Chirurgija

Per metus NVI klinikoje atliekama daugiau nei 5000 operacijų. Čia operuojami ligoniai, sergantys visų lokalizacijų (išskyrus smegenų ir akių) navikais. Neretai chirurginė operacija yra sudedamoji kombinuoto gydymo dalis, todėl šios klinikos gydytojai, parinkdami efektyviausią gydymą konkrečiu atveju, glaudžiai bendradarbiauja su Konservatyvios navikų terapijos klinika.       
Pagrindinės gydytojų chirurgų atliekamo mokslinio darbo kryptys yra:
• piktybinių navikų chirurginio bei kombinuoto gydymo naujų metodų paieška ir diegimas į klinikinę praktiką 
• chirurginio kombinuoto piktybinių navikų gydymo optimizacija
• priešoperacinės ir pooperacinės chemoterapijos efektyvumo, kombinuotai gydant piktybinius navikus, įvertinimas
• gydymo rezultatų ir gyvenimo kokybės įvertinimas po atliktų organus tausojančių operacijų ir kombinuoto gydymo

Didelis klinikos gydytojų indėlis į pedagoginę NVI veiklą – VU Medicinos fakulteto studentus, rezidentus bei įvairių specialybių gydytojus jie supažindina su onkochirurgijos pagrindais.  Skyriuose savo teorines bei praktines žinias tobulina gydytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Klinikoje dirbantys gydytojai bei mokslininkai aktyviai dalyvauja mokslinėje įstaigos veikloje, skaito pranešimus Lietuvoje bei įvairiose užsienio šalyse vykstančiose konferencijose, kongresuose. Taip pat nuolat gilina savo žinias dalyvaudami Lietuvoje bei užsienio šalyse vykstančiuose seminaruose bei konferencijose, stažuojasi garsiausiose pasaulio klinikose, kuriose gydomi onkologiniai ligoniai, pažangias naujoves stengiasi įdiegti savo klinikinėje praktikoje. Aktyviai dalyvaujama ir visuomenės švietimo veikloje – pasisako radijo bei televizijos laidose, susitikimuose su Lietuvos gyventojais; skelbia straipsnius apie navikų rizikos veiksnius, ikinavikines ligas, ankstyvos piktybinių navikų diagnostikos svarbą bei efektyvaus jų gydymo galimybes.
 
Chirurginiai skyriai:


Atnaujinta 2018-03-26 14:13