Atgal

Mokslininkai emeritai

Mokslininkas  emeritas – vyriausiasis mokslo darbuotojas, aktyviai dirbęs mokslinį darbą (parengęs aukšto lygio mokslo darbų, vadovavęs mokslininkų rengimui), kuriam už ypatingus nuopelnus mokslui NVI Mokslo taryba suteikė mokslininko emerito vardą (statusą).

NVI mokslininko emerito vardas (statusas) suteikiamas vadovaujantis NVI Mokslo tarybos nutarimu patvirtintais NVI emeritūros nuostatais.

Šiuo metu NVI mokslininko emerito vardas (statusas) suteiktas dviems mokslininkams:

  • 2016 m. gruodžio 15 d. emerito vardas (statusas) suteiktas  prof. Janinai Didžiapetrienei

prof. (HP) dr. Janina Didžiapetrienė

Tel.: 188
El. paštas: Janina.Didziapetriene@nvi.lt

  • 2017 m. birželio 29 d. emerito vardas (statusas) suteiktas  prof. Konstantinui Povilui Valuckui

prof. habil. dr. Konstantinas Povilas Valuckas


Tel.: 188
El. paštas: Konstantinas.Valuckas@nvi.lt


Mokslininko emerito teisės
  1. savanoriškai dalyvauti NVI mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje;
  2. naudotis NVI informacinėmis paslaugomis bei kita NVI infrastruktūra.
Mokslininko emerito pareigos
  1. garsinti NVI vardą ir jo pasiekimus;
  2. rengti mokslines publikacijas prieskyroje nurodant NVI;
  3. laikytis NVI akademinės etikos kodekso.Atnaujinta 2020-08-28 09:05