Atgal

Skelbimai

KVIETIMAS
PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI
 
Nuomotojas: BĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, kodas 111959420.
Konkurso pavadinimas: NVI negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1C, Vilnius, viešasis nuomos konkursas radiologijos paslaugoms teikti.
Trumpas aprašymas: NVI numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, esančias pastate adresu Santariškių g. 1C, Vilnius (pastato unikalus numeris – 1097-9008-2058), radiologijos paslaugoms teikti. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 80,52 m2. Nuomos konkursas vykdomas ir nuomos sutartis pasirašoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintu Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.
Sutarties trukmė: 5 metai.
Pradinis nuompinigių dydis: 644,16 Eur per mėnesį už 80,52 m2 (8 Eur per mėnesį už 1 m2) (neapmokestinama PVM).
Pradinis įnašas lygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (1932,48 Eur), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.
Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Kazimir Savlan telefonu (8 5) 278 6725, el. p. kazimieras.savlannvi.lt.
Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Paraišką ir visus reikalaujamus konkurso dokumentus užklijuotame voke dalyvis pateikia arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2019-10-04 09.30 val. adresu: Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, į Dokumentų valdymo poskyrį, A11 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1C, Vilniuje, viešasis nuomos konkursas radiologijos paslaugoms teikti“.
Komisijos posėdis numatomas 2019-10-04 10.00 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, Tarybos salėje.
Informacija teikiama: kontaktinis asmuo Vilma Gudavičienė, tel. (8 5) 278 6705, el. p. vilma.gudavicienenvi.lt
Visos nuomos konkurso sąlygos čia
 
 


Atnaujinta 2019-12-10 10:48