Atgal

Apie mus

Nacionaliniame vėžio institute nuo jo įkūrimo pradžios 1931 m. suvieniję jėgas dėl paciento dirba medikai onkologai ir mokslininkai. Dėl sparčios mokslo pažangos vėžys tampa vis labiau kontroliuojama liga, naujausios mokslo žinios bei pasiekimai greitai diegiami į praktiką. Efektyviausi diagnostikos ir gydymo būdai, šiuolaikinės technologijos, inovatyvūs priešvėžiniai vaistai – tai kovos su vėžiu priemonės, leidžiančios mūsų pacientams gyventi ilgiau ir kokybiškai. Inovatyvių vėžio kontrolės įrankių tikimės iš nanotechnologijų, genomikos, metagenomikos, imunologijos, epidemiologijos sričių.

Nacionaliniame vėžio institute, vienintelėje Lietuvoje specializuotoje onkologinių ligų gydymo ir mokslo įstaigoje, gydome pacientus, sergančius įvairių lokalizacijų piktybiniais navikais – plaučių ir kitų krūtinės ląstos organų, virškinamojo trakto organų, ginekologijos srities, krūties, urologijos srities, galvos ir kaklo srities, odos, minkštųjų audinių.

Diagnostikos ir gydymo paslaugas teikiame Lietuvos piliečiams, mokamas paslaugas – užsienio piliečiams, kurie pageidauja pas mus gydytis.

Nacionaliniame vėžio institute, Europos vėžio institutų organizacijos (Organisation of European Cancer Institutes – OECI) akredituotame klinikiniame vėžio centre, integruotai dirba trys aukščiausios kompetencijos centrai – Krūties vėžio, Prostatos vėžio ir jungtinis (drauge su VULSK) Gastrointestinių bei hepatopankreatobilijinės sistemos ligų. Nacionalinis vėžio institutas yra vienas iš Europos koloproktologų draugijos rezidentūros centrų.

Sėkmingas personalizuotas piktybinių navikų gydymas prasideda nuo šiuolaikinės precizinės diagnostikos. Rentgeno, mamografijos, ultragarso tyrimai, kompiuterinė bei magnetinio rezonanso tomografija, diagnostinių radiologinių tyrimų būdų suliejimo technologijos leidžia ne tik tiksliai pamatyti audinių pakitimus, bet ir atlikti gydomąsias intervencinės radiologijos procedūras.

Taikomi šiuolaikinės genetinės analizės metodai – naujos kartos sekoskaita, leidžianti atlikti daugelio genų sekoskaitą vieno tyrimo metu ir nustatyti visuminį genų mutacijų ar genų raiškos profilį, ir kiekybinė PGR, tiksliai, jautriai ir greitai nustatanti pasirinktų genų mutacijas, kurios yra svarbios parinkti taikinių terapiją ir prognozuoti ligos eigą.

Individualus paciento gydymo planas aptariamas multidisciplininėje medikų komandoje, kurioje dalyvauja visi pacientą gydantys specialistai: patologas, radiologas, gydytojas genetikas, chirurgas, onkologas chemoterapeutas, onkologas radioterapeutas, psichologas, reabilitologas.

Svarbus sudėtinio piktybinių navikų gydymo etapas – chirurginė operacija. Efektyviausias chirurginis metodas – atvira, laparoskopinė, mažai invazinė operacija, abliacija – parenkamas kiekvienam pacientui multidisciplininio aptarimo metu. Gali būti atliekama organų ar audinių rekonstrukcija.

Mūsų pacientams taikoma visų rūšių chemoterapija, taikinių terapija, imunoterapija, hormonoterapija. Koreguojami gydymo sukelti šalutiniai reiškiniai. Aktyviai vykdomi visų fazių klinikiniai tyrimai.

Beveik trečdaliui onkologinių pacientų skiriama išorinė spindulinė terapija, kuri realizuojama modernia įranga – linijiniais greitintuvais. Taikoma trijų dimensijų konforminė, moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija, vaizdais valdoma rotacinė-arkinė ir elektronų terapija, įdiegta spindulinė terapija su kvėpavimo kontrole ir kūno paviršiaus nuskaitymo sistema. Gali būti skiriama radiochirurgija ir frakcionuota stereotaksinė radioterapija.

Didelė patirtis sukaupta taikant brachiterapiją – spindulinės terapijos gydymo metodą, kai jonizuojančios spinduliuotės šaltinis yra priartinamas prie pat piktybinio naviko arba įterpiamas į jį.

Nacionaliniame vėžio institute dirba 1 tūkst. darbuotojų: 179 gydytojų, 324 bendrosios praktikos slaugytojai, 54 mokslo darbuotojai, ir kiti specialistai. 
 
 

Misija
Nacionalinio vėžio instituto misija – vykdyti valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui, ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, siekiant pagerinti onkologinių pacientų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumą ir sumažinti mirtingumą nuo vėžio, rengti onkologijos ir gretutinių krypčių mokslininkus ir aukštos kvalifikacijos specialistus.
Strateginis tikslas

Vykdyti tarptautinio lygio onkologijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, siekiant sudaryti prielaidas sergamumui piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų piktybiniais navikais gyvenimo kokybę.

Vertybės

Vykdydami Nacionalinio vėžio instituto misiją ir įgyvendindami strateginius tikslus, administracija ir visi darbuotojai vadovaujasi šiomis vertybėmis

*Patvirtinta 2023 m. lapkričio 29 d. NVI direktoriaus  įsakymu R8-474.
Kokybės politika

NVI vadovybė, siekdama padidinti suinteresuotų šalių pasitenkinimą, užtikrinti, kad teikiamos paslaugos atitiktų teisės aktų reikalavimus bei suinteresuotų šalių lūkesčius, vidinę kokybės vadybos sistemą (toliau – KVS) taiko visai NVI vykdomai veiklai, įsipareigoja siekti KVS atitikties LST EN ISO 9001:2015 standarto (toliau – Standarto) reikalavimams ir nuolat gerinti KVS rezultatyvumą.

              NVI vadovybė, įgyvendindama NVI veiklą reglamentuojančius teisės aktus, siekdama tobulinti veiklą bei vadovaudamasi vidaus strateginiais dokumentais, siekia šių kokybės tikslų:

  1. Stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio subjektais siekiant plėtoti mokslinius, klinikinius tyrimus, visuomenės švietimą ir vėžio žinomumą.
  2. Didinti mokslo disertacijas gamtos mokslų bei medicinos ir sveikatos mokslų srityse apsiginančių doktorantų skaičių.
  3. Užtikrinti personalo kompetencijos atitikimą šiuolaikiniams onkologijos srities poreikiams.
  4. Gerinti KVS funkcionavimą.
  5. Diegti ir plėsti NVI vidaus kontrolės sistemą.
  6. Optimizuoti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų paslaugų teikimą.

 NVI vadovybė, nustačiusi NVI kokybės politiką, užtikrina, kad ji atitinka NVI misiją, tikslus bei yra kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

2021 m. gruodžio 8 d. Nacionaliniam vėžio institutui buvo suteiktas sertifikatas, liudijantis, kad institute įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) atitinka tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus.

KVS naudojimas pagal ISO 9001 standartą suteikia šią naudą: 
  • Vartotojams – sumažėjęs klaidų skaičius, efektyviai veikianti ryšio su vartotojais sistema leidžia kelti vartotojų pasitenkinimo lygį ir skatinti juos naudotis teikiamomis paslaugomis.
  • Darbuotojams – aiški organizacijos valdymo struktūra, reikalavimai, darbo metodai ir tikslai gerina darbuotojų motyvaciją bei skatina gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
  • Vadovams – KVS apima įstaigos struktūrą, tikslus, procedūras, todėl yra efektyvus valdymo įrankis.
Atnaujinta 2024-03-07 15:03


Svarbu žinoti: