Mokymas

Institute realiai egzistuoja onkologijos mokslo, mokymo ir gydymo vienovė. Institutas integruojasi į Europos aukštųjų studijų ir mokslo erdvę, aktyviai dalyvauja mokymo procese: jo specialistai skaito paskaitas Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Mykolo Riomerio universiteto studentams.

Institutas yra mokymo bazė įvairių specialybių studentams bei tobulinimo bazė gydytojams. NVI rengiami radioterapinės bei chemoterapinės onkologijos specialistai.

Institute dėstoma VU Medicinos fakulteto medicinos specialybės studentams, medicinos biologijos, medicinos fizikos bei slaugos specialybių magistrantams. Bakalauro bei magistro darbus atlieka VU Gamtos mokslų, Fizikos, Chemijos, Matematikos ir informatikos fakultetų, VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto, VDU Gamtos mokslų fakulteto, KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentai.

Instituto bazėje disertacijas rengia biomedicinos mokslų srities, medicinos, biofizikos, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros krypties, fizinių mokslų srities biochemijos krypties doktorantai. Doktorantūros studijų tikslas – parengti minėtų krypčių mokslų daktarus, turinčius onkologijos bei gretimų šakų (molekulinės biologijos, genetikos, medicinos fizikos) teorinių žinių bei gebančius atlikti šiandieninio lygio mokslo tiriamuosius darbus ir pritaikyti gautus rezultatus gydant sergančiuosius piktybiniais navikais.

  Studijų veikla
  Studentų mokymas ir praktika Doktorantūra Rezidentūra Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Su mokymo procedūra galima susipažinti čia:

Atnaujinta 2023-01-24 09:22