Veikla

Nacionalinio vėžio instituto veiklos tikslai:

  • vykdyti onkologijos ir gretutinių šakų mokslinius tyrimus
  • dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose
  • sutarties pagrindu bendradarbiauti su universitetu atliekant mokslinius tyrimus
  • suteikti universitetui mokslinę bazę mokslininkams ir specialistams rengti, dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti
  • teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

NVI ruošinys pristatymams (LT)

NVI ruošinys pristatymams (En)

NVI ruošinys plakatams

NVI jubiliejinis leidinys 


PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos
2022 m. kovo 31 d. nutarimu A37-9


Veiklos ataskaitos

             

        

          

            
Atnaujinta 2022-12-21 10:21


Svarbu žinoti: