Atgal

Registracija pas gydytoją

Mieli pacientai, dėmesio!

Būtina išankstinė registracija.

Pacientai registruojami telefonu +370 5 278 6711 kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 18:00.

Informacija apie paciento sveikatą pacientui ir jo artimiesiems telefonu neteikiama (patvirtinta Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. R8-250, 72 punktu)


Ką daryti, jei nepavyksta prisiskambinti į registratūrą

Ką daryti, jei nepavyksta prisiskambinti į registratūrą >>>

Nepavyko užsiregistruoti? Užpildykite žemiau pateiktą formą - ir mes su jumis susisieksime!

Kreipimasis dėl registracijos 

Mes  susisiekiame per dvi darbo dienas. Taip, mes tikrai tai padarysime!

Dėmesio, jei pasinaudojote šiuo registracijos būdu - labai prašome neskambinti į registratūrą dėl vizito planavimo -pasinauduokite vienu registracijos būdu!

Dėl siuntimo į NVI

 

Pacientai, kurie atvyksta su nepilnai ar neteisingai užpildytais gydytojo siuntimais konsultacija gali būti neteikiama.

Vadovaujantis  LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-01-23 Nr. (10.1.2.1-422)10-883 rašto ir 2008-06-28 įsakymo Nr. V-636" 4 punkto nurodymų "..pacientai turi iš šeimos gydytojo gauti siuntimą, kuris užpildomas kaip Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a ar laisvo pavyzdžio forma. "

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324068/qOOIWDshCz

http://www.vlk.lt/duk/Puslapiai/gydytspecikonsultacijos.aspx

Siuntime turi būti nurodyta:

  • ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;
  • ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs;
  • siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas;
  • paciento duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10, ligos anamnezė, eiga, atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos, taikytas gydymas ir jo efektyvumas, siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas, kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra).

!!! Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl Lietuvos medicinos normos 74:2018 „Gydytojas chirurgas“ patvirtinimo gydytojai chirurgai dėl odos navikų konsultuos tik pacientus, turinčius dermatovenerologo siuntimą.

  • Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams po gydymo, kurie turi siuntimą iš šeimos gydytojo ilgalaikei stebėsenai dėl konkrečios onkologinės ligos, siuntimą būtina pateikti vieną kartą.

 

Mokamos paslaugos

MOKAMOS MEDICININĖS PASLAUGOS

Norėdami gauti informacijos apie mokamas paslaugas skambinkite: +370 5 278 6711 arba +370 5 278 6807
Atnaujinta 2024-02-29 21:02


Svarbu žinoti: