Atgal

Klinikiniai tyrimai

Jei norite dalyvauti klinikiniame tyrime, labai svarbu išsiaiškinti, kokiame tyrime ruošiatės dalyvauti, kaip vyks tyrimas, kokia bus tyrimo nauda ir rizika. Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausiai pacientų pateikiamus klausimus.

Kas yra klinikinis tyrimas?

• Tai mokslinis-medicininis tyrimas, kuriame dalyvauja žmonės. Tyrimas reikalingas, norint nustatyti patį geriausią diagnostikos būdą ligai nustatyti arba patį geriausią ir saugiausią gydymą. Paprastai tas pats tyrimas vyksta daugelyje pasaulio šalių, siekiant, kad įrodymai apie tyrimą būtų patikimesni. Tyrimą pradedanti įmonė (dažniausiai vaistų įmonė) parenka patį geriausią savo srities specialistą, kuris tampapagrindiniu tyrėju, atsakingu už kiekvieną pacientą, dalyvaujantį tyrime.

• Klinikiniai tyrimai būna keturių fazių. Ankstyvuose, vadinamuosiuose I fazės klinikiniuose tyrimuose, dažniausiai dalyvauja sveiki savanoriai. Jų metu tiriamas vaisto saugumas ir jo sąveika su žmogaus organizmu. Tokiuose tyrimuose dalyvauja nedaug žmonių (apie 20).

• II fazės tyrimuose dalyvauja nedidelis skaičius (100-200) pacientų, sergančių liga, kuriai gydyti naudojamas tiriamasis vaistas. Paprastai šios fazės metu nustatomi vaisto veiksmingumas, šalutiniai poveikiai.

• III fazės tyrimai yra dažniausi.  Juose dalyvauja tūkstančiai pacientų iš viso pasaulio siekiant patikrinti, ar vaistai yra veiksmingi ir saugūs daugeliui pacientų. Jau po vaisto registracijos vyksta IV fazės tyrimai.

Tyrimai, į kuriuos šiuo metu vykdomas pacientų įtraukimas:

Lokalizacija / Tyrėjai   

Tyrimo pavadinimas

Pagringiniai įtraukimo kriterijai 

Įtraukimo pabaiga

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai: 
V. Gedvilaitė

FIOL

„Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio su EGFR mutacija pirmos eilės gydymas osimertinibu, kartu atliekant plataus masto taikomuosius tyrimus“
-Amžius: >18 metų;
-IIIB/IV stadijos NSLPV;
-EGFR mutacija (18-21 egzonuose, išskyrus 20 egzono intarpus);
-Išmatuojama liga pagal RECIST 1.1;
-Pacientai anksčiau negydyti EGFR TKI;
-ECOG  0-2
-Metastazės galvos smegenyse yra leistinos
2020-06-01

MELANOMA

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej,
V. Urbonas

CDRB436F2410

„Atvirasis, IIIb fazės, adjuvantiniam III stadijos melanomos su BRAF V600 mutacija gydymui po visiško pašalinimo skiriamo dabrafenibo derinio su trametinibu tyrimas adaptuoto karščiavimo nepageidaujamų reiškinių (NR) malšinimo algoritmo įtakai su karščiavimu susijusioms baigtims įvertinti (Plius)“

-visos III melanomos stadijos;
-kai po operacijos praėjo iki 12 sav;
-teigiam BRAF mutacija arba dar nežinoma irgi tinkama;
-bei I ar II stadijos, kai yra rezektabilus limfmazgio recidyvas.

2019-08-31
KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
L. Daukantienė

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė,
 M. Drobnienė

CLEE011A2207

„II fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas ribociklibo 400 mg dozės derinio su nesteroidiniais aromatazės inhibitoriais saugumui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant progresavusiu hormonų receptoriams teigiamu ir HER2 neigiamu krūties vėžiu sergančioms moterims iki ir po menopauzės, anksčiau negydytoms nuo progresavusios ligos”

-ECOG 0-1.
-Krūties vėžio recidyvas arba išplitusi liga, kuriai negalimas radikalus gydymas
-Histologiškai patvirtintas ER ir/ar PR teigiamas, HER2 neigiamas krūties vėžys
-Yra matuojamų darinių pagal RECIST 1.1.
-EKG nustatytas QTc intervalas < 450 ms 50-90 k/min
2020-12-01

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė, 
A. Cicėnienė

SOLSTICE CL3-95005-006

„Atviras, atsitiktinių imčių, 3-ios fazės tyrimas, skirtas palyginti metastaziniu kolorektaliniu vėžiu sergančių pacientų, kuriems nenumatyta intensyvi terapija, pirmaeilį gydymą trifluridinu/tipiracilu (S 95005), skiriamu kartu su bevacizumabu, su pirmaeiliu gydymu kapecitabinu, skiriamu kartu su bevacizumabu (SOLSTICE tyrimas)“
-Histologiškai patvirtinta metstazavusi storosios žarnos adenocarcinoma.
Yra matuojamų darinių pagal RECIST 1.1.
-Nustyta RAS būklė
P-acientai, kuriems nėra tinkama standartinė kombinuota chemoterapija oksaliplatinos ir irinotekano pagrindu
-Neplanuojamas radikalus metastatinės ligos gydymas
-anksčiau netaikytas gydymas nuo metastazavusios ligos
-Pacientai geba praryti tablets
-Tikėtinas išgyvenamumas ≥12 sav.
-ECOG ≤2. 
2020-09-01

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė,
A. Patašius,
S. Žilys, 
A. Zykus

UROLUD-4

„Pacientų, kuriems yra diagnozuota metastazinė, kastracijai rezistentiška prostatos adenokarcinoma prospektyvinė stebimoji studija“

-Vyresni nei 18 metų vyrai.
-Histologiškai patvirtinta prostatos adenokarcinoma.
-Nustatytos prostatos adenokarcinomos metastazės
-Nustatyta rezistencija hormonams
-Pradedamas naujas metastazavusio hormonams rezistentiško prostatos -vėžio gydymas

2020-04-24

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VĖŽYS 

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
L. Norkienė,
A. Cicėnienė, 
V. Gedvilaitė

BGB-A317-303

„3 fazės, atviras, daugiacentris, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas BGB-A317 (prieš PD1 veikiančio antikūno) veiksmingumui ir saugumui ištirti, lyginant su docetakseliu, pacientams, sergantiems nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kuris progresavo anksčiau taikant platinos preparatų režimą“

-Vyresni nei 18 metų amžiaus pacientai
-Histologiškai patvirtintas -nesmulkialąstelinis plaučių vėžys (gali būti plokščių arba neplokščių ląstelių karcinoma)
-Liga progresuoja per ar po bent vienos chemoterapijos platinos pagrindu eilės.
-Jei skirtas adjuvantinis arba neoadjuvantinis gydymas progresavimas turi būti ne vėliau kaip per 6 mėn.
-Yra matuojamų darinių pagal RECIST 1.1
-Skirta ne daugiau kaip 2 gydymo eilės metastazavusios ligos atveju.
-Yra tinkamas naviko parafininis blokas.
-ECOG PS ≤ 1
- Numanomas išgyvenamumas ≥ 12 sav. 

2019-09-01

 Jeigu norite pasiklausti arba dalyvauti viename iš išvardytų auksčiau klinikinių tyrimų, kreipkitės į savo gydantį gydytoją arba vieną iš tyrimo tyrėjų!

__________________________

 


Kas gali dalyvauti klinikiniame tyrime?

• Visuose klinikiniuose tyrimuose nurodoma, kas gali būti tiriamuoju. Kiekvienu atveju yra labai griežti reikalavimai, vadinami “įtraukimo kriterijai”, kuriuos pacientas turi atitikti, norėdamas dalyvauti tyrime.  Pavyzdžiui, būna nurodoma, kad tyrime gali dalyvauti tik tam tikros stadijos vėžiu sergantys pacientai, gavę tam tikrą gydymą, ir panašiai. Taip pat kiekviename tyrime nurodomi “neįtraukimo kriterijai”, kuriems esant pacientas dalyvauti tyrime negali. Tai gali būti, pavyzdžiui, netinkamas amžius, gretutinės ligos, blogi kraujo tyrimų rodikliai ar kita.

Kaip “veikia” klinikinis tyrimas

• Jei klinikiniame tyrime tiriamas vaistas (ar diagnostikos metodas) pasirodo veiksmingas ir saugus, jis patenka į rinką, juo pradedama gydyti daugiau pacientų (arba tyrimas pradedamas plačiai naudoti praktikoje). Tokiu būdu vyksta medicinos mokslo pažanga. Klinikiniame tyrime dalyvauja iki kelių tūkstančių tiriamųjų skirtingose valstybėse. Tokie daugiacentriai tyrimai atliekami dėl to, kad per trumpesnį laikotarpį į tyrimą būtų įtrauktas reikiamas pacientų skaičius ir rezultatai būtų patikimesni.

Ko paklausti savo gydytojo, siūlančio dalyvauti klinikiniame tyrime?

• Galite klausti gydytojo įvairiausių jums rūpimų klausimų. Svarbiausius ir dažniausiai pateikiamus nurodome žemiau:

• Kiek laiko truks tyrimas?
• Kaip vyks tyrimas? Kiek kartų turėsiu lankytis pas gydytoją, kokius tyrimus turėsiu atlikti? Ar galėsiu įprastai gyventi, dirbti?
• Kur tyrimas pradėtas? Kokios šalys jame dalyvauja? Kiek pacientų dalyvauja ar planuoja dalyvauti?
• Koks gydymas (ar tyrimas) bus naudojamas?
• Koks pagrindinis tyrimo tikslas?
• Kaip bus užtikrinamas tyrimo saugumas?
• Ar yra kokia nors rizika dalyvauti tyrime?
• Kokia nauda dalyvauti tyrime?
• Kokie yra kiti galimi gydymo ar tyrimo metodai?
• Ar reikės mokėti už dalyvavimą tyrime? Už tyrimus?
• Kaip man bus atlyginama žala, jei ji bus padaryta? Ar yra draudimas, ištikus komplikacijoms?
• Ar bus galima tęsti gydymą pasibaigus klinikiniam tyrimui?
• Ar galima nutraukti dalyvavimą tyrime bet kuriuo metu?

Kas yra informuoto asmens sutikimo forma?

• Klinikiniai tyrimai leidžiami tik tuomet, kai neabejojama jų moksline ir praktine verte, kai garantuojama tiriamojo interesų apsauga bei informacijos apie tiriamąjį konfidencialumas. Būtinas savanoriškas tiriamojo asmens sutikimas dalvauti tyrime. 

• Asmuo, kuriam pasiūloma dalyvauti tyrime, turi žinoti, kad tik jis pats nusprendžia dalyvauti tyrime, ar ne. Prieš įtraukiant į tyrimą, asmeniui turi būti pateikiamas dokumentas su visa svarbiausia informacija. Dokumentas vadinamas Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo forma. Šioje formoje išdėstoma informacija apie tyrimo tikslą, planą, taikomus metodus, naudą, galimą riziką, žalos atlyginimą.

• Tyrimo metu garantuojamas informacijos apie tiriamojo sveikatą konfidencialumas. Priimant sprendimą dėl dalyvavimo tyrime, nereikia skubėti, būtina perskaityti informaciją bei pasitarti su gydytoju ir išsiaiškinti visus rūpimus klausimus. Esant reikalui, galima pasitarti su giminėmis ar kitais asmenimis.

 

Kokia nauda ir rizika dalyvauti klinikiniame tyrime?

Galima nauda dalyvauti tyrime:

• Aktyviai dalyvausite sveikatos apsaugos veikloje, kuri vyksta visame pasaulyje.
• Turėsite galimybę gauti naujausią gydymą, taikomą  pasaulyje.
• Turėsite galimybę gauti pačią geriausią medicininę priežiūrą, jums bus atliekama daugiau tyrimų ir jūs būsite atidžiau stebimas, nei įprastai gydant ligą.
• Padėsite kitiems, sergantiems ar susirgsiantiems ta pačia liga.

Galima rizika:

• Gali pasireikšti netikėtas nepageidaujanmas tiriamojo gydymo (vaisto) poveikis.
• Tiriamasis gydymas gali nebūti geresnis už jau žinomą ar jums jau taikytą gydymą.
• Dalyvavimas tyrime gali pareikalauti daugiau laiko vizitams pas gydytoją, ilgesnės hospitalizacijos ar papildomų tyrimų, numatytų tyrimo protokole.

 

Ar informacija apie dalyvaujančius tyrime konfidenciali ir niekam neviešinama?

• Informaciją apie tyrime dalyvaujantį asmenį turi tik pagrindinis tyrėjas. Visa informacija, siunčiama tyrimo užsakovui, yra koduota. Tyrimo eigoje ir pabaigoje mokslo žurnaluose viešinama mokslinė informacija apie tyrimą, nurodomi rezultatai, nenurodant jokios informacijos apie konkrečius tyrime dalyvaujančius asmenis.

 

Kas bus po tyrimo?

• Po tyrimo vertinami rezultatai ir sprendžiama, ar tyrimą tęsti ar pabaigti. Jei vaistas patvirtinamas naudoti nuolat, gali būti toliau tęsiami klinikiniai tyrimai lyginant tiriamojo vaisto veikimą su kitų, jau esamų vaistų.

 

VykdomI klinikiniai tyrimai

KLINIKINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

Lokalizacija / Tyrėjai

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo būklė

Tyrimo pradžia

Planuojama tyrimo pabaiga

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė

FIOL

„Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio su EGFR mutacija pirmos eilės gydymas osimertinibu, kartu atliekant plataus masto taikomuosius tyrimus“

Vyksta pacientų įtraukimas

2019-04-04

2021 m.

MELANOMA

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnien

Kiti tyrėjai:
N. Lachej
V. Urbonas

CDRB436F2410

„COMBI-APlus: Atvirasis, IIIb fazės, adjuvantiniam III stadijos melanomos su BRAF V600 mutacija gydymui po visiško pašalinimo skiriamo dabrafenibo derinio su trametinibu tyrimas adaptuoto karščiavimo nepageidaujamų reiškinių (NR) malšinimo algoritmo įtakai su karščiavimu susijusioms baigtims įvertinti (Plius)“

Vyksta pacientų įtraukimas

2018-10-03

2021 m. 10 mėn.

PROSTATOS ADENOKARCINOMA

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė
A. Patašius
A. Zykus
S. Žilys

UROLUD-4

„Pacientų, kuriems yra diagnozuota metastazinė, kastracijai rezistentiška prostatos adenokarcinoma prospektyvinė stebimoji studija“

Vyksta pacientų įtraukimas

2018-04-25

2020 m.

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
L. Norkienė
A. Cicėnienė

BGB-A317-303

„3 fazės, atviras, daugiacentris, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas BGB-A317 (prieš PD1 veikiančio antikūno) veiksmingumui ir saugumui ištirti, lyginant su docetakseliu, pacientams, sergantiems nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kuris progresavo anksčiau taikant platinos preparatų režimą“

Vyksta pacientų įtraukimas

2018-12-05

2021 m.

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
L. Daukantienė

Kiti tyrėjai:
M. Drobnienė
E. Baltruškevičienė

CLEE011A2207

„II fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas ribociklibo 400 mg dozės derinio su nesteroidiniais aromatazės inhibitoriais saugumui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant progresavusiu hormonų receptoriams teigiamu ir HER2 neigiamu krūties vėžiu sergančioms moterims iki ir po menopauzės, anksčiau negydytoms nuo progresavusios ligos”

Vyksta pacientų įtraukimas

2019-05-30

2026 m.

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė 
A.Cicėnienė

CL3-95005-006

„Atviras, atsitiktinių imčių, 3-ios fazės tyrimas, skirtas palyginti metastaziniu kolorektaliniu vėžiu sergančių pacientų, kuriems nenumatyta intensyvi terapija, pirmaeilį gydymą trifluridinu/tipiracilu (S 95005), skiriamu kartu su bevacizumabu, su pirmaeiliu gydymu kapecitabinu, skiriamu kartu su bevacizumabu (SOLSTICE tyrimas)“

Vyksta pacientų įtraukimas

2019-06-10

2022 m. 3 ketv.

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
A. Cicėnienė
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

R2810-ONC-16111

„Atsitiktinių imčių, III fazės, atviras REGN2810 (anti-PD-1 antikūnų), chemoterapijos dubletų platinos preparatų pagrindu ir ipilimumabo (anti-CTLA-4 antikūnų) derinių tyrimas lyginant su pembrolizumabo monoterapija taikant pirmos eilės gydymą pacientams, sergantiems pažengusiu metastaziniu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kai PD-L1 navikuose išreikštas ≥50%“

Vyksta pacientų gydymas

2018-07-16

2020 m. 11 mėn.

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
A. Cicėnienė
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

R2810-ONC-16113

„Atsitiktinių imčių, III fazės, atviras REGN2810 (anti-PD-1 antikūnų), ipilimumabo (anti-CTLA-4 antikūnų) ir chemoterapijos dubletų platinos preparatų pagrindu derinių tyrimas taikant pirmos eilės gydymą pacientams, sergantiems pažengusiu metastaziniu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kai PD-L1 navikuose išreikštas <50%“

Vyksta pacientų gydymas

2018-07-16

2023 m. 02 mėn.

PROSTATOS VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas

LPC-004

„Viengubai koduotas, dviejų etapų, dozės nustatymo tyrimas, skirtas įvertinti vienkartinės Liproca® Depot injekcijos į prostatą saugumą, toleravimą ir veiksmingumą neišplitusiu prostatos vėžiu sergantiems pacientams, kuriems paskirtas aktyvus stebėjimas ir yra didelis ligos progresavimo pavojus (vėliau vyks atviras tyrimo tęsinys (pasirenkamasis), kurio metu bus atliekama pakartotinė injekcija)“

Vyksta pacientų gydymas

2018-11-05

2019 m.

GEP NET

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

A-99-52030-286

„EXPLAIN: Bandomasis, neintervencinis tyrimas, siekiant įvertinti diagnostinį, prognostinį ir atsakomosios reakcijos dydį, naudojant daugelio biožymenų (angl. Multi biomarkers) metodą, tiriant metastazavusius gastroenteropankreatinius neuroendokrininius navikus (GEP NEN)“

Vyksta pacientų gydymas

2016-03-09

2021 m. 12 mėn.

ŠLAPIMO TAKŲ KARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė 
L.Norkienė

MO29983

„Atvirasis, vienos šakos, daugiacentris atezolizumabo saugumo tyrimas, vaistinio preparato skiriant vietiškai išplitusia arba metastazavusia šlapimo takų urotelio ar ne urotelio karcinoma sergantiems pacientams“

Vyksta pacientų gydymas

2017-03-29

2022-05-31

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
M. Drobnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė

MO28047

„Daugiacentrinis, atviras, vienos šakos klinikinis tyrimas, pirmaeiliam gydymui skiriant pertuzumabo kartu su trastuzumabu ir taksanu išplitusiu (metastazavusiu arba vietiškai recidyvavusiu) krūties vėžiu sergantiems pacientams, kai HER2 rodmuo yra teigiamas.“

Vyksta pacientų gydymas

2013-11-04

2019-09-28

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
V. Ostapenko

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė

M12-914

„3 fazės atsitiktinės atrankos placebu kontroliuojamas karboplatinos ir paklitakselio tyrimas su PARP inhibitoriumi veliparibu (ABT-888) arba be jo, gydant HER2 neigiamą metastazavusį arba vietiškai išplitusį neoperuojamą su BRCA susijusį krūties vėžį.“

Vyksta pacientų gydymas

2014-11-21

2020-04-28

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas
T. Česiulienė

3104007

„Tarptautinis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, III fazės ODM-201 veiksmingumo ir saugumo tyrimas vyrams, sergantiems didelės rizikos nemetastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu.“

Vyksta pacientų gydymas

2015-10-05

2022 m.

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis

TREM

„AZD9291, kuris yra negrįžtamas EGFR-TKI, tyrimas, skiriant jį pacientams, kurie serga recidyvavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu su pakitusiu EGFR ir kurie anksčiau buvo gydyti EGFR-TKI, kartu atliekant išsamius transliacijos procesų tyrimus.“

Vyksta pacientų gydymas

2015-12-28

2021 m. 12 mėn.

KASOS ADENOKARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej

 

HALO-109-301

„3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas palyginti gydymą pegiliuota rekombinantine žmogaus hialuronidaze (PEGPH20), skiriama kartu su nab-paklitakseliu ir gemcitabinu, su gydymu placebu, skiriama kartu su nab-paklitakseliu ir gemcitabinu, tiriamiesiems asmenims, sergantiems anksčiau negydyta IV stadijos kasos latakų adenokarcinomas, intensyviai kaupiančia hialurono rūgštį“

Vyksta pacientų stebėjimas

2016-07-28

2019-12-31

SMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
L. Norkienė
V. Gedvilaitė

M16-298

„Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas rovalpituzumabo tesirino III fazės tyrimas, skiriant rovalpituzumabo tesirino palaikomajam gydymui po pirmojo pasirinkimo chemoterapijos platinos preparatais pacientams, sergantiems išplitusiu smulkialąsteliniu plaučių vėžiu (MERU)“

Vyksta pacientų stebėjimas

2018-01-16

2022-09-22

SKRANDŽIO ARBA GASTROEZOFAGINĖS JUNGTIES ADENOKARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej

MK-3475-062

„Atsitiktinių imčių, aktyviai kontroliuojamas, dalinai aklas, biologinių žymenų atrankos,III fazės klinikinis tyrimas, skiriant pembrolizumabą kaip monoterapiją ir derinyje kartu su cisplatina +5- fluorouracilu, kaip pirmo pasirinkimo terapija pacientams su pažengusia skrandžio arba gastroezofaginės jungties adenokarcinoma, lyginant su placebo+cisplatinos+5-fluorouracilo deriniu.“

Vyksta pacientų stebėjimas

2016-05-19

2020-06-06

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
R. Aškinis

1199.223

„Neintervencinis biožymenų tyrimas skirtas pacientams, sergantiems histologiškai patvirtintu adenokarcinomos naviko nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSLPV), tinkamų gydymui Vargatef® pagal patvirtintą pakuotės lapelį“

Vyksta pacientų stebėjimas

2017-08-28

2019 m.

SMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
A. Cicėnienė
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

DIV-SCLC-301

„Dviejų dalių, atviras, atsitiktinių imčių, II ir III fazės tyrimas, kuriuo siekiama palyginti dinutuksimabo ir irinotekano derinio ir vieno irinotekano poveikį, taikant antros eilės gydymą pacientams, kuriems diagnozuotas recidyvavęs arba refrakterinis smulkialąstelinis plaučių vėžys“

Vyksta pacientų stebėjimas

2018-02-26

2019 m. 11 mėn.

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
A. Cicėnienė

Kiti tyrėjai:
A. Lukšytė
S. Bružas
M. Trakymas

EGF106903

„Randomizuotas (paremtas atsitiktine atranka), daugiacentris, atviras III fazės neodjuvantinių lapatinibo, trastuzumabo, ir jų abiejų kartu vartojant su paklitakseliu tyrimas moterims, sergančioms pirminiu HER2/ErbB2 teigiamu krūties vėžiu.“

Vyksta pacientų stebėjimas

2007-10

2019 m. 12 mėn.

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
A. Cicėnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė
E. Baltruškevičienė

3144A2-3004-WW

„Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, kuriuo vertinamas neratinibo (HKI-272) poveikis trastuzumabo vartojusioms moterims, kurioms yra ankstyvos stadijos krūties vėžys su padidėjusia HER-2/neu reiška ir ekspresija.“

Vyksta pacientų stebėjimas

2009-10-30

2020 m.

NESMULKIALĄSTELINIS PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis
A. Cicėnienė

MK-3475-042

„Atsitiktinių imčių, atviras III fazės bendro išgyvenamumo tyrimas, lyginantis MK-3475 su platinos chemoterapiniais preparatais negydytiems pacientams, sergantiems PD-L1 teigiamu nesmulkialąstelinių plaučių vėžiu.“

Vyksta pacientų stebėjimas

2014-11-06

2021-03-06

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
J. Asadauskienė

Kiti tyrėjai:
L. Steponavičienė

SP005

„Randomizuotas, dvigubai aklas, daugiacentris, paralelinių grupių, III fazės tyrimas, skirtas įvertinti DCVAC/PCa veiksmingumą ir saugumą lyginant su placebu vyrams, sergantiems metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu, kuriems galima skirti gydymą pirmos eilės chemoterapija.“

Vyksta pacientų stebėjimas

2015-09-22

2020 m. 06 mėn.

NEPLOKŠČIALĄSTELINIS NESMULKIŲJŲ LĄSTELIŲ PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis
A. Cicėnienė
L. Norkienė

GO29436

„Trečios fazės, atviras, atsitiktinės atrankos atezolizumabo (MPDL 3280A ANTI-PDL1 antikūno) tyrimas, kuriame preparatas skiriamas kartu su karboplatina ir paklitakseliu, kartu skiriant bevacizumabo arbo jo neskiriant, lyginant su karboplatinos, paklitakselio ir bevacizumabo deriniu, skiriant šiuos preparatus IV stadijos neplokščialąsteliniu ne smulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams, kuriems  nebuvo taikyta chemoterapija.“

Vyksta pacientų stebėjimas

2015-12-08

2019 m. 12 mėn.

MELANOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

CDRB436B2404

„Describe III": pacientų su metastazine melanoma dabrafenibo monoterapijos ir (arba) dabrafenibo-trametinibo kombinacinės terapijos retrospektyvinė diagramų peržiūra, siekiant apibūdinti ilgalaikę naudą gavusius pacientus individualių pacientų programoje IPP“

Duomenų apdorojimas

2017-12-12

2019 m.

 
Atnaujinta 2019-06-27 14:47


Svarbu žinoti: