Imunologijos laboratorija

 • LVPA Intelektas.lt projektai - 3
 • LMT:
  • Mokslininkų grupių - 2
  • Doktorantūros studijos - 4
  • Podoktorantūros stažuotės - 1
  • Dvišalio bendradarbiavimo projektai - 1
  • Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos dotacijomis 2014-2021 finansuojamas projektas pagal LMT Baltijos mokslinių tyrimų programą - 1
 • COST programa - 1
 • MITA Inočekių programa - 3

LVPA finansuojami projektai
LVPA finansuojami projektai su verslo įmonėmis pagal priemonę "Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“:
 • "Imunomodeliavimas nevaisingumo diagnostikai ir gydymui” (2019-2022, pratęstas iki 2023-04)"
 • "Didelio našumo in vivo tyrimų technologijos, skirtos įvertinti onkologinių vaistų kandidatus, sukūrimas". ES fondų investicijų veiksmų programos priemonė "SmartInvest LT+" Nr. 01.2.1-LVPA-K-823-03. Jungtinis projektas NVI ir UAB Cureline Inc. 2022-2023
 • "Autologinių dendritinių ląstelių preparatų imunoterapinio poveikio berecidyvinio kiaušidžio vėžio periodo trukmei tyrimas" (2018-2021). I/II fazės klinikinis tyrimas  Chemoimunoterapijos, taikant autologinius dendritinių ląstelių preparatus, efektyvumo tyrimas, gydant pacientes, sergančias III stadijoskiaušidžių vėžiu“. 2022‒2025
  • I/II fazės klinikinis tyrimas  "Chemoimunoterapijos, taikant autologinius dendritinių ląstelių preparatus, efektyvumo tyrimas, gydant pacientes, sergančias III stadijoskiaušidžių vėžiu". 2020‒2025

„Autologinių dendritinių ląstelių preparatų imunoterapinio poveikio berecidyvinio kiaušidžio vėžio periodo trukmei tyrimas“

 

 • Tyrimas startavo 2018 m. Įvykdytos ir LVPA atsiskaitytos pirmos dvi veiklos. Užtruko pasiruošimas III veiklai – I/II fazės klinikiniam tyrimui
 • Trejus metus tęsėsi leidimo vykdyti klinikinį tyrimą gavimas. Dar pusė metų truko visų dokumentų KT paruošimas
 • 2023 m. sausio 30 d. pasirašyti KT inicijacijos dokumentai – I/II fazės klinikinis tyrimas "Chemoimunoterapijos, taikant autologinius dendritinių ląstelių preparatus, efektyvumo tyrimas, gydant pacientes, sergančias III stadijos kiaušidžių vėžiu". 2022‒2025. Pagrindinė tyrėja – gyd. Birutė Intaitė, komanda – onkoginekologai, chemoterapeutai, genetikai ir imunologai.
 • Tai pirmas Lietuvoje nacionalinių tyrėjų ir Lietuvos PTVP gamintojų inicijuotas klinikinis tyrimas. Pirmojo realiai NVI mokslininkų imunologų kurto produkto diegimo į kliniką kelio pradžia.
 • Žvilgsnis į ateitį – produktą registruoti/patentuotiAtnaujinta 2023-02-15 10:51