcinų skyrimo onkologiniams pacientams individualizavimas“ (2010-2015).
 •  Biobanko inicijuotos temos

NVI tema: „E3 ubikvitino ligazių FBW7 ir MDM2 bei jų substratų raiškos tyrimai displazinių apgamų ir melanomos pacientų ėminiuose“ (2016-2020).

Pasibaigę tarptautiniai projektai:

 • Tarptautinė COST programa: “Developmental origins of chronic lung disease” BM1201 (2013-2015).
 • ES bendra programa: „Odos ir plaučių vėžio spektroskopinių vaizdų archyvo ir nuotolinio informacijos perdavimo tinklo kūrimas“ Nr. LLB-2-242 (2013/10 – 2015/11).
 • ES Twinning programa: “Improvement of quality of the National Cancer Screening Programmes implementation” (CRO SCREENING); Twinning Number: HR 14 IB SO 01.
 • HORIZON 2020 projektas „Biobankų veiklos ir Biomedicininių tyrimų tarp Europos ir Afrikos atotrūkio mažinimas“ (angl. Bridging Biobanking and Biomedical Research across Europe and Africa(B3Africa)) EK sutarties Nr 654404 (test user).Atnaujinta 2023-02-07 09:32