Atgal

Doktorantūros studijos

Nacionalinis vėžio institutas (NVI) nėra įgijęs teisės vykdyti doktorantūros studijas, tačiau NVI misija yra vykdyti tarptautinio lygio onkologijos šakos mokslinius tyrimus, kurių rezultatai pagerintų onkologinių ligonių gydymo efektyvumą bei sumažintų mirtingumą nuo vėžio, rengti mokslininkus ir aukštos kvalifikacijos specialistus, stiprinti šalies mokslinį potencialą bei konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje, todėl kitų institucijų doktorantams Nacionalinis vėžio institutas gali būti jų mokslinių tyrimų baze.

Doktorantūra yra trečiosios pakopos studijos, o doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pakankamą kompetenciją pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių, specializuotų gebėjimų, metodikų, mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti.
Mokslininkai, apsisprendę įgyti tam tikros krypties mokslo daktaro laipsnį, studijuoja institucijoje turinčioje doktorantūros teisę bei vadovaujasi tos institucijos doktorantūros studijų organizavimo dokumentais bei doktorantūros atitinkamos krypties reglamentu, o  mokslinius tyrimus gali vykdyti NVI.
Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus atitinkamos krypties doktorantūros teisę turinčioje institucijoje.
Nacionalinįvėžio institutą savo mokslinių tyrimų baze yra pasirinkę įvairių doktorantūros studijų krypčių doktorantai.

Dokumentų formos (pavyzdžiai)

Nacionaliniame vėžio institute disertacijas rengia medicinos, biologijos, biochemijos, ekologijos ir aplinkotyros krypties bei biofizikos krypties doktorantai.


MEDICINOS
 • Doktorantas – Jaroslav Bublevič
  NESMULKIALASTELINIO PLAUČIŲ VĖŽIO IMUNINĖS MIKROAPLINKOS ANALIZĖ IR JOS SVARBA OPERUOTŲ PACIENTŲ IŠGYVENAMUMUI (2016–2020)
  Vadovas – prof. dr. Saulius Cicėnas
  Darbo tikslas – ištirti naviką infiltruojančių limfocitų (TIL) bei imuninės patikros taškų PD-L1 komponento įtaką pacientų operuotų dėl nesmulkialąstelinio plaučių vėžio (NSLPV) išgyvenamumui.
 • Doktorantas – Tomas Januškevičius
  (2019-2023)
  Vadovas – prof. dr. F. Jankevičius, konsultantė - prof. S. Jarmalaitė
 • Doktorantas – Justinas Jonušas
  (2022-2026)
  Vadovas – dr. M. Kinčius
BIOCHEMIJOS
 • Doktorantė – Julija Fadejeva Šimienė
  MIKRO RNR FUNKCIJŲ LĄSTELĖJE ANALIZĖ KAIP MOLEKULINIŲ VĖŽIO ŽYMENŲ PAIEŠKOS ĮRANKIS (2014–2018)
  Vadovas – prof. dr. Kęsturis Sužiedėlis
  Darbo tikslas – nustatyti mikro RNR funkcijas ląstelėje ir įvertinti jas kaip predikcinius vėžio žymenis.
 • Doktorantas – Linas Kunigėnas
  VĖŽINIŲ LĄSTELIŲ MIKROAPLINKOS REIKŠMĖS JŲ SAVYBĖMS VYSTYTIS ANALIZĖ (2015–2019)
  Vadovas – prof. dr. Kęstutis Sužiedėlis
  Darbo tikslas – Ištirti vėžinių ląstelių mikroaplinkos, erdvinėse ląstelių kultūrose, įtakos ląstelių vėžinėms, kamieninėms savybėms ir atsakui į priešvėžinę terapiją
 • Doktorantė – Rimvilė Prokarenkaitė
  (2019-2023)
  Vadovas – prof. dr. Kęstutis Sužiedėlis
BIOFIZIKOS
 • Doktorantė – Evelina Voronovič
  LIUMINESCUOJANČIŲ NANODARINIŲ SĄVEIKA SU BIOLOGINIAIS OBJEKTAIS BEI JŲ NANOTOKSIŠKUMO TYRIMAI (2019–2023)
  Vadovas: prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis; konsultantas: prof. dr. Vitalijus Karabanovas
 • Doktorantas – Marijus Plečkaitis
  3D LĄSTELINIŲ ORGANOIDŲ BIOVAIZDINIMAS PANAUDOJANT TERANOSTINES NANOPLATFORMAS (2019–2023)
  Vadovas: prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis; konsultantas: prof. dr. Vitalijus Karabanovas
BIOLOGIJOS
 • Doktorantė – Deimantė Ūsaitė
  NAVIKO LĄSTELIŲ MOLEKULINIŲ ŽYMENŲ ANALIZĖ NEINVAZINIŲ/MAŽAI INVAZINIŲ VĖŽIO DIAGNOSTIKOS IR PACIENTO STEBĖJIMO METODŲ KŪRIMUI (2014–2018) (akademinėse atostogos)
  Vadovas – prof. dr. Kęstutis Sužiedėlis
  Darbo tikslas – molekulinių žymenų skydliaukės folikulinės karcinomai identifikuoti paieška.
 • Doktorantas – Algirdas Žalimas
  MOLEKULINIŲ ŽYMENŲ SISTEMA AKTYVIAI STEBIMŲ INKSTŲ NAVIKŲ PROGNOZEI (2017–2021)
  Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
  Darbo tikslas – ištirti histologiškai patvirtintų, aktyviai stebimų, mažų (<4 cm dydžio) inkstų navikų genetinį ir epigenetinį profilį ir atrinkti  patikimiausius molekulinius inksto naviko progresavimo žymenis ligos eigos stebėjimui neinvaziniais metodais.
 • Doktorantė – Monika Drobnienė
  (2018-2022)
  Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
 • Doktorantė – Inga Kildušienė
  (2018-2022)
  Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
 • Doktorantė – Monika Grubliauskaitė
  (2019-2023)
  Vadovė – dr. Ž. Gudlevičienė
 • Doktorantė – Justina Gaiževska
  (2018-2022)
  Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
 • Doktorantė – Ieva Vincerževskienė
  (2019-2023)
  Vadovas – prof. J.R. Lazutka
 • Doktorantė – Emilija Paberalė
  (2019-2023)
  Vadovė – dr. V. Pašukonienė
 • Doktorantė – Margarita Žvirblė
  (2020-2024)
  Vadovė –dr. V. Pašukonienė
 • Doktorantė – Agnė Šeštokaitė
  (2020-2024)
  Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
 • Doktorantė – Kamilė Narmontaitė
  (2021-2025)
  Vadovas – prof. dr. K. Sužiedėlis
 • Doktorantė – Vita Žeromskienė
  GENETINIŲ MUTACIJŲ ĮTAKA PROSTATOS VĖŽIO SPINDULINIO GYDYMO REZULTATAMS (2022-2026)
  Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
 • Doktorantė – Kristina Žukauskaitė 
  (2021-2025) Biologija (genetika)
  Vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė
 • Doktorantė – Ieva Vaicekauskaitė
  (2021-2025) Biologija (genetika)
  Vadovas – prof. J.R. Lazutka
VISUOMENĖS SVEIKATA
 • Doktorantas – Povilas Kavaliauskas
  (2020-2024)
  Vadovė – dr. G. Smailytė
Medžiagų inžinerija VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
 • Doktorantas – Augustas Morkvėnas
  (2021-2025)
  Vadovas – prof. dr. V. KarabanovasAtnaujinta 2024-01-09 09:43