Reabilitacija

Reabilitacinis gydymas susirgus onkologine liga prasideda, kai gydytojas nustato diagnozę, ir tęsiasi visą gydymo laikotarpį. Jos metu siekiama optimaliai atkurti paciento fiziologinį, psichologinį, socialinį bei profesinį statusą.

Pagrindiniai reabilitacinio gydymo, pacientams, kuriems buvo diagnozuota onkologinė liga, principai yra:

  • Reabilitacinis gydymas pradedamas diagnozavus onkologinę ligą;
  • Pacientui suteikiama visa informacija apie reabilitacinio gydymo galimybes, priemones;
  • Reabilitacinis gydymas yra individualus kiekvienam pacientui;
  • Pacientas turi būti suinteresuotas ir aktyvus reabilitacinio gydymo dalyvis;
  • Reabilitacinio gydymo efektyvumas nuolat vertinamas specialistų komandos.

NVI REABILITACINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠAS

MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS


Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje dirbantys specialistai

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje dirbantys specialistai:

 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 • Logoterapeutas;
 • Medicinos biologas – fitoterapeutas;
 • Medicinos psichologas;
 • Gydytojas psichiatras;
 • Socialinis darbuotojas;
 • Kineziterapeutas;
 • Ergoterapeutas;
 • Masažuotojas;
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas.
Tolimesnio reabilitacinio gydymo teikimo tvarka ir sąlygos

Esant indikacijoms dėl reabilitacinio II, ambulatorinio reabilitacinio II gydymo gydantis gydytojas, vadovaudamasis 2022 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.V-1738   „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ ir 2012-09-27 Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1K-217 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“, Teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) teikia užklausą dėl tolesnio reabilitacinio gydymo galimybės. Teritorinėms ligonių kasoms išdavus pažymą dėl reabilitacinio II, ambulatorinio reabilitacinio II gydymo, pacientas tolesnį reabilitacinį gydymą gali atlikti jam patrauklioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri teikia konkretaus ligos profilio paslaugas.

Pažyma dėl reabilitacinio II gydymo (gydymo ir pragyvenimo) ir ambulatorinio reabilitacinio II gydymo (tik gydymo, be pragyvenimo) išlaidų kompensavimo yra saugoma elektroninėje sistemoje (dėl pažymos atspausdinimo pacientui papildomai į TLK kreiptis nereikia).

Nacionaliniame vėžio institute Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje yra galimybė atlikti ambulatorinį reabilitacinį II gydymą, kurį apmoka Teritorinė ligonių kasa iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšųginekologinėmis, virškinimo sistemos, inkstų, ausų, nosies, gerklės, kvėpavimo sistemos ligomis sergantiems pacientams.

Atliekant ambulatorinį reabilitacinį II gydymą Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje yra galimybė išduoti, pratęsti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.

Daugiau informacijos apie reabilitacijos paslaugų organizavimą rasite Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje
Atnaujinta 2023-10-26 15:56