Veikla

Nacionalinio vėžio instituto veiklos tikslai:

  • vykdyti onkologijos ir gretutinių šakų mokslinius tyrimus
  • dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose
  • sutarties pagrindu bendradarbiauti su universitetu atliekant mokslinius tyrimus
  • suteikti universitetui mokslinę bazę mokslininkams ir specialistams rengti, dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti
  • teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

NVI ruošinys pristatymams (LT)

NVI 90-metų ruošinys pristatymams 

NVI ruošinys pristatymams (En)

NVI ruošinys plakatams

NVI jubiliejinis leidinys 


PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos
2022 m. kovo 31 d. nutarimu A37-9


Veiklos ataskaitos

             

        

          

            




Atnaujinta 2022-09-21 10:53


Svarbu žinoti: