Veikla

Nacionalinio vėžio instituto veiklos tikslai:

  • vykdyti onkologijos ir gretutinių šakų mokslinius tyrimus
  • dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose
  • sutarties pagrindu bendradarbiauti su universitetu atliekant mokslinius tyrimus
  • suteikti universitetui mokslinę bazę mokslininkams ir specialistams rengti, dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti
  • teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

NVI ruošinys pristatymams (LT)

NVI 90-metų ruošinys pristatymams 

NVI ruošinys pristatymams (En)

NVI ruošinys plakatams

 

PATVIRTINTA
Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos
2021 m. kovo 19 d. nutarimu A37-7

 


Veiklos ataskaitos

                      

       

          

                   
Atnaujinta 2021-06-10 08:44


Svarbu žinoti: