Biomedicininės fizikos laboratorija

Vadovas – prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis

Prof. habil. dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas (vedėjas).
Tel.: +370 5 219 0908;
El. paštas: ricardas.rotomskisnvi.lt


prof. dr. Vitalijus Karabanovas (Atviros prieigos centras)
Vyriausiasis mokslo darbuotojas (vadovas)
Tel.: + 370 5 219 0902;
El. paštas: vitalijus.karabanovasnvi.lt

dr. Simona Steponkienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0903;
El. paštas: simona.steponkienenvi.lt

dr. Jonas Venius (Atviros prieigos centras)
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0902;
El. paštas: jonas.veniusnvi.lt

dr. Greta Butkienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0902;
El. paštas: greta.butkienenvi.lt

dr. Juras Kišonas (Atviros prieigos centras)
Mokslo darbuotojas
El. paštas: juras.kisonasnvi.lt

Evelina Kazlauskė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel.: + 370 5 219 0903;
El. paštas: evelina.kazlauskenvi.lt

Marijus Plečkaitis 
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
El. paštas: marijus.pleckaitisnvi.lt

Vilius Poderys
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
doktorantas
Tel.: + 370 5 219 0902;
El. paštas: vilius.poderysnvi.lt

Augustas Morkvėnas (Atviros prieigos centras)
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
El. paštas: augustas.morkvėnasnvi.lt

Alėja Marija Daugėlaitė
Biofizikė
El. paštas: aleja.daugelaitenvi.lt

Džiugas Jurgutis
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.: + 370 5 219 0902;
El. paštas: dziugas.jurgutisnvi.lt

Danutė Bulotienė
Vyriausioji specialistė
Tel.: + 370 5 219 0902;
El. paštas: danute.bulotienenvi.lt

 Atnaujinta 2023-09-19 10:27