Socialinė pagalba

Kai susirgęs asmuo turi tam tikrą laiką gydytis ir negali eiti į darbą, jam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Dokumentas pateikiamas darbdaviui ir pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus pacientui bus apmokama už laikotarpį, kai negalėjo dirbti.

Jei pacientas nedarbingas ilgiau, negu galima išduoti nedarbingumo pažymėjimą vadovaujantis įstatymais, tuomet Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nustato paciento darbingumo lygį (tai atitiktų anksčiau nustatomas invalidumo grupes). Remiantis NDNT nustatytu darbingumo lygiu apskaičiuojamos išmokos ir mokamos pacientui.

Dėl reabilitacijos ir sveikatą grąžinančio gydymo konsultuoja gydytojai reabilitologai.

Platesnę informaciją apie tai gali suteikti socialinis darbuotojas, dirbantis onkologinę pagalbą teikiančiose įstaigose.

Moterims po krūties vėžio operacijos 1 kartą per metus kompensuojamas:

– krūties protezas (visas arba dalinis)  (kodas KLP-3).

Ortopedijos prekių salonuose reikės pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

– pažymą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos  (forma F-27a), kurioje nurodyta diagnozė, TLK kodas ir – būtinai – paskirtų ortopedijos gaminių rūšys ir  kodai (žr. auksčiau). 
– LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
– sveikatos draudimo pažymėjimą arba neįgalumo/pensininko pažymėjimą.
 

Gerbiamos pacientės,

Informuojame, jog, pasikeitus ortopedijos techninių priemonių skyrimo tvarkai, nuo šiol kompensuojamą krūties protezą ir liemenėlę pacientei turi teisę skirti tik:

- plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas,

– Ortopedas traumatologas

– Chirurgas, neurochirurgas
– Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.  
– Kreipiantis į aukščiau minėtus gydytojus, būtinas šeimos gydytojo siuntimas vieno iš išvardintų gydytojo-specialisto konsultacijai dėl ortopedinio gaminio skyrimo.

Teisės aktai:

Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašasAtnaujinta 2020-10-16 10:20