Imunologijos laboratorija

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ vykdymo:

 • „Pažangios terapijos imuninę sistemą moduliuojantys vaistiniai preparatai vėžio gydymui“. 2017-2019 (“Exosomų projektas”)
 • „Autologinių dendritinių ląstelių preparatų imunoterapinio poveikio berecidyvinio kiaušidžio vėžio periodo trukmei tyrimas“. 2018-2021 (“Ovarų projektas”).
 • „Imunomodeliavimas nevaisingumo diagnostikai ir gydymui”. 2019-2022 (“Nevaisingumo projektas”)
Kiti projektai  - NVI patvirtintos mokslo temos:
 • In vitro diferencijuotų ir in vivo naviko destrukcijos produktais brandintų dendritinių ląstelių priešvėžinio efektyvumo tyrimas eksperimentinių gyvūnų modeliuose (K.Žilionytė, V.Pašukonienė)
 • Doksorubicino fiksacijos audiniuose reikšmė neoadjuvantinio gydymo atsakui (G.Zaleskis, V.Pašukonienė)
LMT finansuojami projektai:
 • N.Dobrovolskienė, K.Žilionytė paruošta paraiška ir laimėtas finansavimas LMT finansuojamam mokslininkų grupių projektui „Elektrochemoterapijos bei jos kombinacijos su dendritinių ląstelių vakcinacija įtaka pelių navikų pašalinimui ir imuninio atsako formavimui“ 2019 05 01-2022 07 08. (Nr. P-MIP-19-20) kartu su VGTU ir JIMC. Gautas VMVT gyvūnų gerovės komisijos leidimas.
 • A.Mlynska „Storosios žarnos vėžio ląstelių linijų imunomoduliuojančių savybių tyrimai“:
  • „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“pagal ES priemonę priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712
  • NVI Mokslo fondas. A.Mlynska „Storosios žarnos vėžio ląstelių linijų imunomoduliuojančių savybių tyrimas” 2200 EUR. Baigiamieji fragmentai anksčiau atliktų tyrimų apie kamieniškumo savybes turinčių vėžinių ląstelių ir makrofagų poliarizacijos mechanizmus.
 • V. Pašukonienė, A.Darinskas. LMT finansuojamas dvišalio Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo projektas “Molekulinių žymenų ir Ramano spektroskopijos panaudojimo galimybės koreliacijos tarp vėžinių ląstelių heterogeniškumo navikuose ir pirminėse kultūrose įvertinimui”,Nr. 09.3.3-LMT-K-712 (vad. K. Sužiedėlis). 


Atnaujinta 2020-01-31 15:10