Slauga

Slaugytojų darbą NVi koordinuoja Slaugos administravimo skyrius, kurio tikslas  organizuoti slaugos bei rūpybos paslaugas visiems NVI besigydantiems pacientams.

Pagrindinė veikla

  • Visų NVI skyrių bei ambulatorinių pacientų slauga, socialinė, reabilitacinė pagalba jiems.
  • Pacientų slaugą NVI įgyvendina 278 slaugos specialistai ir 74 radiologijos bei diagnostikos specialistai.
  • Slaugos procesą organizuoja 17 vyresniųjų slaugos administratorių ir 4 vyresnieji radiologijos technologai.
  • Slaugos proceso vadybą NVI užtikrina vyriausioji slaugos administratorė.

Veikla, technologijos ir metodai

  • Slaugos misija – tenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius teikiant saugias, kokybiškas, į pacientą orientuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 70 proc. slaugytojų dirba NVI 10 metų ir daugiau, jų kompetencija leidžia dirbti tokiose srityse kaip pacientų slauga spindulinio gydymo metu, chemoterapijos priežiūra, intensyvios terapijos ir pacientų po chirurginių intervencijų slauga.
  • Radiologijos technologai prižiūri spindulinio gydymo plano įgyvendinimą, asistuoja gydytojams atliekant sudėtingiausias radiologines bei diagnostines manipuliacijas. Be diagnostikos technologų neįsivaizduojamas klinikinių tyrimų laboratorijų darbas.
  • Tarnyba glaudžiai bendrauja su pacientų artimaisiais bei pacientų organizacijų atstovais sprendžiant tiek slaugos, tiek įvairius socialinius bei buitinius klausimus.
  • Holistinis požiūris į pacientą bei moderniųjų technologijų vystymasis skatina slaugos specialistus nuolat tobulinti kvalifikaciją įvairiuose kursuose, konferencijose, vidinių mokymų metu, o ilgalaikė darbo su onkologiniais pacientais patirtis leidžia organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus slaugos specialistams iš kitų gydymo į


Atnaujinta 2018-03-29 23:13