Veikla

Nacionalinio vėžio instituto veiklos tikslai:

  • vykdyti onkologijos ir gretutinių šakų mokslinius tyrimus
  • dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose
  • sutarties pagrindu bendradarbiauti su universitetu atliekant mokslinius tyrimus
  • suteikti universitetui mokslinę bazę mokslininkams ir specialistams rengti, dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti
  • teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 NVI ruošinys pristatymams (LT)

NVI ruošinys pristatymams (En)

NVI ruošinys plakatams


Veiklos ataskaitos

                       

       

          

                   
Atnaujinta 2020-04-03 10:35


Svarbu žinoti: