Atgal

Akademinė etika

Svarbiausias Nacionalinio vėžio instituto (toliau – Instituto) akademinės etikos tikslas – užtikrinti mokslinio darbo profesonalumą, akademinę laisvę ir demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybingumą skatinančią atmosferą Instituto bendruomenėje, puoselėti pagrindines akademinės bendruomenės vertybes: pagarbą žmogui, tiesą, teisingumą, sąžiningumą, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę.

Kviečiame susipažinti su:

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos skelbiamomis gairėmis:

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtomis gairėmis:

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybų parengta atmintine:

Išsamesnę informaciją apie akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus bei jų nagrinėjimą galite rasti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje https://etikostarnyba.lt/


DUK: Atsakymai į svarbiausius klausimus, kylančius planuojant kreiptis į Instituto Akademinės etikos komisiją:

1. ​Kas gali kreiptis?

Visi Instituto bendruomenės nariai – mokslininkai, mokslo darbuotojai, tyrėjai, rezidentai, doktorantai, studentai, administracijos darbuotojai.

2. Dėl kokių priežasčių galima kreiptis?

Svarbiausi netinkamo akademinio elgesio atvejai numatyti Akademinės etikos kodekse.

3. Kada galima kreiptis?

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią akademinės etikos pažeidimas buvo padarytas ar paaiškėjo. Esant svarioms priežastims, šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu nuo pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo nepraėjo daugiau kaip šeši mėnesiai.

4. Ką daryti norint kreiptis į Instituto akademinės etikos komisiją?

Pareiškimai ir skundai akademinės etikos komisijai teikiami per Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyrį arba elektroniniu paštu administracijanvi.lt

Pareiškime ar skunde turi būti:

  • Pareiškėjo ar skundą teikiančio asmens vardas, pavardė, užimamos pareigos arba padalinys, kuriame dirba pareiškėjas ar skundą teikiantis asmuo, Instituto suteikto elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
  • apibūdintas akademinės etikos pažeidimas bei nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą, pateikti skundo motyvai;
  • konkretus pareiškėjo prašymas;
  • pareiškėjo ar skundą teikiančio asmens parašas.

5. Ar galima kreiptis anonimiškai?

Anoniminiai pareiškimai ir skundai nesvarstomi.
Atnaujinta 2022-04-01 15:22