Atgal

Medicinos etika

Nacionalinio vėžio instituto Medicinos etikos komisija:

Pirmininkė 
Gydytoja onkologė chemoterapeutė dr. Edita Baltruškevičienė

Nariai:
Gydytojas krūtinės chirurgas (onkologas) Arnoldas Krasauskas
Gydytoja otorinolaringologė (onkologė) Jolita Gibavičienė
Gydytojas chirurgas (onkologas) doc. dr. Audrius Dulskas
Vyriausioji slaugos administratorė Nijolė Zadoreckaitė
Teisininkė Vilma Gudavičienė

 MEDICINOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

DUK: Atsakymai į svarbiausius klausimus, kylančius planuojant kreiptis į Instituto Medicinos etikos komisiją:

1. ​Kas gali kreiptis?

Visi Instituto bendruomenės nariai – mokslininkai, mokslo darbuotojai, tyrėjai, rezidentai, doktorantai, studentai, administracijos darbuotojai.

2. Dėl kokių priežasčių galima kreiptis?

Svarbiausi netinkamo medicinos elgesio atvejai numatyti Medicinos etikos kodekse. 

3. Kada galima kreiptis?

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią Medicinos etikos pažeidimas buvo padarytas ar paaiškėjo. Esant svarioms priežastims, šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu nuo pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo nepraėjo daugiau kaip šeši mėnesiai.

4. Ką daryti norint kreiptis į Instituto medicinos etikos komisiją?

Pareiškimai ir skundai Medicinos etikos komisijai teikiami per Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyrį arba elektroniniu paštu administracija@nvi.lt

Pareiškime ar skunde turi būti:

  • pareiškėjo ar skundą teikiančio asmens vardas, pavardė, užimamos pareigos arba padalinys, kuriame dirba pareiškėjas ar skundą teikiantis asmuo, Instituto suteikto elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
  • apibūdintas medicinos etikos pažeidimas bei nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą, pateikti skundo motyvai;
  • konkretus pareiškėjo prašymas;
  • pareiškėjo ar skundą teikiančio asmens parašas.

5. Ar galima kreiptis anonimiškai?

Anoniminiai pareiškimai ir skundai nesvarstomi.

Daugiau informacijos rasite čiaAtnaujinta 2021-10-29 11:19