Imunologijos laboratorija

  • Tarptautinis ikiklinikinis projektas "Analysis of the effectiveness of therapeutical  anti-tumour vaccines in mouse experimental models“, kuriame dalyvauja 3 valstybiniai moksliniai institutai (NVI, Fiziologijos institutas, Minskas, ir IEPOR, Kijevas) ir 3 privačios įmonės (2 iš Lietuvos ir 1 iš Austrijos) 2015-2017. Projekto koordinatorius -NVI, projekto vadovas - V.Pašukonienė, dalyviai iš NVI - K.P.Valuckas, M.Strioga, N.Dobrovolskienė, A.Mlynska, K.Žilionytė.
  •  Pagal bendrą Lietuvos–Latvijos–Taivanio mokslinių tyrimų programą tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Immunomodulating properties of bacteriophage-derived dsRNA of different size and their use as vaccine adjuvants" (Skirtingų dydžių bakteriofaginės kilmės dsRNR imunomoduliuojančios savybės ir jų panaudojimas vakcinų adjuvantais). LMT, TAPLLT15028. 2016-2018. NVI - projekto partneris, atsakingas vykdytojas dr. V.Pašukonienė, tyrėjai - J.Krasko, M.Strioga, A.Darinskas, N.Dobrovolskienė).
  •  Nacionalinė programa "Sveikas senėjimas" projektas "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms", SEN15027 (NVI - projekto partneris, atsakingas vykdytojas dr. A.Darinskas)
  •  NVI projektas „Vėžio kamieninių ląstelių rezistentiškumo mechanizmai: nauji žymenys gydymui ir prognozei. Bioetikos komiteto leidimas (Nr. 158200-06-500- I 47). Pagrindinė tyrėja – dr. V. Pašukonienė


Atnaujinta 2018-02-28 12:26