Biobankas

BIOBANKO MISIJA

Biobankas – moderni aukšto technologinio lygio infrastruktūra, kurioje saugomi standartizuotai surinkti biologiniai žmogaus mėginiai ir su jais susijusi klinikinė informacija, skirta Lietuvos ir pasaulio mokslinei bei industrinei bendruomenei, siekiant plėtoti modernius biomedicininius tyrimus, kurti naujas gydymo bei diagnostikos priemones bei technologijas.

BIOBANKO VIZIJA

NVI Biobankas siekia sudaryti sąlygas konkurencingai bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, vykdydamas mokomąją–praktinę naujų technologijų įsisavinimo veiklą, skleidžia edukacines žinias, didina mokslininkų kompetenciją, pajėgumus ir konkurencingumą.

BIOBANKO STRATEGIJA

Biobankas savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei patvirtintais veiklos nuostatais, mėginiai ruošiami laikantis Standartinių veiklos procedūrų (SVP). Harmonizuodamas savo veiklą Biobankas stengiasi įsijungti į Tarptautinius biobankų tinklus.

BIOBANKO VEIKLOS KRYPTYS:

  • Praktinė–klinikinė – biobanke renkami, tvarkomi ir saugomi onkologinėmis ligomis sergančių asmenų biologiniai mėginiai bei susijusi medicinos informacija.
  • Mokslinė – biobanke įsisavinamos ir tobulinamos įvairios biomedicininės technologijos. Pagrindinė mokslinė veikla nukreipta dviem kryptimis:
1. Naujų šaldymo technologijų kūrimas, įsisavinimas ir perdavimas klinikinei praktikai (kriobiologijos tyrinėjimai, ląstelių ir audinių šaldymo technologijos);
2. Molekulinių ir genetinių vėžio žymenų paieška (genų polimorfizmų, genų raiškos tyrimai įvairių lokalizacijų navikuose), kancerogenezės signalinių kelių tyrimai.
  • Mokomoji veikla – Biobanke kursinius bakalauro, magistro ar kitus baigiamuosius darbus vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, mokslinę veiklą vykdo rezidentai, atliekami doktorantų moksliniai darbai.


Atnaujinta 2018-04-06 08:37