Atgal

Laboratorinių tyrimų skyrius

Laboratorinių tyrimų skyrius, savo sudėtyje turintis Kraujo banką, yra NVI struktūrinis padalinys, visą parą teikiantis laboratorinės diagnostikos paslaugas stacionaro bei ambulatoriniams pacientams, atliekantis rutininius ir skubius hematologinius, imunohematologinius, biocheminius, citomorfologinius, kraujo krešėjimo, kraujo dujų ir pH pusiausvyros, imuninius ir bendraklinikinius tyrimus.

Tyrimai atliekami naudojant pažangias, pasaulyje žinomų laboratorinės įrangos gamintojų: Sysmex (Japonija), Roche (Šveicarija), Diagnostica Stago (Prancūzija), Radiometer Medical (Danija) ir kt. technologijas, ledžiančias užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę, rezultatų tikslumą ir patikimumą. Laboratorinio tyrimo atlikimas yra komandinio darbo rezultatas, reikalaujantis aukštos darbuotojų kompetencijos. Didelė laboratorinių tyrimų svarba diagnozuojant vėžį skatina laboratorijos darbuotojus siekti aukštesnės kvalifikacijos įdiegiant naujausias technologijas.  Laboratorinių tyrimų skyriaus teikiamos paslaugos vykdomos vadovaujantis tarptautinio ISO 15189 standarto reikalavimus ir geros laboratorinės praktikos principus (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota licencija). Laboratorijos veiklos kokybę užtikrina vidinės kontrolės standartų taikomos procedūros ir dalyvavimas išorinėse kokybės kontrolės programose. Nuolat dalyvaujame tarptautinėse išorinėse tyrimų kokybės ir tikslumo tikrinimo programose: RIQAS (Didžioji Britanija) ir Labquality akredituota pagal ISO/IEC 17043 standartą (Suomija). Tyrimams naudojame tik sertifikuotus reagentus ir reguliariai atnaujiname laboratorinę įrangą. Nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją – siekiame, kad laboratorijoje dirbtų aukštos kvalifikacijos profesionalūs darbuotojai.

Laboratorinių tyrimų skyriuje darbus atlieka kompetentingi ir turintys gerus įgūdžius darbuotojai – 8 licencijuoti medicinos biologai, 12 licencijuotų biomedicinos technologų ir 2 bendrosios praktikos slaugytojos. Medicinos biologai nuolat konsultuoja gydytojus įvairiais klausimais, susijusiais su laboratoriniais tyrimais.

Laboratorinių tyrimų skyriuje kasmet atliekama po maždaug 365 tūkst. in vitro laboratorinių tyrimų ir apie 1200 eritrocitų masės suderinamumo mėginių prieš transfuziją.  Tyrimų rezultatai pateikiami tą pačią dieną. Apie 15,5 % visų tyrimų atliekama skubos tvarka. Asmenims pageidaujant teikiamos ir mokamos paslaugos – apie 8 % minėto tyrimų kiekio atliekama mokamai. Dalyvaujame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, apie 2 % visų tyrimų atliekame klinikinėse studijose dalyvaujantiems pacientams.

Klinikinis darbas vyksta moderniai įrengtose skyriaus patalpose, chemoterapijos skyriaus su dienos stacionaru patalpoje ir Kraujo banke. Laboratorinių tyrimų skyriuje atliktas patalpų remontas ir darbo vietų reorganizavimas garantuoja teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinant, kad įvairūs aplinkos veiksniai (oro temperatūra, apšvietimas, drėgmė, elektros tiekimas ir kt.) neturėtų neigiamos įtakos atliekamų tyrimų kokybei, duomenų saugumui ir konfidencialumui. Skyriuje atnaujinta laboratorinė įranga (2021–2022 m.), įdiegtos pažangios laboratorinių tyrimų technologijos, elektroninė tyrimų užsakymo sistema, modernizuoti personalo veiklos procesai, apimantys visus laboratorinių tyrimų etapus – preanalizinius, analizinius ir poanalizinius tam, kad dideli tyrimų kiekiai būtų atliekami kuo greičiau ir kokybiškiau mažinant pacientų eiles ir sugaištą laiką, laukiant svarbių tyrimų atsakymų. Skyriaus veiklos kokybės vadyba tobulinama vadovaujantis ISO 9001.Atnaujinta 2022-09-01 11:17