Atgal

Konsultacinė pagalba

PACIENTŲ REGISTRACIJA TELEFONU 1875 arba (8 5) 2786711 

PACIENTŲ REGISTRACIJA INTERNETU


GYDYTOJUI DĖL SIUNTIMO

Nuo 2015-03-01 į Nacionalinį vėžio institutą atvykstantys pacientai privalo turėti iki galo užpildytus siuntimus. Gerbiami pacientai, norime Jus įspėti, jog atvykę su ne iki galo užpildytais siuntimais, nebūsite priimami ir konsultuojami.

NVI privalo laikytis LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-01-23 Nr. (10.1.2.1-422)10-883 rašto ir 2008-06-28 įsakymo Nr. V-636" 4 punkto nurodymų  "..pacientai turi iš šeimos gydytojo gauti siuntimą, kuris užpildomas kaip Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a ar laisvo pavyzdžio forma. "

Siuntime privalo būti nurodyta:

  • ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;
  • ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs;
  • siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas;
  • paciento duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10, ligos anamnezė, eiga, atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos, taikytas gydymas ir jo efektyvumas, siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas, kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra). 

!!!   Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl Lietuvos medicinos normos 74:2018 „Gydytojas chirurgas“ patvirtinimo gydytojai chirurgai dėl odos navikų konsultuos tik pacientus, turinčius dermatovenerologo siuntimą. Onkologiniai pacientai bus konsultuojami pagal senąją tvarką.
Atnaujinta 2023-10-26 13:05


Svarbu žinoti: