Atgal

Administracinė informacija

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2019-03-22 pažymos Nr. VA-6 

 


Planavimo dokumentai

NVI STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

2021-2023-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patvirtinta Tarybos 2021-01-13 nut .Nr.A37-1)
2021-2023-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (projektas)
Priedai: Vertinimo kriterijų techniniai priedai

2020-2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patvirtinta 2020-05-15, direktoriaus įsakymu R8-199)
2020-2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Priedai: Vertinimo kriterijų techniniai priedai

2020-2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (projektas)
Priedai: Vertinimo kriterijų techniniai priedai

2019-2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Priedai: Vertinimo kriterijų techniniai priedai

2019-2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (projektas)
Priedai: Vertinimo kriterijų techniniai priedai

2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patikslinta 2018-03-08)
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2017 - 2019 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patikslinta 2017-03-31) 
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2017-2019m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2017-2019m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS 
Priedai: 1 2 3 

2016-2018 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (patvirtintas 2016-03-03 direktoriaus įsakymu R8-49)
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NVI 2016-2018m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS
Priedai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NVI 2015–2017 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO PROJEKTAS

NVI 2015-2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

NVI 2015-2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIAI PRIEDAI

Darbo užmokestis

Nacionaliniame vėžio institute dirba 930 darbuotojų (2020-11-12 duomenys).

2021 METŲ DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

Eil. Nr. Rodiklis 2021 m. antro ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 3 309,45
2 Administracija 2 322,44
3 Slaugytojai 2 107,43
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2 022,86
5 Kitas personalas 1 314,81
6 Mokslo darbuotojai 1 929.28
  Iš viso: 2 181.10

 

Eil. Nr. Rodiklis 2021 m. pirmo ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 3 228,17
2 Administracija 2 232,79
3 Slaugytojai 2 019,67
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2 011,42
5 Kitas personalas 1 294,77
6 Mokslo darbuotojai 1 880,79
  Iš viso: 2 130,66

2020 METŲ DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

Eil. Nr. Rodiklis 2020 m. ketvirto ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 3 684,63
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 2 505,53
3 Slaugytojai 2 294,92
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2 303,19
5 Kitas personalas 1 435,94
6 Mokslo darbuotojai 2 178,00
  Iš viso: 2 403,92

 

Eil. Nr. Rodiklis 2020 m. trečio ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 3 247,26
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 2 128,52
3 Slaugytojai 2 009,39
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 1 962,73
5 Kitas personalas  1 229,29
6 Mokslo darbuotojai 1 820,77
  Iš viso: 2 077,70

 

Eil. Nr. Rodiklis 2020 m. antro ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 3 127'88
2 Administracija 2 090,15
3 Slaugytojai 1 982,09
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1 837,76
5 Kitas personalas 1 182,83
6 Mokslo darbuotojai 1 872,16
  Iš viso: 2 016,28

 

Eil. Nr. Rodiklis 2020 m. pirmo ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 2 636,53
2 Administracija 1 853,85
3 Slaugytojai 1 672,49
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1 570,30
5 Kitas personalas 1 033,33
6 Mokslo darbuotojai 1 683,24
  Iš viso: 1 732,42

  

2019 METŲ DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

Eil. Nr. Rodiklis 2019 m. ketvirto ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 2 497,60
2 Administracija 1 749,51
3 Slaugytojai 1 632,10
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1 513,81
5 Kitas personalas 948,44
6 Mokslo darbuotojai 1 606,65
  Iš viso: 1 656,99

  

Eil. Nr. Rodiklis 2019 m. trečio ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 2 418,23
2 Administracija  1 727,64
3 Slaugytojai 1 581,97
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1500,23
5 Kitas personalas 938,51
6 Mokslo darbuotojai 1 586,43
  Iš viso: 1 624,32

  

Eil. Nr. Rodiklis 2019 m. antro ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 2 412,52
2 Administracija 1 737,31
3 Slaugytojai 1 566,67
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1 445,40
5 Kitas personalas 955,25
6 Mokslo darbuotojai 1 603,26
  Iš viso: 1 616,06

 

Eil. Nr. Rodiklis 2019 m. pirmo ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 2 340,96
2 Administracija 1 770,23
3 Slaugytojai 1 525,51
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1 400,89
5 Kitas personalas 897,39
6 Mokslo darbuotojai 1 620,34
  Iš viso: 1 575,85

  

2018 METŲ DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

Eil. Nr. Rodiklis 2018 m. ketvirto ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1 778,51
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1 276,01
3 Slaugytojai 1 150,76
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 1 040,30
5 Kitas personalas 683,11
6 Mokslo darbuotojai 922,41
  Iš viso: 1 150,37

 

Eil. Nr. Rodiklis 2018 m. trečio ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1 808,75
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1 288,76
3 Slaugytojai 1 159,83
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 1 046,53
5 Kitas personalas 658,95
6 Mokslo darbuotojai 1 102,79
  Iš viso: 1 178,75

 

Eil. Nr. Rodiklis 2018 m. antro ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1.709,65
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1.320,96
3 Slaugytojai 1.133,12
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 919,93
5 Kitas personalas 674,79
6 Mokslo darbuotojai 1.061,31
  Iš viso: 1.164,84

 

2017 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

 

Eil. Nr. Rodiklis 2017 m. ketvirto ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1.336,22
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1.106,59
3 Slaugytojai 953,47
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 622,99
5 Kitas personalas 575,95
6 Mokslo darbuotojai 871,88
  Iš viso: 961,15

 

Eil. Nr. Rodiklis 2017 m. trečio ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1.302,55
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1.097,57
3 Slaugytojai 918,26
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 628,04
5 Kitas personalas 568,17
6 Mokslo darbuotojai 638,38
  Iš viso: 920,29

 

Eil. Nr. Rodiklis 2017 m. antro ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
1 Gydytojai 1.233,49
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1.091,55
3 Slaugytojai 930,94
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 685,72
5 Kitas personalas 600,53
6 Mokslo darbuotojai 981,24
  Iš viso: 946,80
Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų skyrius yra Nacionalinio vėžio instituto padalinys, atliekantis viešųjų pirkimų procedūras, siekiant racionaliai panaudoti biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas skirtas reikiamų prekių, paslaugų ar/ir darbų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais. Viešųjų pirkimų skyriaus tikslas – užtikrinti, kad visi Nacionalinio vėžio instituto viešieji pirkimai būtų atliekami ir jų laimėtojas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų normų reikalavimų bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.

Kontaktai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

 

Eil.
Nr.

Automobilio gamybinė markė ir modelis

Spalva

Valstybinis registracijos
NR.

1

ŠKODA SUPERB III STYLE 2.0 TDI

 Ruda

JOB 106

2

VW SHARAN

Juoda

LVE 806

3

VW Caravelle

Raudona

EOB 122

Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodikliai

(stebesėna vykdoma, vadovaujantis Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-156) 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio aprašymas

Rodiklio siektina reikšmė

Duomenų teikėjas NVI

1.

Laikotarpis nuo pirmojo apsilankymo pas gydytoją specialistą dienos iki diagnozės nustatymo dienos

Paciento, kuriam pirmą kartą įtariama onkologinė liga, laukimo laikas nuo pirmojo apsilankymo pas gydytoją specialistą dienos iki diagnozės nustatymo (onkologinės ligos diagnozės patvirtinimas  objektyviais duomenimis (histologiškai ir kt.) dienos (pateikiami duomenys apie trumpiausią, ilgiausią ir vidutinį laukimo laiką per mėnesį)

Ne daugiau kaip 28 kalendorinės  dienos

Trumpiausias  – 15 d.

Ilgiausias  – 28 d.

Vidutinis  – 19 d.

2.

Laikotarpis nuo onkologinės ligos diagnozės nustatymo iki gydymo pradžios

Paciento, kuriam pirmą kartą įtariama onkologinė liga, laukimo laikas nuo onkologinės ligos diagnozės nustatymo dienos iki gydymo pradžios (gydytojų specialistų komandos paciento diagnostikos ir gydymo plano aptarimo data) (pateikiami duomenys apie trumpiausią, ilgiausią ir vidutinį laukimo laiką per mėnesį)

Ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų

Trumpiausias laikas – 3 d.

Ilgiausias – 14 d.

Vidutinis – 7 d.

3.

Pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, diagnostikos ir gydymo taktiką parenka ir planą sudaro daugiadalykė gydytojų specialistų komanda

Konkrečiam pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, onkologinės ligos diagnostikos ir gydymo taktiką parenka ir planą sudaro daugiadalykė gydytojų specialistų komanda

100 proc. pacientų

100 proc.

4.

Pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, prireikus, sudarytos sąlygos gauti specialisto, konsultuojančio dėl paliatyvios pagalbos paslaugų, konsultaciją

Konkrečiam pacientui, kuriam pirmą kartą patvirtinta onkologinės ligos diagnozė, prireikus suteikiamos specialisto, konsultuojančio dėl paliatyvios pagalbos, paslaugos

Taip

Taip

5.

Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolų skaičius

SOPT SPĮ taikomų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolų skaičius

Ne mažiau kaip 10

18

6.

Radikalių ir neradikalių chirurginių operacijų santykis

Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams OPT SPĮ ir SOPT SPĮ atliktų radikalių (gydytojo patologo koduojamų kodu R0) ir neradikalių (gydytojo patologo koduojamų kodu R1) operacijų santykis pagal ligas, kurių kodai pagal TLK-10-AM: C16, C18-20, C25.0, C34, C50, C61 (rodiklis netaikomas operuojant paliatyviais tikslais (gydytojui patologui koduojant kodu R2)

Radikalių operacijų dalis (proc.)

C16 – 97,4 proc.

C18 – 100 proc.

C19 – 97,3 proc.

C20 – 97,6 proc.

C25 – 100 proc.

C34 – 91,7 proc. 

C50 – 98,5 proc. 

C61 – 80 proc.

7.

Vėžio registro* pilnumas

Asmens  sveikatos  priežiūros įstaigų,  privalančių teikti duomenis Vėžio registrui*, pateikusių pranešimą apie pirmą kartą nustatytą onkologinę ligą Nacionaliniam vėžio institutui, dalis (proc.)

100 proc.

Nacionalinio vėžio instituto

Vėžio registras negali nurodyti tikslaus skaičiaus įstaigų, kurios teikia informaciją apie nustatytus onkologinius susirgimus.

8.

Klinikinių tyrimų prieinamumas pacientams

Klinikiniuose tyrimuose dalyvavusių onkologinėmis ligomis sergančių pacientų skaičius (priklausomai nuo inicijuotų tarptautinių tyrimų skaičiaus)

Pacientų skaičius

aktyvių tyrimų sk. – 24

įtrauktų pacientų sk. – 134

9.

SOPT SPĮ nagrinėtų pacientų skundų pagrįstumas

SOPT SPĮ dėl onkologinių ligų teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų nagrinėtų pacientų skundų ir pagrįstų skundų skaičiaus santykis (sk.)

Nagrinėtų skundų skaičius / pagrįstų skundų skaičius

13/3

10.

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis

SOPT SPĮ atliekamos onkologinėmis ligomis sergančių pacientų apklausos duomenys, įvertinami balais (maksimaliai 20 balų)**

19-20 balų

18,92

 

įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016  m. rugpjūčio 11 d. nutarimu  Nr. 806 „Dėl Vėžio registro įsteigimo, Vėžio registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“.

** skaičiuojamas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012  m. lapkričio 29 d. įsakymu  Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“, 5 punkte nustatyta tvarka.

2018 m. planuojami NVI patalpų remonto darbai

 

Eil. Nr.

Planuojamas remontuoti objektas

Objekto plotas

1.

DARBAI, PLANUOJAMI ATLIKTI RANGOS BŪDU

 

1.1.

I korpuso 1 aukšto Laboratorinių tyrimų sk. patalpų remontas

335,4 m2

1.2.

4 korpuso stogo virš Išorinės spindulinės terapijos skyriaus dangos keitimo darbai

700 m2

1.3.

Pagrindinio įvažiavimo užtvaro įrengimas su automobilių numerių nuskaitymo sistema ir reikalinga įranga

1 vnt.

1.4.

1 korpuso 3 aukšto Chemoterapijos skyriaus su dienos stacionaru registratūros ir pacientų automatizuoto aptarnavimo įrengimas, projektavimo darbai

13 m2

1.5.

1 korpuso 3 aukšto Chemoterapijos skyriaus su dienos stacionaru registratūros ir pacientų automatizuoto aptarnavimo  įrengimas, statybos darbai

13 m2

1.6.

1 korpuso 2 aukšto Radiologijos skyriaus registratūros ir pacientų automatizuoto aptarnavimo  įrengimas, statybos darbai

13 m2

1.7.

1 korpuso 4 aukšto patalpoje Nr.443 operacinės su rekuperacija ir med. dujų privedimo įrengimas (Galvos-kaklo ir odos navikų chirurgijos skyrius)

27 m2

1.8.

3 korpuso Konsultacinės poliklinikos sk. operacinės patalpų su rekuperacija ir med.dujų privedimu (5 kab.)

38,8 m2

1.9.

I korpuso 1-2-3-4-5 ir 9 aukštų apšvietimo sistemų montavimas ir programavimas

 

1.10.

III korpuso rūsio, 1-2 a. apšvietimo sistemų montavimas ir programavimas

 

1.11.

IV korpuso 1-2 aukštų apšvietimo sistemų montavimas ir programavimas

 

1.12.

V korpuso 1-2 aukštų apšvietimo sistemų montavimas ir programavimas

 

1.13.

Pagrindinių įėjimo durų keitimas, oro užuolaidos įrengimas

 

1.14.

Įėjimo į polikliniką ir ligoninę durų keitimas

2 vnt.

1.15.

3 korpuso patalpos Konsultacinės poliklinikos sk. patalpos prie vaistinės Nr.2-51 įrengimas

15 m2

1.16.

Apsauginių tinklų laukinių paukščių kontrolei įrengimas

 

1.17.

Automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangos ir lietaus nuotekų sistemų remontas

 

1.18.

1 korpuso 1 aukšto vaistinės vietoj MRT patalpų įrengimas su projektu ir ekspertize

158 m2

1.19.

1 korpuso 1 aukšto Endoskopinių tyrimų skyriaus patalpų įrengimas, ekspertizė

245,3 m2

1.20.

Laboratorinio korpuso Biobanko antro aukšto patalpų vėdinimo-vėsinimo projektavimas, įrengimas, sistemos derinimas, apdailos atstatymas, šaligatvio prie Laboratorinio korpuso sutvarkymas.

157 m2

1.21.

Laboratorinio korpuso rūsio koridoriaus ir patalpų Nr.001, 009 naujų kondicionerių montavimas.

 

1.22.

Radiologijos skyriaus kondicionerių montavimas kab. Nr.234, 236, 239, 246.

 

2.

DARBAI, PLANUOJAMI ATLIKTI NVI PAJĖGUMAIS

 

2.1.

2 korpuso 2 aukšto planuojamų Radiologijos sk. patalpų pritaikymas

440 m2

2.2.

5 korpuso 2 aukšto Radiologijos sk. (ADMINISTRACIJOS) patalpų remontas

134 m2

2.3.

1  korpuso rūsio persirengimo patalpos (Inv.Nr.R-51)

30 m2

2.4.

5 korpuso Brachiterapijos skyriaus koridoriaus remontas

35 m2

2.5.

Vidinio kiemo šviesduobių sienučių remontas

 

2.6.

Pavojingų atliekų šiukšlių konteinerių aptvėrimų prie Priėmimo - skubiosios pagalbos skyriaus ir 5 korpuso įrengimas

2 vnt.

2.7.

5 korpuso 56 kabineto remontas

11,5 m2

2.8.

Skydinės Nr.1 patalpų I korpuse remontas

13,6 m2

2.9.

Transformatorinės remontas

45 m2

2.10.

1-o korpuso stogelio virš išėjimo prie priešgaisrinio lifto remontas (avarinė būklė)

8 m2

2.11.

5 korpuso Branduolinės medicinos skyriaus holo prie lifto patalpų remontas

15 m2

Informacija apie gautą paramą ir paramos teikėjus NVI

Per 2019 metus gauta paramos turtu ir piniginėmis lėšomis 112.364,74 Eur 

Paramos teikėjai:
1. UAB "AVON Cosmetics"
2. Paramos fondas Sparnai svajonei
3. UAB "Merck Serono"
4. UAB "Vitafarma"
5. UAB "Slaugivita
6. UAB " Sorimpeksas"
7. UAB "Tamro"
8. UAB " Lex ano"
9. UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC"
10. UAB "Viasana"
11. UAB "Liukrena"
12. UAB "Servier Pharma"
13. UAB "Roche Lietuva"
14. Asociacija "INTERNATIONAL WOMEN'S ASSOCIATION OF VILNIUS"
15. UAB "Sanofi Aventis Lietuva"
16. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (2 proc. GPM)
17. Lietuvos lenkų medikų draugija
18. Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija
19. Fiziniai asmenys
Atnaujinta 2021-07-30 10:52


Svarbu žinoti: