Atgal

Infekcijų kontrolė

Hospitalinių infekcijų (HI) valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra viena pagrindinių veiklų siekiant užtikrinti pacientų saugą ir gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Kad hospitalinių infekcijų valdymas būtų sėkmingas, svarbu tinkamiausių infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių taikymas, nuolatinė infekcijų, jų prevencijos ir kontrolės stebėsena, esamos situacijos vertinimas ir tobulinimas. Tai akcentuojama Europos Tarybos patvirtintuose dokumentuose, Pasaulio sveikatos organizacijos ir jos ekspertų rekomendacijose, tyrimais pagrįstose gairėse ir rekomendacijose.

 Atnaujinta 2018-05-07 13:54