Atgal

Apgintos daktaro disertacijos

2023 m. apgintos disertacijos:

NAUJOS KARTOS VAIZDAVIMO TECHNOLOGIJOS IR GENETINIAI TESTAI KLINIŠKAI REIKŠMINGO PROSTATOS VĖŽIO NUSTATYMUI (2018-2022) (Biologija – N 010)
Disertantas - Augustinas Matulevčius
Vadovas – prof. dr. F. Jankevičius, mokslinė konsultantė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
Disertacijoje pristatomas tyrimas leido įvertinti pritaikomosios prostatos biopsijos specifiškumą ir jautrumą siekiant nustatyti kliniškai reikšmingą prostatos vėžį. Remiantis tyrimo rezultatais, klinikinėje praktikoje būtų galima sumažinti kliniškai nereikšmingo prostatos vėžio aptikimo dažnį, pilnai atsisakius sisteminės prostatos biopsijos ir pakeičiant ją į tik pritaikomąją (MRT/UG vadovaujamą) prostatos biopsiją. Tai leistų sumažinti hiperdiagnostiką ir su ja susijusias nepageidaujamas išeitis bei išlaikyti tokį pat kliniškai reikšmingo prostatos vėžio nustatymo dažnį. Remdamiesi tyrimo rezultatais, buvo padaryta išvada, kad saugus atstumas nuo navikinio židinio yra ne mažesnis kaip 10 mm, ir klinikinėje praktikoje, kaip radikalus gydymo variantas, esant vidutinės rizikos prostatos vėžiui, būtų laikomas saugia riba židininei prostatos liaukos hemiabliacijai.

KIAUŠIDŽIŲ VĖŽIO GENETINIAI ŽYMENYS (2018-2022) (Biologija – N 010)
Disertantė - Diana Žilovič 
Moksliniai vadovai: prof. dr. Sonata Jarmalaitė, prof. dr. Gražina Slapšytė

 

TERANOSTINIŲ NANODALELIŲ TAIKYMO ONKOLOGINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOJE IR TERAPIJOJE TYRIMAS (2018-2022) (Biofizika N 011)
Disertantė – Greta Jarockytė
Vadovas - prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Šio darbo tikslas yra ištirti biosuderinamų aukso nanoklasterių ir funkcionalizuotų retųjų žemių metalų nanodarinių panaudojimo vėžio teranostikoje potencialą. Panaudojant modelines ląstelių sistemas in vitro buvo tiriama ar minėtos nanodalelės gali būti panaudotos kaip fotoliuminescuojantys žymenys bei fotoaktyvūs vaistai.

 


2022

RELAXIN IN ORGAN PRESERVATION: A LARGE ANIMAL STUDY (Medicina M 001)
Disertantas - Augustinas Baušys
Disertacija apginta Graco Medicinos Universitete 2022 m. liepos 28 d., LMT 2022 m. rugsėjo 28 d. priėmė sprendimą: Pripažinti užsienyje įgytą kvalifikaciją lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam mokslo daktaro laipsniui

3D ULTRAGARSINIO VAIZDO SISTEMOS, DAUGIAPARAMETRĖS MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS, TRANSPERINEALINĖS BIOPSIJOS IR MOLEKULINIŲ ŽYMENŲ TYRIMAS IDENTIFIKUOJANT KLINIŠKAI REIKŠMINGĄ PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽĮ (2016–2021) (Medicina M 001)
Disertantas - Alvydas Vėželis
Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Feliksas Jankevičius
Tyrimais, atliktais disertacinio darbo metu, siekiama įvertinti neinvazinių tyrimų metodų (3D-UVS, DpMRT, molekulinių žymenų) reikšmę identifikuojant kliniškai reikšmingą PLV prieš taikant transperinealinę priešinės liaukos biopsiją. Susisteminta informacija, pateikta kaip rekomendacijos, tikėtina, bus naudinga ir reikšminga gydytojams urologams tiriant pacientus, kuriems įtariamas kliniškai reikšmingas PLV.

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS POVEIKIO SVEIKIEMS AUDINIAMS TYRIMAI (2017–2021) (Biofizika N 011)
Disertantas – Juras Kišonas
 
Vadovas: prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Darbo tikslas – pritaikius in vivo konfokalią atspindžio mikroskopiją nustatyti dėl navikų spindulinio ir sudėtinio spindulinio gydymo atsirandančius odos pokyčius ir jų sąsają su individualiu radiojautrumu, odos priežiūra, objektyviais ir subjektyviais odos pažeidimo simptomais.

CHEMOIMUNOTERAPIJOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS PELIŲ NAVIKŲ MODELIUOSE, PASIŽYMINČIUOSE SKIRTINGU ANTIGENO APDOROJIMO IR PATEIKIMO MECHANIZMO FUNKCIONALUMU (2017–2021) (Biologija N 010)
Disertantė – Karolina Žilionytė
Vadovas – dr. Vita Pašukonienė
Disertacijos anotacija: Imunoterapija – tai didelį potencialą turintys vėžio gydymo būdai, stimuliuojantys paciento imuninę sistemą kovoti prieš navikines ląsteles. Klinikiniai gydymo imunoterapija rezultatai atskleidžia, kad pacientų atsakas į imunoterapiją yra nevienalytis ir dažnu atveju žemas. Norint pagerinti gydymo imunoterapija efektyvumą reikia geriau suprasti atsparumo imunoterapijai mechanizmus, ieškoti predikcinių žymenų gydymo individualizavimui bei efektyvių kombinacinių vėžio gydymo strategijų. Šioje disertacijoje, pasitelkiant pelių navikinius modelius, yra pademonstruojama antigeno apdorojimo ir pateikimo mechanizmo funkcionalumo navikinėse lastelėse įtaka T limfocitais pagrįstos imunoterapijos efektyvumui. Taip pat yra atskleidžiama predikcinė antigeno apdorojimo ir pateikimo mechanizme dalyvaujančių genų raiškos vertė individualizuojant gydymą dendritinių ląstelių vakcinomis bei anti-PD-1. Tyrimo metu gauti rezultatai rodo, kad antigeno apdorojimo ir pateikimo mechanizmo funkcionalumas gali būti moduliuojamas chemoterapinio vaisto ciklofosfamido pagalba. Ciklofosfamido aktyvuojantis poveikis antigeno apdorojimo ir pateikimo mechanizmui gali padaryti navikines ląsteles imunogeniškesnėmis bei tokiu būdu atverti kelią T limfocitų veikimu paremtai imunoterapijai.

IMUNOLOGINIAI ATVIRŲ IR LAPAROSKOPINIŲ PROSTATOS VĖŽIO OPERACIJŲ SKIRTUMAI (2017–2021) (Medicina M 001)
Disertantas – Paulius Bosas
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Feliksas Jankevičius (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001)
Darbo tikslas – įvertinti ligonių, operuotų dėl prostatos vėžio atviru ir laparoskopiniu būdu, imuninės sistemos pokyčius bei jų sąsajas su ligos eliminaciją atspindinčių žymenų (miRNR, metilinta DNR, ARV, PSA) dinamika.

2021

ŠVIESIŲ LĄSTELIŲ INKSTŲ KARCINOMOS DIAGNOSTINIAI IR PROGNOSTINIAI DNR METILINIMO ŽYMENYS (2016-2021 metai)
Disertantė – Raimonda Kubiliūtė
Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
Darbo tikslas – identifikuoti ir validuoti naujus šlapime aptinkamus inkstų vėžiui specifinius DNR metilinimo biožymenis, pagerinančių ankstyvą ligos diagnostiką ir eigos prognozavimą. Visą genomą apimanti DNR metilinimo profilio analizė mikrogardelių metodu inkstų audiniuose leido identifikuoti naujus potencialius inkstų vėžiui specifinius DNR metilinimo biožymenis, turinčius vidutinį ir aukštą diagnostinį ir prognostinį potencialą. Nustatyti DNR metilinimo pokyčiai reguliacinėse baltymus koduojančių genų srityse buvo aptikti ir ligonių šlapimo mėginiuose kur jų diagnostinė ir prognostinė vertė pranoko anksčiau aprašytus potencialius inkstų vėžio biožymenis ir net kai kuriuos šiuo metu praktikoje taikomus rodiklius. Taigi, gauti rezultatai atskleidė atrinktų genų kaip neinvazinių ligos biožymenų potencialą, kurie gali būti panaudoti tolimesniam šlapimu pagrįsto inkstų vėžio testo kūrimui.


DIABETAS IR VĖŽYS LIETUVOJE: EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA, ŠIŲ LIGŲ TARPUSAVIO SĄSAJOS IR JŲ SVARBA LIGŲ KLINIKINEI KONTROLEI (2016-2020) (Medicina M 001)
Disertantė – Donata Linkevičiūtė-Ulinskienė
Vadovė – doc. dr. Giedrė Smailytė
Darbo tikslas – ištirti sąsajas tarp 2 tipo CD ir vėžio bei įvertinti pacientų, sergančių 2 tipo CD, mirtingumo rodiklius Lietuvoje. I tyrime nagrinėjama bendroji onkologinių ligų ir specifinių lokalizacijų vėžio rizika pacientams, kuriems nustatytas 2 tipo CD. II–IV tyrimuose analizuojamas ryšys tarp cukrinio diabeto gydymo bei prostatos, kolorektalinio ir skrandžio vėžio rizikos. V straipsnyje nagrinėjama asmenų, sergančių 2 tipo CD, mirtingumo rizika ir jai įtaką darantys veiksniai. VI– VIII tyrimuose analizuojama prostatos, kolorektaliniu ir skrandžio vėžiu bei 2 tipo CD sergančių asmenų išgyvenamumas ir jo sąsajos su 2 tipo CD gydymu.

PSA TYRIMU PAREMTOS ANKSTYVOS PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO DIAGNOSTIKOS PROGRAMOS LIETUVOJE TYRIMAS: VYKDYMO EIGA IR EFEKTYVUMAS (2017-2021) (Visuomenės sveikata M 004)
Disertantas – Aušvydas Patašius
Vadovė – doc. dr. Giedrė Smailytė
Darbo tikslas – įvertinti priešinės liaukos vėžio ADP eigą, efektyvumą bei įtaką priešinės liaukos vėžio epidemiologinės situacijos pokyčiams Lietuvoje.

MEZENCHIMINIŲ KAMIENINIŲ IR VĖŽINIŲ LĄSTELIŲ ATSAKAS Į TERANOSTINIŲ NANODALELIŲ POVEIKĮ – LĄSTELIŲ TERAPIJOS LINK (2016-2020)
Disertantė – Dominyka Dapkutė
Mokslinis vadovas – prof. Ričardas Rotomskis
Darbo tikslas –  ištirti odos MKL gebėjimą selektyviai nugabenti į navikus teranostines nanodaleles, užtikrinant terapinį poveikį ir diagnostinį potencialą. Teranostinis nanokompleksas suformuotas iš unikalias optines savybes turinčių fotoliuminescuojančių nanodalelių kvantinių taškų (KT), sujungtų su fotosensibilizatoriumi chlorinu e6 (Ce6).

CITOTOKSINIŲ VAISTŲ ĮSISAVINIMO IR SULAIKYMO ORGANIZME SĄSAJŲ SU CHEMOTERAPINIU ATSPARUMU IR NAVIKO ATKRYČIU ĮVERTINIMAS (2015–2019) (Biologija – N 010)
Disertantė – Sima Garberytė
Vadovė – dr. Vita Pašukonienė
Darbo tikslas –

2020

ORGANIZMO SKYSČIŲ RNR TYRIMAI PROSTATOS VĖŽIO DIAGNOSTIKAI IR LIGOS EIGOS PROGNOZAVIMUI (2014–2019)

Disertantė – Kristina Stuopelytė
Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
Darbo tikslas – atrinkti prostatos vėžiui specifines miRNR ir androgenų receptoriaus variantus tyrimui šlapime ir kraujyje bei įvertinti jų diagnostinę, prognostinę vertę ir tinkamumą atsako į gydymą vertinimui.

SINERGISTINIS CITOTOKSINIS SALINOMICINO IR DICHLOROACETATO POVEIKIS VĖŽINĖMS LĄSTELĖMS IN VITRO IR IN VIVO

Disertantė – Aistė Skeberdytė
Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
In vitro eksperimentų metu buvo tiriamas citotoksinis salinomicino ir dichloroacetato poveikis atskirai ir kartu storosios žarnos ir plaučių vėžio ląstelių linijoms 2D ir 3D kultūrose. Taip pat  nustačius šių vaistų sinergistinį citotoksinį poveikį, buvo tiriamas kombinuotos terapijos sinergistinio veikimo mechanizmas. Kitame etape kombinuotos terapijos efektyvumas buvo tiriamas in vivo modelyje. Eksperimentų metu buvo nustatyta, kad salinomicino ir dichloroacetato kombinacija gali slopinti naviko augimą bei metastazių formavimąsi C57BL/6 pelėse su LLC1 ląstelių linija indukuotais navikais. 

NAUJŲ MOLEKULINIŲ TAIKINIŲ METASTAZAVUSIAI MELANOMAI GYDYTI PAIEŠKA TARP E3 UBIKVITINO LIGAZIŲ

Disertantė – Julija Mozūraitienė
Disertacija rengta 2015–2020 m. Vilniaus universitete. Moksliniai tyrimai atlikti Nacionaliniame vėžio institute ir Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre.
Mokslinė vadovė – dr. Živilė Gudlevičienė

2019

NOTCH SIGNALINIO KELIO KLINIKINĖ SVARBA GIMDOS KŪNO VĖŽIO ATVEJU (2014–2018)

Disertantė – Nadežda Lachej
Vadovė – prof. dr. Janina Didžiapetrienė
Darbo tikslas – nustatyti ir atrinkti Notch signalinio kelio komponentus siekiant numatyti ligos prognozę ir, esant galimybei, atsaką į gydymą sergant gimdos kūno vėžiu

ATRANKINĖ MAMOGRAFINĖ PATIKRA LIETUVOJE PROGRAMOS EIGA IR JOS ĮTAKA KRŪTIES VĖŽIO EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS POKYČIAMS (2015–2019)

Disertantė – Laura Steponavičienė
Vadovė – dr. Giedrė Smailytė
Darbo tikslas – atrankinės mamografinės patikros programos eigą ir jos įtaką krūties vėžio epidemiologinės situacijos pokyčiams Lietuvoje.

SAVIŽUDYBIŲ RIZIKOS TARP SERGANČIŲJŲ ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS LIETUVOJE ĮVERTINIMAS (disertacija rengiama eksternu)

Disertantė – Augustė Kačėnienė
Vadovė – dr. Giedrė Smailytė
Darbo tikslas – įvertinti savižudybių riziką tarp onkologinėmis ligomis sergančiųjų Lietuvoje.

 

2018
ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO IR NAVIKINIAME PROCESE DALYVAUJANČIŲ GENŲ POLIMORFIZMO REIKŠMĖ GERKLŲ IR PLAUČIŲ VĖŽIU SERGANČIŲ PACIENTŲ IŠGYVENAMUMUI (Biologija 01B)

Disertantė – Aušra Stumbrytė
Vadovė – dr. Živilė Gudlevičienė

Darbo tikslas – įvertinti žmogaus papilomos viruso infekcijos, TP53, MDM2, MDM14, MTHFR, CASP8, CCR5 genetinių polimorfizmų ir klinikinių-patologinių rodiklių sąsajas bei jų reikšmę gerklų ir plaučių vėžiu sergančių pacientų išgyvenamumui.
Disertacija rengta 2013 – 2017 metais Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Botanikos ir genetikos katedroje ir Nacionaliniame vėžio institute.

 

SISTEMINIO IR VIETINIO IMUNITETO REIKŠMĖ VĖŽIO VYSTYMUISI IR ATSAKUI Į GYDYMĄ (Biochemija 04P)

Disertantė – Agata Mlynska
Vadovė – dr. Vita Pašukonienė

Darbo tikslas – daugiakampis imuninių ir vėžinių ląstelių sąveikų tyrimas siekiant geriau suprasti imuninės sistemos reikšmę navikų vystymuisi ir atsakui į gydymą.
Disertacija rengta 2013 – 2018 metais Vilniaus universitete, Nacionaliniame vėžio institute bei Šveicarijos federaliniame tyrimų institute Lozanoje.

2017
  • FOTOLIUMINESCUOJANČIŲ AUKSO NANOKLASTERIŲ STRUKTŪROS, SPEKTRINIŲ SAVYBIŲ BEI POVEIKIO VĖŽINĖMS LĄSTELĖMS TYRIMAI  (Fizika 02 P)

Disertantė – Marija Matulionytė
Vadovas – prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Darbo tikslas – ištirti vandenyje tirpių fotoliuminescuojančių aukso nanodalelių struktūrą ir spektrines savybes bei jų kaupimąsi vėžinėse ląstelėse naudojant nuostovosios sugerties ir fluorescencijos spektrometrijos bei konfokalinės ir atomo jėgos mikroskopijos metodus.
Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete. Eksperimentiniai darbai atlikti Nacionaliniame vėžio institute.

 

  • PRIEŠVĖŽINIŲ KSENOVAKCINŲ EFEKTYVUMO TYRIMAS IN VIVO PELIŲ MODELIUOSE (Biologija 01B)

Disertantas – Jan Aleksander Krasko
Mokslinis konsultantas –dr. Vita Pašukonienė 
Darbo tikslas – ištirti adjuvantinių ksenogeninių vakcinų, skirtų metastazavusių ir nemetastazavusių navikų terapijai efektyvumą, lyginant su autologinių lizatų vakcinų efektyvumu.

 

Disertantas – Renatas Aškinis
Mokslinis konsultantas – prof. dr. Saulius Cicėnas 
Darbo tikslas – įvertinti DNR pažaidų reparacijos sistemos genų ERCC1 ir RRM1 raiškos ir jų polimorfizmo reikšmę navike, kraujyje ir bronchų sekrete, numatant pacientų, sergančių IB – IIIA stadijų (T1aN0- 1M0, T1bN0-1M0, T2aN0-1M0, T2bN0-1M0, T3N0-1M0 bei T1a-3N2(pavienių)M0) nesmulkialąsteliu plaučių vėžiu, pooperacinį gydymą bei numatyti galimą ligos progresavimą ar atkrytį.

 

Disertantė – Kristina Daniūnaitė
Mokslinis konsultantas – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
Darbo tikslas – identifikuoti ir validuoti naujus prostatos vėžio DNR metilinimo žymenis bei jų pritaikymo potencialą neinvazinėje diagnostikoje. 
Moksliniai tyrimai atlikti ir disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universiteto, Gyvybės mokslų centro Biomokslų institute.

2016

Disertantas – Audrius Dulskas
Mokslinis konsultantas – prof. dr. Narimantas Evaldas Samalavičius 
Tikslas – nustatyti šlapinimosi, lytinės bei anorektalinės funkcijos pokyčius ir jų įtaką gyvenimo kokybei pacientams, kuriems buvo atlikta radikali tiesiosios žarnos rezekcija dėl tiesiosios žarnos vėžio, bei įdiegti anketinius ištyrimo principus.
Moksliniai tyrimai atlikti ir disertacija rengta 2006 – 2015 metais Nacionaliniame vėžio institute.

 

Disertantas – Vaidotas Stankevičius
Vadovas – prof. dr. Kęstutis Sužiedėlis
Darbo tikslas – nustatyti ląstelių jautrumo priešvėžiniams terapiniams poveikiams molekulinio moduliavimo būdus.

 

  • PREDIKCINĖ IR PROGNOZINĖ MOLEKULINIŲ ŽYMENŲ REIKŠMĖ GYDANT STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIU SERGANČIUS PACIENTUS CHEMOTERAPIJA OKSALIPLATINOS PAGRINDU DERINYJE SU BEVACIZUMABU (Medicina 06 B)

Disertantė – Edita Baltruškevičienė
Moksliniai konsultantai: prof. dr. Janina Didžiapetrienė; doc. dr. Eduardas Aleknavičius
Darbo tikslas –nustatyti prognozinių ir predikcinių veiksnių reikšmę storosios žarnos vėžo atveju taikant chemoterapija oksaliplatinos pagrindu.

 

Disertantė – Neringa Dobrovolskienė
Mokslinė vadovė – dr. Vita Pašukonienė, mokslinis konsultantas – dr. Marius Strioga
Darbo tikslas – nustatyti optimaliausią imunogeniškų priešvėžinių dendritinių ląstelių gamybos būdą ir sudaryti DLP kokybės vertinimo kriterijus.

   

Disertantas – Gabrielis Kundrotas
Mokslinė vadovė – prof. dr. Gražina Slapšytė, mokslinė konsultantė – dr. Živilė Gudlevičienė
Darbo tikslas – ištirti in vitro atliekamų manipuliacijų įtaką mezenchiminių kamieninių ląstelių genetinėms savybėms.

2015

Disertantė – Rasa Vansevičiūtė
Mokslinė vadovė – doc.dr. Simona Rūta Letautienė, mokslinis konsultantas – dr. Jonas Venius
Darbo tikslas – įvertinti sensibilizacinės fluorescencijos spektroskopijos metodo tikslumą diagnozuojant ikivėžines gimdos kaklelio būkles in vivo.

 

  • ORGANIZMO ANTIOKSIDACINĖS SISTEMOS MOLEKULINIŲ IR GENETINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA GIMDOS KAKLELIO KANCEROGENEZEI BEI ŠIŲ VEIKSNIŲ REIKŠMĖ GYDANT VIETIŠKAI IŠPLITUSĮ GIMDOS KAKLELIO VĖŽĮ (Medicina 06 B)Daukantienės disertacijos gynimas

Disertantė – Lina Daukantienė
Moksliniai konsultantai – prof. habil. dr. Konstantinas Povilas Valuckas, prof.dr. Janina Didžiapetrienė
Tyrimo tikslas – nustatyti organizmo antioksidacinės sistemos molekulinių ir genetinių veiksnių svarbą formuojantis gimdos kaklelio vėžiui bei įvertinti šių veiksnių reikšmę taikant vietiškai išplitusiam gimdos kaklelio vėžiui gydyti neoadjuvantinę chemoterapiją ir chemospindulinį gydymą.

 

  • IN VIVO KONFOKALIOS ATSPINDŽIO MIKROSKOPIJOS TYRIMAS NUSTATANT MELANOCITŲ KILMĖS ODOS NAVIKŲ DISPLAZIJĄ (Medicina 06 B)

Vaišnorienės disertacijos gynimas

Disertantė – Ingrida Vaišnorienė
Moksliniai konsultantai – prof. dr. Janina Didžiapetrienė, prof.habil.dr. Ričardas Rotomskis
Šio tyrimo tikslas – nustatyti in vivo konfokalios atspindžio mikroskopijos tikslumą diagnozuojant melanocitų kilmės displazinius apgamus ir odos melanomą.

 

 

2014

Kanopienės disertacijos gyvimas

Disertantė – Daiva Kanopienė
Konsultantai – prof. habil. dr. Konstantinas Povilas Valuckas, dr. Jolanta Vidugirienė
Disertacinio darbo tikslas – ištirti mikrosatelitų nestabilumo dažnį, pobūdį ir klaidingai suporuotų nukleotidų DNR pažaidų taisymo sistemos baltymų raišką sergant gimdos kaklelio vėžiu ir gautus rezultatus susieti su pacienčių klinikinėmis-patologinėmis charakteristikomis bei jų išgyvenamumu.

 

 

Disertantė – Diana SchveigertSchveigert disertacijos gynimas
Konsultantė – prof. dr. Janina Didžiapetrienė
Disertacijos tikslas buvo nustatyti matrikso metaloproteinazių genų (MMP) raišką ir vieno nukleotido polimorfizmą MMP genų promotoroinėse sekose sergant krūties ir priešinės liaukos vėžiu bei įvertinti tirtuosius parametrus prognoziniu aspektu.

 

Disertantė – Simona Steponkienė
Vadovas – prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Tyrimo tikslas – ištirti nanodarinių pritaikymo galimybes siekiant aptikti vėžines kamienines ląsteles ir jas sunaikinti.

2013

Disertantas – Jonas Venius
Vadovas – prof. habil.dr. Ričardas Rotomskis, konsultantas – doc. dr. Edvardas Žurauskas
Tyrimo tikslas – sukurti žmogaus širdies laidžiosios sistemos identifikavimo metodiką paremtą audinių optinių parametrų tyrimu.

 

Disertantas – Vytautas Kulvietis
Vadovas – prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis
Darbe optiniais metodais buvo tiriama puslaidininkinių nanodalelių – CdSe/ZnS-mPEG kvantinių taškų (KT) – migracija eksperimentinių gyvūnų audiniuose in vivo, skirtingais būdais įterpus į juos į organizmą.

2012

Disertantė – Aida Laurinavičienė
Moksliniai vadovai – prof. dr. (HP) Sonata Jarmalaitė, prof. habil. dr. Valerijus Ostapenko
Darbo tikslas – taikant molekulinės ir skaitmeninės patologijos tyrimo metodus ištirti pirminių krūties duktalinių karcinomų biologinių pokyčių spektrą, nustatytus pokyčius susieti su klinikinėmis – patologinėmis ligos charakteristikomis.

2011

Disertantė – Agnė Šepetienė
Mokslinė vadovė prof. dr. Gražina Drąsutienė, konsultantės: prof. dr. Janina Didžiapetrienė, dr. Živilė Gudlevičienė
Darbo tikslas – nustatyti, kaip 16 tipo ŽPV DNR integracijos į gimdos kaklelio epitelio ląstelių genomą laipsnis (ŽPV E2 geno iškrita) susijęs su intaepiteliniais gimdos kaklelio pokyčiais. Konstatuota, kad esant intraepitelinių gimdos kaklelio pokyčių vyravo II laipsnio 16 tipo ŽPV infekcija, o 16 tipo ŽPV integracija į gimdos kaklelio epitelio ląstelių genomą yra ankstyvasis gimdos kaklelio kancerogenezės įvykis.

 

Disertantas – Gintautas Domža
Mokslinė vadovė prof. dr. Janina Didžiapetrienė, konsultantė prof. dr. Gražina Drąsutienė
Darbo tikslas – nustatyti ŽPV infekcijos įtaką nėščiosios organizmo antioksidacinės sistemos būklei bei įvertinti vietinio imuniteto atsaką į šią infekciją.

2010
Disertantė – Jurgita Liutkevičiūtė Navickienė
Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Laima L. Griciūtė
Darbo tikslas – ištirti odos navikų fotodinaminės (fluorescencinės) diagnostikos metodo diagnostinę vertę ir ypatumus.
 
Mokslinis vadovas – dr. Dainius Characiejus; konsultantė –  dr. Vita Pašukonienė
Darbo tikslas – įvertinti imunosupresines, citotoksines bei imunomoduliuojančias savybes atspindinčių žymenų raiškos skirtumus išplitusiu inkstų vėžiu ar didelės rizikos odos melanoma sergančių pacientų periferinio kraujo CD8h T limfocitų populiacijoje, lyginant su kontroline grupe.

 
Atnaujinta 2024-01-09 09:51