Atgal

Klinikiniai tyrimai

Jei norite dalyvauti klinikiniame tyrime, labai svarbu išsiaiškinti, kokiame tyrime ruošiatės dalyvauti, kaip vyks tyrimas, kokia bus tyrimo nauda ir rizika. Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausiai pacientų pateikiamus klausimus.

Kas yra klinikinis tyrimas?
• Tai mokslinis-medicininis tyrimas, kuriame dalyvauja žmonės. Tyrimas reikalingas, norint nustatyti patį geriausią diagnostikos būdą ligai nustatyti arba patį geriausią ir saugiausią gydymą. Paprastai tas pats tyrimas vyksta daugelyje pasaulio šalių, siekiant, kad įrodymai apie tyrimą būtų patikimesni. Tyrimą pradedanti įmonė (dažniausiai vaistų įmonė) parenka patį geriausią savo srities specialistą, kuris tampapagrindiniu tyrėju, atsakingu už kiekvieną pacientą, dalyvaujantį tyrime.
• Klinikiniai tyrimai būna keturių fazių. Ankstyvuose, vadinamuosiuose I fazės klinikiniuose tyrimuose, dažniausiai dalyvauja sveiki savanoriai. Jų metu tiriamas vaisto saugumas ir jo sąveika su žmogaus organizmu. Tokiuose tyrimuose dalyvauja nedaug žmonių (apie 20).
• II fazės tyrimuose dalyvauja nedidelis skaičius (100-200) pacientų, sergančių liga, kuriai gydyti naudojamas tiriamasis vaistas. Paprastai šios fazės metu nustatomi vaisto veiksmingumas, šalutiniai poveikiai.
• III fazės tyrimai yra dažniausi.  Juose dalyvauja tūkstančiai pacientų iš viso pasaulio siekiant patikrinti, ar vaistai yra veiksmingi ir saugūs daugeliui pacientų. Jau po vaisto registracijos vyksta IV fazės tyrimai.
 
Jeigu norite pasiklausti arba dalyvauti viename iš išvardytų auksčiau klinikinių tyrimų, kreipkitės į savo gydantį gydytoją arba vieną iš tyrimo tyrėjų!

__________________________


Kas gali dalyvauti klinikiniame tyrime?

• Visuose klinikiniuose tyrimuose nurodoma, kas gali būti tiriamuoju. Kiekvienu atveju yra labai griežti reikalavimai, vadinami “įtraukimo kriterijai”, kuriuos pacientas turi atitikti, norėdamas dalyvauti tyrime.  Pavyzdžiui, būna nurodoma, kad tyrime gali dalyvauti tik tam tikros stadijos vėžiu sergantys pacientai, gavę tam tikrą gydymą, ir panašiai. Taip pat kiekviename tyrime nurodomi “neįtraukimo kriterijai”, kuriems esant pacientas dalyvauti tyrime negali. Tai gali būti, pavyzdžiui, netinkamas amžius, gretutinės ligos, blogi kraujo tyrimų rodikliai ar kita.

Kaip “veikia” klinikinis tyrimas

• Jei klinikiniame tyrime tiriamas vaistas (ar diagnostikos metodas) pasirodo veiksmingas ir saugus, jis patenka į rinką, juo pradedama gydyti daugiau pacientų (arba tyrimas pradedamas plačiai naudoti praktikoje). Tokiu būdu vyksta medicinos mokslo pažanga. Klinikiniame tyrime dalyvauja iki kelių tūkstančių tiriamųjų skirtingose valstybėse. Tokie daugiacentriai tyrimai atliekami dėl to, kad per trumpesnį laikotarpį į tyrimą būtų įtrauktas reikiamas pacientų skaičius ir rezultatai būtų patikimesni.

Ko paklausti savo gydytojo, siūlančio dalyvauti klinikiniame tyrime?

• Galite klausti gydytojo įvairiausių jums rūpimų klausimų. Svarbiausius ir dažniausiai pateikiamus nurodome žemiau:

• Kiek laiko truks tyrimas?
• Kaip vyks tyrimas? Kiek kartų turėsiu lankytis pas gydytoją, kokius tyrimus turėsiu atlikti? Ar galėsiu įprastai gyventi, dirbti?
• Kur tyrimas pradėtas? Kokios šalys jame dalyvauja? Kiek pacientų dalyvauja ar planuoja dalyvauti?
• Koks gydymas (ar tyrimas) bus naudojamas?
• Koks pagrindinis tyrimo tikslas?
• Kaip bus užtikrinamas tyrimo saugumas?
• Ar yra kokia nors rizika dalyvauti tyrime?
• Kokia nauda dalyvauti tyrime?
• Kokie yra kiti galimi gydymo ar tyrimo metodai?
• Ar reikės mokėti už dalyvavimą tyrime? Už tyrimus?
• Kaip man bus atlyginama žala, jei ji bus padaryta? Ar yra draudimas, ištikus komplikacijoms?
• Ar bus galima tęsti gydymą pasibaigus klinikiniam tyrimui?
• Ar galima nutraukti dalyvavimą tyrime bet kuriuo metu?

Kas yra informuoto asmens sutikimo forma?

• Klinikiniai tyrimai leidžiami tik tuomet, kai neabejojama jų moksline ir praktine verte, kai garantuojama tiriamojo interesų apsauga bei informacijos apie tiriamąjį konfidencialumas. Būtinas savanoriškas tiriamojo asmens sutikimas dalvauti tyrime. 

• Asmuo, kuriam pasiūloma dalyvauti tyrime, turi žinoti, kad tik jis pats nusprendžia dalyvauti tyrime, ar ne. Prieš įtraukiant į tyrimą, asmeniui turi būti pateikiamas dokumentas su visa svarbiausia informacija. Dokumentas vadinamas Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo forma. Šioje formoje išdėstoma informacija apie tyrimo tikslą, planą, taikomus metodus, naudą, galimą riziką, žalos atlyginimą.

• Tyrimo metu garantuojamas informacijos apie tiriamojo sveikatą konfidencialumas. Priimant sprendimą dėl dalyvavimo tyrime, nereikia skubėti, būtina perskaityti informaciją bei pasitarti su gydytoju ir išsiaiškinti visus rūpimus klausimus. Esant reikalui, galima pasitarti su giminėmis ar kitais asmenimis.

 

Kokia nauda ir rizika dalyvauti klinikiniame tyrime?

Galima nauda dalyvauti tyrime:

• Aktyviai dalyvausite sveikatos apsaugos veikloje, kuri vyksta visame pasaulyje.
• Turėsite galimybę gauti naujausią gydymą, taikomą  pasaulyje.
• Turėsite galimybę gauti pačią geriausią medicininę priežiūrą, jums bus atliekama daugiau tyrimų ir jūs būsite atidžiau stebimas, nei įprastai gydant ligą.
• Padėsite kitiems, sergantiems ar susirgsiantiems ta pačia liga.

Galima rizika:

• Gali pasireikšti netikėtas nepageidaujanmas tiriamojo gydymo (vaisto) poveikis.
• Tiriamasis gydymas gali nebūti geresnis už jau žinomą ar jums jau taikytą gydymą.
• Dalyvavimas tyrime gali pareikalauti daugiau laiko vizitams pas gydytoją, ilgesnės hospitalizacijos ar papildomų tyrimų, numatytų tyrimo protokole.

 

Ar informacija apie dalyvaujančius tyrime konfidenciali ir niekam neviešinama?

• Informaciją apie tyrime dalyvaujantį asmenį turi tik pagrindinis tyrėjas. Visa informacija, siunčiama tyrimo užsakovui, yra koduota. Tyrimo eigoje ir pabaigoje mokslo žurnaluose viešinama mokslinė informacija apie tyrimą, nurodomi rezultatai, nenurodant jokios informacijos apie konkrečius tyrime dalyvaujančius asmenis.

 

Kas bus po tyrimo?

• Po tyrimo vertinami rezultatai ir sprendžiama, ar tyrimą tęsti ar pabaigti. Jei vaistas patvirtinamas naudoti nuolat, gali būti toliau tęsiami klinikiniai tyrimai lyginant tiriamojo vaisto veikimą su kitų, jau esamų vaistų.

 

VykdomI klinikiniai tyrimai

KLINIKINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

  Lokalizacija / Tyrėjai Tyrimo pavadinimas Tyrimo būklė Tyrimo pradžia Tyrimo pabaiga
1

KIAUŠIDŽIŲ VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė
D. Andzevičienė
R. Razvadovskė

NSGO-CTU-DOVACC/ENGOT-OV56

„Atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas palaikomajai terapijai olaparibu, durvalumabu ir UV1 ištirti, skiriant atsinaujinusiu kiaušidžių vėžiu sergančioms pacientėms, turinčioms BRCAwt”

Vyksta pacientų įtraukimas 2022-02-24 2026 2 ketv.
2

SKRANDŽIO ARBA GEJ VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
N. Lachej

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
M. Rančelytė

20210096

„Atsitiktinių imčių, daugiacentris, dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas 3 fazės tyrimas, skirtas palyginti bemarituzumabą, vartojamą kartu su chemoterapija, su placebu, vartojamu su chemoterapija anksčiau negydytiems, išplitusiu skrandžio ar skrandžio ir stemplės jungties vėžiu su didele FGFR2b raiška sergantiems pacientams“

Vyksta pacientų įtraukimas 2022-01-31 2025 m.
3

KIAUŠIDŽIŲ VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej
D. Andzevičienė

MER-XMT-1536-1

„Ib / II fazės, pirmą kartą su žmonėmis atliekamas XMT-1536 dozės didinimo ir plėtros tyrimas tiriamiesiems, sergantiems solidiniais navikais su tikėtina NaPi2b ekspresija”

Vyksta pacientų įtraukimas 2022-01-25 2023-08
4

PLAUČIŲ, SKRANDŽIO VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
N. Lachej

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė

MK-3475-587

Daugiacentris, atviras, III fazės tęstinis tyrimas, skirtas ilgalaikiam saugumui ir veiksmingumui tirti tiriamiesiems su pažengusiais navikais, kurie šiuo metu yra gydomi arba toliau stebimi dalyvaujant kuriame nors pembrolizumabo tyrime

Vyksta pacientų stebėjimas 2021-11-19 2028 m.
5

KIAUŠIDŽIŲ VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė
D. Andzevičienė

AGO-OVAR 2.29

 „Atezolizumabo derinys su bevacizumabu ir chemoterapija, lyginant su bevacizumabu ir chemoterapija, atsinaujinus kiaušidžių vėžiui – atsitiktinių imčių, III fazės tyrimas

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-05-28 2022
6

GIMDOS KŪNO VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė
D. Andzevičienė

D9311C00001

„Randomizuotas, daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės pirmosios eilės karboplatinos ir paklitakselio tyrimas kartu su durvalumabu, po kurio taikomas palaikomasis durvalumabo vartojimas kartu su olaparibu arba be jo pacientėms, kurioms naujai diagnozuotas progresavęs ar pasikartojantis gimdos kūno vėžys (DUO-E)”

Vyksta pacientų stebėjimas 2021-03-30 2025-03
7

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
M. Drobnienė

MO42921

„Tarptautinis stebėjimo retrospektyvinis tyrimas, skirtas įvertinti PD-L1 paplitimą ir jo reikšmę trigubai neigiamu krūties vėžiu (TNKV) sergantiems pacientams, kuriems skiriamas sisteminio poveikio gydymas (Vanessa)”

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-10-28 2023 2 ketv.
8

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
V. Ostapenko

Kiti tyrėjai:
E. Šileika
Š. Liukpetrytė-Kuosienė

SAKK 23/16 / IBCSG 57-18 / ABCSG-53

„ Daugiacentris, atsitiktinių imčių III fazės tyrimas. Individualiai pritaikyta pažasties operacija su pažasties limfmazgių disekcija arba be jos, po kurios taikoma spindulinė terapija  pacientams, kuriems diagnozuotas krūties vėžys su kliniškai pakenktais limfmazgiais“

Vyksta pacientų įtraukimas 2020-10-07 2043 4ketv.
9

KOLOREKTALINIS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:        
N. Lachej

MK-7339-003

„3 fazės, atsitiktinių imčių, atviras tyrimas olaparibo, vartojamo vieno arba kartu su bevacizumabu, veiksmingumui ir saugumui, lyginant su bevacizumabu kartu su 5-FU, įvertinti tiriamiesiems, sergantiems nerezektabiliu arba metastazavusiu kolorektaliniu vėžiu, kurių liga neprogresavo po pirmos eilės indukcinio gydymo FOLFOX kartu su bevacizumabu (LYNK-003)“

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-06-01 2027-01-22
10

VISI SOLIDINIAI

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
L. Daukantienė
G. Anglickienė
Ž. Gudlevičienė

EORTC-1553

ARCAGEN projektas

„SPECTA: vėžiu sergančių pacientų atranka siekiant efektyvaus patekimo į klinikinius tyrimus“

Vyksta pacientų įtraukimas 2019-11-26 2024 m.
11

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė

MO42122

„Daugiacentris neintervencinis kohortų tyrimas, skirtas realiomis klinikinėmis sąlygomis įvertinti alk-teigiamu išplitusiu nslpv sergančių pacientų gydymą alektinibu ir gydymo išeitis”

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-05-05 2027-12
12

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
L. Norkienė

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė

CINC280A2301

“III fazės, atsitiktinių imčių, kontroliuojamas, atvirasis, daugiacentris, pasaulinis tyrimas kapmatinibui ir standartinei chemoterapijai docetakseliu palyginti, skiriant anksčiau gydytiems pacientams, kuriems nustatytas laukinio tipo EGFR, ALK neigiamas, vietiškai išplitęs arba metastazavęs (IIIB/IIIC arba IV stadijos) NSLPV su MET 14 egzono praleidimo mutacija (METΔex14)”

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-01-07 2024 m.
13

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
L. Norkienė
R. Steponavičienė

MK-7339-013

„Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 3 fazės pembrolizumabo (MK-3475) tyrimas, skiriant jį derinyje su lygiagrečiai taikomu chemospinduliniu gydymu, po kurio skiriamas pembrolizumabas kartu su arba be olaparibo (MK-7339), lyginant su vien tik lygiagrečiai taikomu chemospinduliniu gydymu, tiriamiesiems, sergantiems naujai diagnozuotu, anksčiau negydytu, neišplitusiu smulkialąsteliniu plaučių vėžiu (SLPV)“

Vyksta pacientų įtraukimas 2020-11-27 2027-12-02
14

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
R. Steponavičienė

MO40379 ACHILES 2017-12

„Atsitiktinių imčių, II fazės tyrimas, skirtas palyginti gydymą atezolizumabu po chemospindulinio gydymo vietiškai išplitusio smulkialąstelinio plaučių vėžio atveju su chemospinduliniu gydymu neskiriant atezolizumabo“

Vyksta pacientų stebėjimas 2019-06-20 2026 m. 12 mėn.
15

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
L. Norkienė
R. Steponavičienė

DART (19-14434)

„Durvalumabas (MEDI4736) po chemospindulinio gydymo (DART) nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSCLC) sergantiems pacientams – II fazės taikomasis ir biologinių žymenų tyrimas, tiriantis pacientus, kuriems rastas arba nerastas PD-L1”

Vyksta pacientų įtraukimas 2020-11-06 2030 m.
16

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė

FIOL

„Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio su EGFR mutacija pirmos eilės gydymas osimertinibu, kartu atliekant plataus masto taikomuosius tyrimus“

Vyksta pacientų įtraukimas 2019-04-04 2022 m.
17

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

MO40653

„Neintervencinis, daugiacentris, kelių kohortų tyrimas, skirtas įvertinti atezolizumabo vartojimo išeitis ir saugumą realioje aplinkoje pacientams, kuriems gydymas skiriamas įprastinės klinikinės praktikos sąlygomis“

Vyksta pacientų įtraukimas 2019-09-09 2024 m.
18

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
L. Norkienė
V. Gedvilaitė

CAN04CLIN001

„I/IIa fazės atvirasis CAN04, visiškai sužmoginto monokloninio antikūno prieš IL1RAP, dozės didinimo ir, vėliau, dozės plėtojimo, saugumo ir toleravimo tyrimas su tiriamaisiais asmenimis, kuriems nustatyti solidiniai piktybiniai navikai”

Vyksta pacientų įtraukimas 2019-12-10 2024 m. pab.
19

PŠPA SIMPTOMAI, GYDOMIEMS NUO GPH

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
A. Patašius
A. Kulboka
Ž. Kardelis
M. Kinčius
D. Šlaitas

URO-901-3005

„3 fazės dvigubai koduotas randomizuotas placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti vibegrono veiksmingumą, saugumą ir toleravimą vyrams, kuriems pasireiškia padidėjusio šlapimo pūslės aktyvumo (PŠPA) simptomai, gydomiems nuo gerybinės prostatos hiperplazijos (GPH)”

Vyksta pacientų įtraukimas 2020-05-22 2022 m.
20

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
A. Kulboka
Ž. Kardelis
S. Tiškevičius
A. Vidrinskaitė

BAY 88-8223/20511

„Atviras, ne atsitiktinių imčių, I fazės, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti radžio-223 biologinį pasiskirstymą tiriamiesiems, sergantiems į kaulus metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (KAPV) ir gydomiems radžio-223 dichloridu”

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-08-30 2024-07-02
21

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A.Ulys

Kiti tyrėjai:
A. Kulboka
Ž. Kardelis
D. Šlaitas

ANT-1111-02

„Adaptyvus II fazės, atviras, daugiacentris tyrimas, tiriantis Teverelix trifluoroacetato, GnRH antagonisto, farmakokinetiką, farmakodinamiką, efektyvumą ir saugumą, sergantiems išplitusiu prostatos vėžiu”

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-01-25 2022 m.
22

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A.Ulys

Kiti tyrėjai:
A. Kulboka
Ž. Kardelis
D. Šlaitas

BAY 88-8223/20510

„4 fazės atsitiktinių imčių atviras daugiacentris standartinės radžio-223 dichlorido dozės veiksmingumo ir saugumo tyrimas, palyginti su standartinėmis naujojo antihormoninio (NAH) gydymo dozėmis, pacientams, sergantiems į kaulus išplitusiu metastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (mKAPV), progresuojančiu po vieno NAH kurso”

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-02-26 2025 m.
23

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

 Kiti tyrėjai:
A. Kulboka
Ž. Kardelis
D. Šlaitas
V. Brasiūnas

BAY 1841788/21140

„Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 3 fazės darolutamido tyrimas, skirtas kartu su androgenų deprivacijos terapija (ADT), lyginant su placebu ir ADT vyrams, sergantiems metastazavusiu, hormonams jautriu prostatos vėžiu (mHSPC)“

Vyksta pacientų įtraukimas 2021-06-01 2025 m.
24

INKSTŲ LĄSTELIŲ KARCINOMA

Pagrindinis tyrėjas:
V. Urbonas

Kiti tyrėjai:
A. Ulys
A. Žalimas
G. V. Urbonaitė

2020/001

„Epidemiologinis, stebėjimo, retrospektyvinis - prospektyvinis kohortinis, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti nuoseklų išplitusia inkstų ląstelių karcinoma sergančių pacientų gydymą po ankstesnio prieš kraujagyslių endotelio augimo faktorių nukreipto gydymo įprastoje praktikoje“

Baigtas 2021-02-26 2022-04-08
25

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė
N. Lachej

Zn-c5-001

„1/2 fazės atviras, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti vieno ir kartu su pabociklibu vartojamo Zn-c5 saugumą, toleravimą, farmakokinetiką ir poveikį prieš navikus tiriamiesiems, sergantiems išplitusiu krūties vėžiu, kai estrogenų receptorių rodmuo yra teigiamas, o žmogaus epidermio augimo faktoriaus 2-ojo receptorių rodmuo yra neigiamas”

Vyksta pacientų gydymas 2020-10-12 2024-06
26

KASOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičiienė

Kiti tyrėjai:
L. Gatijatullin
M. Strioga

CAN04CLIN001

„I/IIa fazės atvirasis CAN04, visiškai sužmoginto monokloninio antikūno prieš IL1RAP, dozės didinimo ir, vėliau, dozės plėtojimo, saugumo ir toleravimo tyrimas su tiriamaisiais asmenimis, kuriems nustatyti solidiniai piktybiniai navikai”

Vyksta pacientų gydymas 2021-02-10 2023-03-31
27

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A.Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas

BAY 1841788/20321

„Atviras, vienos grupės pereinamasis tyrimas skiriant dalorutamidą asmenims, dalyvavusiems ankstesniuose Bayer užsakytuose klinikiniuose tyrimuose“

Vyksta pacientų gydymas 2021-02-09 2024 m.
28

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis

TREM

„AZD9291, kuris yra negrįžtamas EGFR-TKI, tyrimas, skiriant jį pacientams, kurie serga recidyvavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu su pakitusiu EGFR ir kurie anksčiau buvo gydyti EGFR-TKI, kartu atliekant išsamius transliacijos procesų tyrimus.“

Vyksta pacientų gydymas 2015-12-28 2022 m.
29

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

MK-3475-671

„III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, platinos dupletų chemoterapijos kartu su arba be pembrolizumabo (MK-3475) tyrimas, skiriant neoadjuvantiniam / adjuvantiniam gydymui tiriamiesiems, sergantiems rezektabiliu II, IIIA ir IIIB (T3-4N2) stadijų nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSPV) (KEYNOTE-671)”

Vyksta pacientų gydymas 2020-08-06 2026-07-29
30

GIMDOS KŪNO KARCINOMA, KAI NUSTATYTAS MSI

Pagrindinis tyrėjas:
V. Urbonas

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė
N. Lachej

INCMGA0012-101

„1 fazės tyrimas, skirtas INCMGA00012 (buvusio MGA012) saugumui, toleravimui ir farmakokinetikai ištirti, preparatą skiriant  pacientams, sergantiems vėlyvos stadijos solidiniais navikais”

Vyksta pacientų gydymas 2020-06-05 2022 m.
31

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis
A. Cicėnienė

MK-3475-042

„Atsitiktinių imčių, atviras III fazės bendro išgyvenamumo tyrimas, lyginantis MK-3475 su platinos chemoterapiniais preparatais negydytiems pacientams, sergantiems PD-L1 teigiamu nesmulkialąstelinių plaučių vėžiu.“

Vyksta duomenų apdorojimas 2014-11-06 2022 m.
32

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
L. Daukantienė

Kiti tyrėjai:
M. Drobnienė
E. Baltruškevičienė

CLEE011A2207

„II fazės, daugiacentris, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas ribociklibo 400 mg dozės derinio su nesteroidiniais aromatazės inhibitoriais saugumui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant progresavusiu hormonų receptoriams teigiamu ir HER2 neigiamu krūties vėžiu sergančioms moterims iki ir po menopauzės, anksčiau negydytoms nuo progresavusios ligos”

Vyksta pacientų stebėjimas 2019-05-30 2026 m.
33

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė 
A.Cicėnienė

CL3-95005-006

 „Atviras, atsitiktinių imčių, 3-ios fazės tyrimas, skirtas palyginti metastaziniu kolorektaliniu vėžiu sergančių pacientų, kuriems nenumatyta intensyvi terapija, pirmaeilį gydymą trifluridinu/tipiracilu (S 95005), skiriamu kartu su bevacizumabu, su pirmaeiliu gydymu kapecitabinu, skiriamu kartu su bevacizumabu (SOLSTICE tyrimas)“

Vyksta pacientų stebėjimas 2019-06-10 2022 m. 3 ketv.
34

MELANOMA

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej
V. Urbonas

CDRB436F2410

„COMBI-APlus: Atvirasis, IIIb fazės, adjuvantiniam III stadijos melanomos su BRAF V600 mutacija gydymui po visiško pašalinimo skiriamo dabrafenibo derinio su trametinibu tyrimas adaptuoto karščiavimo nepageidaujamų reiškinių (NR) malšinimo algoritmo įtakai su karščiavimu susijusioms baigtims įvertinti (Plius)“

Baigtas 2018-10-03 2022-01-14
35

PROSTATOS ADENOKARCINOMA

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė
A. Patašius
A. Zykus
S. Žilys

UROLUD-4

„Pacientų, kuriems yra diagnozuota metastazinė, kastracijai rezistentiška prostatos adenokarcinoma prospektyvinė stebimoji studija“

Vyksta pacientų stebėjimas 2018-04-25 2022 m.
36

PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
L. Norkienė
A. Cicėnienė

BGB-A317-303

„3 fazės, atviras, daugiacentris, atsitiktinių imčių tyrimas, skirtas BGB-A317 (prieš PD1 veikiančio antikūno) veiksmingumui ir saugumui ištirti, lyginant su docetakseliu, pacientams, sergantiems nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kuris progresavo anksčiau taikant platinos preparatų režimą“

Baigtas 2018-12-05 2022-02-09
37

SKRANDŽIO ARBA GASTROEZOFAGINĖS JUNGTIES ADENOKARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej

MK-3475-062

„Atsitiktinių imčių, aktyviai kontroliuojamas, dalinai aklas, biologinių žymenų atrankos,III fazės klinikinis tyrimas, skiriant pembrolizumabą kaip monoterapiją ir derinyje kartu su cisplatina +5- fluorouracilu, kaip pirmo pasirinkimo terapija pacientams su pažengusia skrandžio arba gastroezofaginės jungties adenokarcinoma, lyginant su placebo+cisplatinos+5-fluorouracilo deriniu.“

Vyksta duomenų apdorojimas 2016-05-19 2022 m.
38

GAUBTINĖS IR TIESIOSIOS ŽARNOS ARBA PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
L. Jasevičienė
L. Norkienė
V. Gedvilaitė

PR16TA06151 PROTEOS

„Gaubtinės ir tiesiosios žarnos arba plaučių vėžiu sergančių pacientų baltymų vartojimas per pirmąjį gydymo chemo(radio)terapija arba imunoterapija kursą, skiriant mažo kiekio didelio energinio tankio ir baltymų koncentracijos geriamąjį maisto papildą: randomizuotas kontroliuojamas tyrimas“

Vyksta duomenų apdorojimas 2019-10-30 2022 m.
39

SKRANDŽIO IR GEJ ADENOKARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej
G. Anglickienė

MK-3475-585

„III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, klinikinis pembrolizumabo (MK 3475) kartu su chemoterapija (XP arba FP), lyginant su placebu kartu su chemoterapija (XP arba FP), tyrimas, skiriant neoadjuvantiniam / adjuvantiniam gydymui tiriamiesiems, sergantiems skrandžio ir gastroezofaginės jungties adenokarcinoma (KEYNOTE-585/)”

Vyksta duomenų apdorojimas 2020-08-27 2024-10-11
40

SVEIKI SAVANORIAI

Pagrindinis tyrėjas:
J. Kišonas

SHIV-D-2019

„Vitamino D3 maisto papildų pasisavinimo tyrimas savanoriuose”

Vyksta duomenų apdorojimas 2020-02-24 2022 m.
41

PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
A. Cicėnienė
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

R2810-ONC-16113

„Atsitiktinių imčių, III fazės, atviras REGN2810 (anti-PD-1 antikūnų), ipilimumabo (anti-CTLA-4 antikūnų) ir chemoterapijos dubletų platinos preparatų pagrindu derinių tyrimas taikant pirmos eilės gydymą pacientams, sergantiems pažengusiu metastaziniu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kai PD-L1 navikuose išreikštas <50%“

Baigtas 2018-07-16 2022-03-31
42

GEP NET

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

A-99-52030-286

„EXPLAIN: Bandomasis, neintervencinis tyrimas, siekiant įvertinti diagnostinį, prognostinį ir atsakomosios reakcijos dydį, naudojant daugelio biožymenų (angl. Multi biomarkers) metodą, tiriant metastazavusius gastroenteropankreatinius neuroendokrininius navikus (GEP NEN)“

Vyksta duomenų apdorojimas 2016-03-09 2022 m.
43

ŠLAPIMO TAKŲ KARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė 
L.Norkienė

MO29983

„Atvirasis, vienos šakos, daugiacentris atezolizumabo saugumo tyrimas, vaistinio preparato skiriant vietiškai išplitusia arba metastazavusia šlapimo takų urotelio ar ne urotelio karcinoma sergantiems pacientams“

Vyksta duomenų apdorojimas 2017-03-29 2022-05-31
44

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
V. Ostapenko

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė

M12-914

„3 fazės atsitiktinės atrankos placebu kontroliuojamas karboplatinos ir paklitakselio tyrimas su PARP inhibitoriumi veliparibu (ABT-888) arba be jo, gydant HER2 neigiamą metastazavusį arba vietiškai išplitusį neoperuojamą su BRCA susijusį krūties vėžį.“

Vyksta duomenų apdorojimas 2014-11-21 2022 m.
45

SOLIDINIAI NAVIKAI

Pagrindinis tyrėjas:
V. Urbonas

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
L. Gatijatullin

NZ-DTX-001

 „Ia/ Ib fazės, pirmą kartą su žmonėmis atliekamas, atviras, daugiacentris naujos NanoZolid ir docetakselio depo formos (NZ-DTX Depot), skiriamos kaip injekcija į naviką, išplitusiais solidiniais navikais sergantiems pacientams, dozės didinimo ir dozės išplėtimo tyrimas“

Baigtas 2020-01-27 2021-12 -22
46

GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
L. Daukantienė

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
L. Gatijatullin

C-700-01

„1 / 2 fazės, atviras, kelių didinamų dozių tyrimas, skirtas AGEN2034 saugumui, toleravimui, farmakokinetikai, biologiniam ir klinikiniam aktyvumui ištirti, preparatą skiriant  tiriamiesiems su metastazavusiais arba vietiškai išplitusiais solidiniais navikais, vėliau įtraukiant ir antros eilės gimdos kaklelio vėžio gydymą“

Baigtas 2019-09-16 2021-06-02
47

PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
A. Cicėnienė
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

R2810-ONC-16111

„Atsitiktinių imčių, III fazės, atviras REGN2810 (anti-PD-1 antikūnų), chemoterapijos dubletų platinos preparatų pagrindu ir ipilimumabo (anti-CTLA-4 antikūnų) derinių tyrimas lyginant su pembrolizumabo monoterapija taikant pirmos eilės gydymą pacientams, sergantiems pažengusiu metastaziniu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kai PD-L1 navikuose išreikštas ≥50%“

Baigtas 2018-07-16 2020-12-15
48

PROSTATOS VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas

LPC-004

„Viengubai koduotas, dviejų etapų, dozės nustatymo tyrimas, skirtas įvertinti vienkartinės Liproca® Depot injekcijos į prostatą saugumą, toleravimą ir veiksmingumą neišplitusiu prostatos vėžiu sergantiems pacientams, kuriems paskirtas aktyvus stebėjimas ir yra didelis ligos progresavimo pavojus (vėliau vyks atviras tyrimo tęsinys (pasirenkamasis), kurio metu bus atliekama pakartotinė injekcija)“

Baigtas 2018-11-05 2020-12-15
49

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas
T. Česiulienė

3104007

„Tarptautinis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, III fazės ODM-201 veiksmingumo ir saugumo tyrimas vyrams, sergantiems didelės rizikos nemetastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu.“

Baigtas 2015-10-05 2021-07-15
50

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
J. Asadauskienė

Kiti tyrėjai:
L. Steponavičienė

SP005

„Randomizuotas, dvigubai aklas, daugiacentris, paralelinių grupių, III fazės tyrimas, skirtas įvertinti DCVAC/PCa veiksmingumą ir saugumą lyginant su placebu vyrams, sergantiems metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu, kuriems galima skirti gydymą pirmos eilės chemoterapija.“

Baigtas 2015-09-22 2020-01-29
51

KASOS ADENOKARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej

HALO-109-301

„3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas palyginti gydymą pegiliuota rekombinantine žmogaus hialuronidaze (PEGPH20), skiriama kartu su nab-paklitakseliu ir gemcitabinu, su gydymu placebu, skiriama kartu su nab-paklitakseliu ir gemcitabinu, tiriamiesiems asmenims, sergantiems anksčiau negydyta IV stadijos kasos latakų adenokarcinomas, intensyviai kaupiančia hialurono rūgštį“

Baigtas 2016-07-28 2019-12-31
52

PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Brasiūnienė

Kiti tyrėjai:
L. Norkienė
V. Gedvilaitė

M16-298

„Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas rovalpituzumabo tesirino III fazės tyrimas, skiriant rovalpituzumabo tesirino palaikomajam gydymui po pirmojo pasirinkimo chemoterapijos platinos preparatais pacientams, sergantiems išplitusiu smulkialąsteliniu plaučių vėžiu (MERU)“

Baigtas 2018-01-16 2020-12-07
53

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
M. Drobnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė

MO28047

„Daugiacentrinis, atviras, vienos šakos klinikinis tyrimas, pirmaeiliam gydymui skiriant pertuzumabo kartu su trastuzumabu ir taksanu išplitusiu (metastazavusiu arba vietiškai recidyvavusiu) krūties vėžiu sergantiems pacientams, kai HER2 rodmuo yra teigiamas.“

Baigtas 2013-11-04 2020-02-18
54

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
V. Gedvilaitė
R. Aškinis

1199.223

„Neintervencinis biožymenų tyrimas skirtas pacientams, sergantiems histologiškai patvirtintu adenokarcinomos naviko nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSLPV), tinkamų gydymui Vargatef® pagal patvirtintą pakuotės lapelį“

Baigtas 2017-08-28 2020-11-30
55

PLAUČIŲ VEŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
A. Cicėnienė
V. Gedvilaitė
L. Norkienė

DIV-SCLC-301

„Dviejų dalių, atviras, atsitiktinių imčių, II ir III fazės tyrimas, kuriuo siekiama palyginti dinutuksimabo ir irinotekano derinio ir vieno irinotekano poveikį, taikant antros eilės gydymą pacientams, kuriems diagnozuotas recidyvavęs arba refrakterinis smulkialąstelinis plaučių vėžys“

Baigtas 2018-02-26 2020-05-22
56

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
A. Cicėnienė

Kiti tyrėjai:
A. Lukšytė
S. Bružas
M. Trakymas

EGF106903

„Randomizuotas (paremtas atsitiktine atranka), daugiacentris, atviras III fazės neodjuvantinių lapatinibo, trastuzumabo, ir jų abiejų kartu vartojant su paklitakseliu tyrimas moterims, sergančioms pirminiu HER2/ErbB2 teigiamu krūties vėžiu.“

Baigtas 2007-10 2020-07-22
57

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
A. Cicėnienė

Kiti tyrėjai:
L. Daukantienė
E. Baltruškevičienė

3144A2-3004-WW

„Atsitiktinių imčių dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas tyrimas, kuriuo vertinamas neratinibo (HKI-272) poveikis trastuzumabo vartojusioms moterims, kurioms yra ankstyvos stadijos krūties vėžys su padidėjusia HER-2/neu reiška ir ekspresija.“

Baigtas 2009-10-30 2019-08-28
58

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis
A. Cicėnienė
L. Norkienė

GO29436

„Trečios fazės, atviras, atsitiktinės atrankos atezolizumabo (MPDL 3280A ANTI-PDL1 antikūno) tyrimas, kuriame preparatas skiriamas kartu su karboplatina ir paklitakseliu, kartu skiriant bevacizumabo arbo jo neskiriant, lyginant su karboplatinos, paklitakselio ir bevacizumabo deriniu, skiriant šiuos preparatus IV stadijos neplokščialąsteliniu ne smulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams, kuriems  nebuvo taikyta chemoterapija.“

Baigtas 2015-12-08 2020-02-27
59

GALVOS IR KAKLO VĖŽYS

Tyrėja:
J. Gibavičienė

MK-3475-040

„III fazės, atsitiktinių imčių tyrimas, lyginantis pembrolizumabą (MK-3475) su standartiniu gydymu pacientams, sergantiems pasikartojančiu ar metastaziniu galvos ir kaklo vėžiu“

Baigtas 2015-04-13 2020-08-25
60

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis
A. Cicėnienė
L. Norkienė

GO29437                             

„Trečios fazės, atviras, daugiacentris, atsitiktinės atrankos tyrimas, kuriame vertinamas atezolizumabo  (MPDL3280A, ANTI-PDL1 antikūno) veiksmingumas ir saugumas, skiriant šį preparatą IV stadijos plokščialąsteliniu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams, kuriems nebuvo taikyta chemoterapija, kartu su karboplatina ir paklitakseliu arba atezolizumabą skiriant su karboplatina ir nab-paklitakseliu arba atezolizumabą skiriant karboplatina ir nab-paklitakseliu, lyginant su karboplatinos ir nab-paklitakselio deriniu“

Baigtas 2015-12-08 2019-07-25
61

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
F. Jankevičius

Kiti tyrėjai:
A. Ulys
D. Šlaitas
Ž. Kardelis

FP01C-17-001

„Atviras, vienos grupės Leuprolido mesilato injekcinės suspensijos (LMIS 25 mg) veiksmingumo, saugumo ir farmakokinetikos tyrimas prostatos vėžiu sergantiems tiriamiesiems“

Baigtas 2017-09-25 2019-04-17
62

SKRANDŽIO VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej
G. Anglickienė

ASLAN001-012

„Dviejų dalių 2/3 fazės daugiacentris, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas varlitinibo ir mFOLFOX6 tyrimas lyginant su placebu ir mFOLFOX6 tiriant tiriamuosius, sergančius progresavusiu ar metastazavusiu skrandžio vėžiu, kuris ekspresuoja HER1/HER2, ir kuriems nebuvo taikytas sisteminis gydymas“

Baigtas 2017-11-03 2019-02-28
63

MELANOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

CDRB436B2404

„Describe III": pacientų su metastazine melanoma dabrafenibo monoterapijos ir (arba) dabrafenibo-trametinibo kombinacinės terapijos retrospektyvinė diagramų peržiūra, siekiant apibūdinti ilgalaikę naudą gavusius pacientus individualių pacientų programoje IPP“

Baigtas 2017-12-12 2019-02-21
64

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
V. Ostapenko

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė
J. Strimaitienė

G200802

„2 etapų, atvirasis, daugiacentris, tarptautinis, randomizuotas, lygiagretaus dizaino klinikinis tyrimas, tiriantis GTx-024 saugumą ir veiksmingumą gydant metastazavusį ar lokaliai išplitusį ER+/AR+krūties vėžį (BC) pas moteris po menopauzės“

Baigtas 2015-10-22 2018-12-19
65

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
E. Aleknavičius

Kiti tyrėjai:
K. Zarembienė
J. Rutkauskienė
L. Norkienė

MK-3475-010

„II-III fazės atsitiktinių imčių tyrimas, lyginantis dvi MK-3475 dozės su Docetakseliu prieš tai gydytiems pacientams, sergantiems plokščialąsteliniiu, nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu“

Baigtas 2013-10-15 2018-10-19
66

SKRANDŽIO ARBA SKRANDŽIO IR STEMPLĖS JUNGTIES ADENOKARCINOMA

Pagrindinis tyrėjas:
E. Aleknavičius

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
N. Lachej

MK-3475-059

„II fazės klinikinis tyrimas, skiriant pembrolizumabą kaip monoterapiją bei derinyje su cisplatina+5- fluorouracilu, pacientams sergantiems atsinaujinusia ar metastazavusia skrandžio arba skrandžio ir stemplės jungties adenokarcinoma (keynote-59)“

Baigtas 2015-05-22 2018-09-19
67

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
V. Ostapenko

Kiti tyrėjai:
J. Asadauskienė

G200901

„2 etapų, atvirasis, daugiacentris, tarptautinis GTx-024 saugumo ir veiksmingumo, gydant trigubai neigiamą krūties vėžį esant androgenų receptorių (AR+TNKV), tyrimas“

Baigtas 2015-09-25 2018-06-05
68

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis
A. Cicėnienė
L. Norkienė

M11-089

„Atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, daugiacentrinis,III fazės tyrimas, skirtas palyginti veliparibą, vartojamą kartu su  karboplatina ir paklitakseliu su placebu, vartojamu su karboplatina ir paklitakseliu, anksčiau negydytu išplitusiu ar metastazuojančiu ploksčialaąstelinių nesmulkialąsteliniu plaučių vėžių (NSCLC)sergantiems pacientams“

Baigtas 2014-08-22 2018-05-11
69

SOLIDINIAI NAVIKAI

Pagrindinė tyrėja:
J. Rutkauskienė

Kiti tyrėjai:
D. Kanopienė

V212-011

„III fazės atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas V212 saugumui ir veiksmingumui įvertinti suaugusiems pacientams su solidiniais navikais arba onkohematologine liga.“

Baigtas 2011-02-24 2018-04-13
70

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
A. Kulboka
T. Česiulienė

MDV3100-03

„Tarptautinis, 3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas geriamojo MDV3100 veiksmingumo ir saugumo tyrimas, skiriant chemoterapija negydytiems pacientams, sergantiems progresuojančiu metastazavusiu prostatos vėžiu, kuriems nepadėjo androgenų slopinimo terapija“

Baigtas 2011-08-31 2018-04-05
71

SKRANDŽIO IR SKRANDŽIO-STEMPLĖS JUNGTIES (SSJ) ADENOKARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
E. Baltruškevičienė

Kiti tyrėjai:
N. Lachej
J. Strimaitienė

BBI608-336

„Trečios fazės, atsitiktinės atrankos, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas,skirtas palyginti vaistinį preparatą BBI608 ir placebą, juos skiriant tik kartą per savaitę vartojamu paklitakseliu, suaugusiems ankščiau gydytiems asmenims, sergantiems išplitusia skrandžio ir skrandžio-stemplės jungties (SSJ) adenokarcinoma“

Baigtas 2015-01-28 2017-12-21
72

BAZALINIŲ LĄSTELIŲ KARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
L. Plėšnienė

Kiti tyrėjai:
J. Liutkevičiūtė -Navickienė

MO25616

„STEVIE-Vienos grupės, atviras, II fazės, daugiacentrinis klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti Vismodegibo (GDC-0449) saugumą vietiškai išplitusia ar metastazavusia bazalinių ląstelių karcinoma sergantiems pacientams“

Baigtas 2013-03-08 2017-07-25
73

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
R. Grigienė

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
A. Cicėnienė
L. Daukantienė

3144A2-3005WW

„3 fazės atsitiktinių imčių, atviras, dviejų grupių pirmiausia pasirenkamo ErbB-2 teigiamo lokaliai atsinaujinusio ar metastazavusio krūties vėžio gydymo neratinibu kartu su paklitakseliu ir tastuzumabu kartu su paklitakseliu palyginimo tyrimas“

Baigtas 2009-11-02 2015-12-29
74

LĖTINIS SKAUSMAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS SUNKESNĖS STADIJOS VĖŽIU

Pagrindinis tyrėjas:
E. Aleknavičius

Kiti tyrėjai:
J. Buterlevičiūtė

GWCA1103

„Dviejų etapų, placebu kontroliuojamas burnos gleivinės purškiamojo preparato „Sativex"(Sativex; Nabiximols), skirto kaip papildoma terapija sumažinti nekontroliuojamą, nuolatinį, lėtinį skausmą pacientams, sergantiems sunkesnės stadijos vėžiu, kuriems net optimizuotos lėtinės opioidų terapijos metu pasireiškia neadekvati analgezija, saugumo ir efektyvumo tyrimas“

Baigtas 2013-10-25 2015-12-28
75

GAUBTINĖS IR TIESIOSIOS ŽARNOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Aleknavičienė

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
M. Drobnienė
J. Rutkauskienė
L. Daukantienė
J. Strimaitienė
J. Asadauskienė

201000007

„3 fazės, daugiacentris, randomizuotas, atviro kodo tyrimas, skirtas įvertinti panitumumabo ir geriausio palaikomojo gydymo naudą išgyvenimui, lyginant su vien geriausio palaikomojo gydymo nauda, pacientams, sergantiems chemorefrakteriniu liaukinio tipo KRAS metastazavusiu gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu“

Baigtas 2012-06-19 2015-12-01
76

PLAUČIŲ VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
S. Cicėnas

Kiti tyrėjai:
R. Aškinis
A. Cicėnienė

BO25460

„Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, III fazės tyrimas pirmos eilės plaikomajam gydymui Tarceva palyginti su gydymu Tarceva ligos progresavimo metu, skiriant pacientams, sergantiems išplitusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu(NSLPV), kurių liga neprogresavo po 4 chemoterapijos platinos pagrindu ciklų“

Baigtas 2011-09-19 2015-12-01
77

PYKINIMAS IR VĖMIMAS

Pagrindinė tyrėja:
K. Zarembienė

MK-0517-012

„II fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, aktyviu vaistiniu preparatu kontroliuojamas lygiagrečių grupių tyrimas, atliekamas koduojant tyrimo centre, skirtas vienkartines intravenines MK-0517 dozės saugumui, toleravimui ir veiksmingumui ištirti užtikrinant su cisplatino chemoterapija siejamo pykinimo ir vėmimo (CINV) prevenciją“

Baigtas 2011-01-25 2015-08-19
78

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas

8-55-58102-002

„Atsitiktinės atrankos, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas palaikomojo gydymo taskvinimodu koncepcijos patvirtinimo tyrimas, skiriant tiriamiesiems, sergantiems metastaziniu, kastravimui atspariu prostatos vėžiu, kuris neprogresuoja pritaikius pirmo pasirinkimo chemoterapiją docetakseliu“

Baigtas 2012-11-30 2015-06-05
79

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas
T.Česiulienė

10TASQ10

„3 fazės atsitiktinių imčių dvigubai koduotas, placebu kontrolioujamas Taskvinimodo tyrimas, skiriant vyrams, sergantiems metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu

Baigtas 2011-02-15 2015-05-22
80

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
B. Aleknavičienė

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
M. Drobnienė
J. Rutkauskienė
L. Daukantienė
J. Strimaitienė
J. Asadauskienė
T. Pipirienė

20080763

„Atsitiktinių imčių, daugiacentris, atviras, 3 fazės tyrimas, skirtas Panitumumabo ir Cetuksimabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti pacientams, sergantiems anksčiau gydytu metastazavusiu storosios žarnos vėžiu, normalus KRAS onkogenas“

Baigtas 2010-01-27 2014-10-09
81

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas
T. Česiulienė
K.P. Valuckas

C21004

„Trečios fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentrinis tyrimas Orteronelio (TAK-700) ir prednizolono deriniui bei placebo ir prednizolono deriniui palyginti, skiriant ligoniams, sergantiems metastazavuiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu kuriems dar nebuvo taikyta chemoterapija“

Baigtas 2011-05-03 2014-06-01
82

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A. Ulys

Kiti tyrėjai:
Ž. Kardelis
D. Šlaitas
T. Česiulienė

C21005

„Trečios fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentrinis tyrimas Orteronelio (TAK-700) ir prednizolono deriniui bei placebo ir prednizolono deriniui palyginti, skiriant ligoniams, sergantiems metastazavuiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu, progresavusiu, taikant gydymą docetakselio pagrindu arba po tokio gydymo“

Baigtas 2011-05-03 2014-06-01
83

KIAUŠIDŽIŲ VĖŽYS, KIAUŠINTAKIŲ KARCINOMA ARBA PILVAPLĖVĖS ERTMĖS KARCINOMA

Pagrindinė tyrėja:
L. Daukantienė

Kiti tyrėjai:
L. Steponavičienė
N. Lachej

MO22923 ROSIA

„Tarptautinis tyrimas siekiant įvertinti kartu su karboplatina ir paklitakseliu papildomai skiriamo bevacizumabo, kaip pirmosios eilės gydymo, poveikį epiteliniu kiaušidžių vėžiu, kiaušintakių karcinoma arba pirmine pilvaplėvės ertmės karcinoma sergančioms pacientėms“

Baigtas 2010-11-23 2013-11-01
84

ENDOMETRINIS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
V. Ostapenko

Kiti tyrėjai:
B. Intaitė
K. Žilinskas

X-55-58064-004

„II fazės tarptautinis daugiacentrinis atsitiktinės atrankos atviras geriamojo steroidinio sulfatazės inhibitoriaus BN83495 palyginimo su magestrolio acetatu moterims, kurios serga pažengusios fazės arba pasikartojančiu endometriniu vėžiu tyrimas“

Baigtas 2011-01-17 2013-07-01
85

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
Ž. Kardelis

Kiti tyrėjai:
A. Ulys
D. Šlaitas
K. P. Valuckas

20110113

„Tęstinis atviros fazės tyrimas skiriant Denozumabą išplitusiu metastazavusiu prostatos vėžiu sergantiems vyrams“

Baigtas 2012-01-01 2013 3 ketv.
86

KRŪTIES VĖŽYS

Pagrindinė tyrėja:
R. Grigienė

Kiti tyrėjai:
E. Baltruškevičienė
A. Cicėnienė

1200.75

„Atviras atsitiktinių imčių III fazės BIBW 2992 ir Vinorelbino poveikio palyginimo su Trastuzumabo ir Vinorelbino poveikiu pacientėms, kurioms yra metastazavęs krūties vėžys su padidėjusia HER-2 ekspresija ir kurios nereagavo į vieną ankstesnį gydymą Trastuzumabu, tyrimas“

Baigtas 2011-12-22 2013-06-08
87

VĖŽIO SUKELIAMAS SKAUSMAS

Pagrindinis tyrėjas:
E. Aleknavičius

Kiti tyrėjai:
J. Buterlevičiūtė

GWCA0999

„Daugiacentrinis, nelyginamasis, atviras tęstinis tyrimas, skirtas įvertinti į burnos gleivinę purškiamo preparato „Sativex" (Sativex, Nabiximols), kaip papildomos gydymo priemonės, ilgalaikį saugumą pacientams, kenčiantiems dėl vėžio sukeliamo nekontroliuojamo nuolatinio lėtinio skausmo“

Baigtas 2010-12-05 2013 m. 2 ketv.
88

ŽARNŲ REZEKCIJA

Pagrindinis tyrėjas:
N. E. Samalavičius

Kiti tyrėjai:
A. Kilius
E. Sangaila
R. Tikuišis

TZP-101-CL-P008

„Daugiacentris, Randomizuotas, dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas tyrimas norint įvertinti po operacijos į veną leidžiamo ulimorelino saugumą ir efektyvumą, skirto pagreitinti žarnyno peristaltikos atstatymą pacientams, kuriems atlikta dalinė žarnų rezekcija“

Baigtas 2010-12-30 2012-03-01
89

PROSTATOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
A.Sruogis

Kiti tyrėjai:
K. P. Valuckas
A. Ulys

8-79-52014-168

„Prostatos vėžio antigeno-3 (PCA3) ir TMPRSS2-Erg (T2-Erg) raiškos pasikeitimai, pradėjus taikyti sergantiems pažengusiu prostatos vėžiu pacientams androgenų terapiją (ADT) triptorelinu 22.5 mg: III-ios fazės, vienos grupės, daugiacentris klinikinis tyrimas“

Baigtas 2009-12-07 2011-11-01
90

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS

Pagrindinis tyrėjas:
E. Aleknavičius

Kiti tyrėjai:
J. Strimaitienė
J. Rutkauskienė
T. Vincelienė

MK-0646-004

„Metastaziniu storosios žarnos vėžiu sergančių pacientų gydymo MK-0646, jį derinant su cetuksimabu ir irinotekanu, II/III fazės tyrimas“

Baigtas 2008-07-09 2012-03-07Atnaujinta 2022-04-25 15:04


Svarbu žinoti: