Atgal

Mokslas

Nacionalinis vėžio institutas yra mokslo institucija, vykdanti Lietuvos ir tarptautiniu mastu svarbius onkologijos srities mokslinius tyrimus, rengianti aukštos kompetencijos mokslininkus ir medicinos specialistus, bendradarbiaujanti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, vykdanti valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ir ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą šiose srityje: vėžio priežasčių ir mechanizmų tyrimai bei profilaktikos plėtra, vėžio vizualizacijos ir ankstyvosios diagnostikos tobulinimas, naujausių piktybinių navikų gydymo technologijų plėtojimas ir diegimas siekiant individualizuoti kiekvieno paciento gydymą.

Institute moksliniai tyrimai vykdomi LR Vyriausybės patvirtintomis mokslinės veiklos kryptimis:

  1. Vėžio priežasčių ir mechanizmų tyrimai bei profilaktikos plėtojimas, remiantis epidemiologiniais, eksperimentiniais, molekulinės biologijos ir klinikiniais tyrimais.
  2. Vėžio vizualizacijos ir ankstyvosios diagnostikos tobulinimas, taikant naujas technologijas (genominių, proteominių biožymenų identifikacija, nauji radiologiniai metodai, nanotechnologijos).
  3. Naujausių piktybinių navikų gydymo technologijų plėtojimas ir diegimas siekiant individualizuoti kiekvieno paciento gydymą (molekulinių ir ląstelinių biožymenų tyrimai vėžio prognozei, gydymo atsakui, vėžio progresijai, metastazių rizikai nustatyti), maksimaliai sunaikinant visas vėžio ląsteles bei minimaliai pakenkiant sveikiems audiniams.

Vadovaujantis šiomis kryptimis Institute patvirtintos mokslo programos, kurių pagrindu mokslo darbuotojai vykdo mokslines temas (tyrimus) ir kitus mokslinius darbus. Moksliniai tyrimai vykdomi Mokslinių tyrimų centro moksliniuose padaliniuose ir Instituto klinikiniuose padaliniuose.

Šiandieniniai Nacionalinio vėžio instituto mokslinės veiklos prioritetai – fundamentinio ir taikomojo onkologijos mokslo vystymas bei jo rezultatų diegimas į kliniką siekiant užtikrinti aukštos kokybės pagalbą onkologiniams pacientams ir konkurencingą mokslinę veiklą tarptautinėje erdvėje.

 Atnaujinta 2022-12-16 09:14


Svarbu žinoti: