Atgal

Registracija pas gydytoją

Mieli pacientai, dėmesio!

Būkime saugūs ir laikykimės saugaus atstumo – prie gydytojo kabineto galima prieiti likus ne >10 minučių iki suplanuoto vizito. Vizito į NVI metu dėvėkite kaukę ir pirštines.

Būtina išankstinė registracija, kurią tikrinsime karantino poste.

Lydintys asmenys neįleidžiami! Prašome jūsų kantrybės ir supratingumo!

Jeigu nesate užsiregistravę, būsite įleidžiami tik tada, kai bus baigtos registruotų pacientų konsultacijos (įleidžiami 2 pacientai per valandą į vieną kabinetą).

  • Tyrimų atsakymus karantino metu gydytojas komentuoja telefonu.
  • Vaistai išrašomi nuotoliniu būdu.
Pacientai registruojami telefonu 1875, (8 5) 278 6711 kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 16:00.

Jokia informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes telefonu neteikiama!

Gerbiami pacientai,
jei gydytojas prieš pat įvedant karantino režimą šalyje arba karantino metu Jums išrašė siuntimą ir Jūs nespėjote užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai per 30 dienų nuo siuntimo išdavimo dienos, nuo dienos,  kai bus atšauktas karantinas Lietuvos Respublikoje ir planinės ambulatorinės gydytojų specialistų konsultacijos bus vykdomos be apribojimų, anksčiau Jums išduotas siuntimas galios dar 30 dienų ir Jūs galėsite užsiregistruoti pas gydytoją specialistą konsultacijai gauti.


Ką daryti, jei nepavyksta prisiskambinti į registratūrą

Ką daryti, jei nepavyksta prisiskambinti į registratūrą >>>

Nepavyko užsiregistruoti? Užpildykite žemiau pateiktą formą - ir mes su jumis susisieksime!

Kreipimasis dėl registracijos 

Mes  susisiekiame per dvi darbo dienas. Taip, mes tikrai tai padarysime!

Dėmesio, jei pasinaudojote šiuo registracijos būdu - labai prašome neskambinti į registratūrą dėl vizito planavimo -pasinauduokite vienu registracijos būdu!

Dėl siuntimo į NVI

 

Pacientai, kurie atvyksta su nepilnai ar neteisingai užpildytais gydytojo siuntimais konsultacija gali būti neteikiama.

Vadovaujantis  LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-01-23 Nr. (10.1.2.1-422)10-883 rašto ir 2008-06-28 įsakymo Nr. V-636" 4 punkto nurodymų "..pacientai turi iš šeimos gydytojo gauti siuntimą, kuris užpildomas kaip Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a ar laisvo pavyzdžio forma. "

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324068/qOOIWDshCz

http://www.vlk.lt/duk/Puslapiai/gydytspecikonsultacijos.aspx

Siuntime turi būti nurodyta:

  • ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;
  • ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs;
  • siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas;
  • paciento duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10, ligos anamnezė, eiga, atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos, taikytas gydymas ir jo efektyvumas, siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas, kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra).

!!! Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl Lietuvos medicinos normos 74:2018 „Gydytojas chirurgas“ patvirtinimo gydytojai chirurgai dėl odos navikų konsultuos tik pacientus, turinčius dermatovenerologo siuntimą.

  • Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams po gydymo, kurie turi siuntimą iš šeimos gydytojo ilgalaikei stebėsenai dėl konkrečios onkologinės ligos, siuntimą būtina pateikti vieną kartą.

Gerbiami pacientai,
jei gydytojas prieš pat įvedant karantino režimą šalyje arba karantino metu Jums išrašė siuntimą ir Jūs nespėjote užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai per 30 dienų nuo siuntimo išdavimo dienos, nuo dienos,  kai bus atšauktas karantinas Lietuvos Respublikoje ir planinės ambulatorinės gydytojų specialistų konsultacijos bus vykdomos be apribojimų, anksčiau Jums išduotas siuntimas galios dar 60 dienų ir Jūs galėsite užsiregistruoti pas gydytoją specialistą konsultacijai gauti.

 

Mokamos paslaugos

MOKAMOS MEDICININĖS PASLAUGOS

Norėdami gauti informacijos apie mokamas paslaugas skambinkite: 1875, (8 5) 278 6711 arba (8 5) 278 6807

 Atnaujinta 2021-09-01 09:24


Svarbu žinoti: