Atgal

Onkoginekologijos skyrius

Onkoginekologijos skyriaus tikslas – teikti šiuolaikinio lygio onkoginekologijos paslaugas Lietuvos moterims.

Uždaviniai:

  • Organizuoti ir teikti kokybiškas bei atitinkančias nūdienos reikalavimus  asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientėms, sergančioms piktybiniais ir nepiktybiniais moters lyties organų navikais, ikinavikinėmis ligomis.

  • Tobulinti ir įsisavinti naujas gydymui ir diagnostikai skirtas technologijas, bei įdiegti klinikinėje praktikoje naujausius medicinos mokslo pasiekimus.

  • Dalyvauti Instituto pedagoginėje veikloje - užtikrinant studentų, rezidentų , slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų mokymą.

  • Dalyvauti ir vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą.

  • Vykdyti švietėjišką veiklą, informuojant visuomenę apie onkologinių ligų prevenciją ir ankstyvą diagnostiką.

Registracija pas gydytoją

Mums dėkoja

 Atnaujinta 2021-01-15 14:40


Svarbu žinoti: