Imunologijos laboratorija

Projektai pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai”:

 • „Imunomodeliavimas nevaisingumo diagnostikai ir gydymui” (2019-2021, vadovė - prof.V.Pašukonienė).
 • „Autologinių dendritinių ląstelių preparatų imunoterapinio poveikio berecidyvinio kiaušidžio vėžio periodo trukmei tyrimas“ (2018-2021, vadovė - prof.V.Pašukonienė).
 • „Pažangios terapijos imuninę sistemą moduliuojantys vaistiniai preparatai vėžio gydymui“ (2017-2019, vadovė - prof.V.Pašukonienė).

Kiti projektai:

 • LMT mokslininkų grupių projektas „Elektrochemoterapijos bei jos kombinacijos su dendritinių ląstelių vakcinacija įtaka pelių navikų pašalinimui ir imuninio atsako formavimui“ (2019 - 2022, Nr. P-MIP-19-20, vykdomas kartu su VGTU ir JIMC. Gautas VMVT gyvūnų gerovės komisijos leidimas. (dr.N.Dobrovolskienė, K.Žilionytė).
 • LMT dvišalio Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo projektas “Molekulinių žymenų ir Ramano spektroskopijos panaudojimo galimybės koreliacijos tarp vėžinių ląstelių heterogeniškumo navikuose ir pirminėse kultūrose įvertinimui”,Nr. 09.3.3-LMT-K-712 (vadovas - prof.K.Sužiedėlis, vykdytojai - prof.V.Pašukonienė, dr.A.Darinskas).
 • Projektas pagal „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“pagal ES priemonę priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Storosios žarnos vėžio ląstelių linijų imunomoduliuojančių savybių tyrimai“ (2019, dr.A.Mlynska).
 • Projektas pagal „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“pagal ES priemonę priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Molekulinių žymenų, leidžiančių prognozuoti terapijos DLV ir chemoterapija efektyvimą, gudant neuždegiminio tipo navikus pelių modelyje, paieška“ (2019, K.Žilionytė).
 • Projektas pagal „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“pagal ES priemonę priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Tolerogeninių dendritinių ląstelių preparato, skirto imunomodeliavimui, kūrimas“ (2019, dr.JA.Krasko).
NVI mokslo temos:
 • „Autologinių dendritinių ląstelių preparato kiaušidžių vėžio gydymui sukūrimas ir klinikiniai tyrimai“ (nuo 2019 m., vadovė - prof.V.Pašukonienė).
 • „Doksorubicino fiksacijos audiniuose reikšmė neoadjuvantinio gydymo atsakui“ (nuo 2019 m., vadovai - dr.G.Zaleskis, prof.V.Pašukonienė).
 • „In vitro diferencijuotų ir in vivo naviko destrukcijos produktais brandintų dendritinių ląstelių priešvėžinio efektyvumo tyrimas eksperimentinių gyvūnų modeliuose“ (2017-2020, vadovė - prof.V.Pašukonienė).
 • „Imunologiniai atvirų ir laparoskopinių prostatos vėžio operacijų skirtumai“ (2017-2020, vadovas - prof.F.Jankevičius).
 • „Vėžio kamieninių ląstelių rezistentiškumo mechanizmai: nauji žymenys gydymui ir prognozei“ (2012-2017, vadovė - prof.V.Pašukonienė).


Atnaujinta 2020-02-28 15:27