Atgal

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų skyrius yra Nacionalinio vėžio instituto padalinys, atliekantis viešųjų pirkimų procedūras, siekiant racionaliai panaudoti biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšas skirtas reikiamų prekių, paslaugų ar/ir darbų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais. Viešųjų pirkimų skyriaus tikslas – užtikrinti, kad visi Nacionalinio vėžio instituto viešieji pirkimai būtų atliekami ir jų laimėtojas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų normų reikalavimų bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.

Visa su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija yra viešai prieinama Centriniame viešųjų pirkimų portale

Mažos vertės pirkimus vykdome, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Korupcijos prevencija NVI

Skyriaus kontaktai


Pagrindimai dėl pirkimų neatlikimo iš centrinės perkančiosios organizacijos katalogo

Pagrindimas dėl pirkimo ne per CPO

  Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
  2023-04-21 Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu

Vandetanibum pirkimas,
pirkimo Nr. 666226

Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 1 d. 3 p., prekės gali būti perkamos neskelbiamų derybų būdu, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais. Kadangi šiuo atveju paciento gydymui skubiai reikalingi vaistai, o pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją neįvyko  ir atsižvelgiant į tai, kad paciento būklė priskirta prie labai retų žmogaus sveikatos būklių, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos.

  2022-11-03 Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu

Vandetanibum pirkimas,
pirkimo Nr. 635233

Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 1 d. 3 p., prekės gali būti perkamos neskelbiamų derybų būdu, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais. Kadangi šiuo atveju paciento gydymui skubiai reikalingi vaistai, o pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją 2 kartus neįvyko  ir atsižvelgiant į tai, kad paciento būklė priskirta prie labai retų žmogaus sveikatos būklių, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos.

  2022-08-22 Atviras konkursas

Valymo paslaugų pirkimas,
pirkimo Nr. 620168

1. CPO kataloge nesiūloma jonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų;
2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai, ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.

  2022-08-18 Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu

Vandetanibum pirkimas,
pirkimo Nr. 619910

Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 1 d. 3 p., prekės gali būti perkamos neskelbiamų derybų būdu, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais. Kadangi šiuo atveju paciento gydymui skubiai reikalingi vaistai, o pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją 2 kartus neįvyko  ir atsižvelgiant į tai, kad paciento būklė priskirta prie labai retų žmogaus sveikatos būklių, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos.
  2022-07-12 Skelbiama apklausa

Vandetanibo pirkimas,
pirkimo Nr. 613894

Per CPO paskelbtas konkursas neįvyko, negavus tinkamų pasiūlymų.
  2022-07-01 Neskelbiamos derybos

Valymo paslaugų pirkimas,
pirkimo Nr. 612495

1. CPO kataloge nesiūloma jonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų;
2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai, ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.
  2022-04-19 Atviras konkursas

Valymo paslaugų pirkimas,
pirkimo Nr. 597117

1. CPO kataloge nesiūloma jonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų;
2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai, ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.
3. Perkant per CPO, nėra galimybės sutartyje nurodyti paslaugų įkainio peržiūros sąlygos pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam minimaliam mėnesio atlyginimui (MMA).
4. CPO kataloge nėra galimybės pirkti ekonominio naudingumo būdu taikant kainos ir kokybės santykį.

  2022-02-09 Supaprastintas atviras konkursas

Valymo paslaugų pirkimas,
pirkimo Nr. 585229

1. CPO kataloge nesiūloma jonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų;
2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai, ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.
  2022-01-18 Skelbiama apklausa

Valymo paslaugų pirkimas,
pirkimo Nr. 582781

1. CPO kataloge nesiūloma jonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų;
2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai, ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.

  2022-01-05 Atviras konkursas

Valymo paslaugų pirkimas,
pirkimo Nr. 581640

1. CPO kataloge nesiūloma jonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų;

2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai, ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.

3. Perkant per CPO, nėra galimybės sutartyje nurodyti paslaugų įkainio peržiūros sąlygos pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam minimaliam mėnesio atlyginimui (MMA).

4. CPO kataloge nėra galimybės pirkti ekonominio naudingumo būdu taikant kainos ir kokybės santykį.

   2021-12-17  Skelbiama apklausa

Valymo paslaugos pirkimo Nr. 579522

1. CPO kataloge nesiūlomajonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų.

2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai,  ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.
  2021-10-11 Supaprastintas pirkimas neskelbiamų derybų būdu

Vandetanibum pirkimas,
pirkimo Nr. 568561

 Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 1 d. 3 p., prekės gali būti perkamos neskelbiamų derybų būdu, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais. Kadangi šiuo atveju paciento gydymui skubiai reikalingi vaistai, o pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją 2 kartus neįvyko  ir atsižvelgiant į tai, kad paciento būklė priskirta prie labai retų žmogaus sveikatos būklių, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos.
  2021-08-11 Atviras konkursas

Valymo paslaugų pirkimas,
pirkimo Nr. 558819

Pirkimas per CPO negalimas, nes CPO siūlomos valymo paslaugos neatitinka šių Nacionalinio vėžio instituto (toliau – NVI) poreikių:

1. CPO kataloge nesiūlomajonizuojančios spinduliuotės kontroliuojamos zonos valymo paslaugų.

2. CPO kataloge nesiūlomos galutinio (baigiamojo) patalpų valymo ir dezinfekcijos paslaugos – patalpų, kuriose gydomi sergantys užkrečiamomis ligomis arba įtariami, kad serga užkrečiamomis ligomis pacientai,  ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas ir dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus.

3. Nėra galimybės sutartyje nurodyti paslaugų įkainio peržiūros sąlygos pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam minimaliam mėnesio atlyginimui (MMA).

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

BĮ Nacionalinio vėžio instituto viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

Eil. nr.

Rodiklis

2021 m.

IV ketvirtis

2021 m.

2022 m.

I ketvirtis

2022 m.

II ketvirtis

2022 m.

III ketvirtis

2022 m.

IV ketvirtis

2022 m.

 

1.

Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma, tūkst. Eur

1 841,9

6 357,4

5 613,0

796,0

1 512,0

2 921,0

10 842,0

2.

Bendras viešųjų pirkimų skaičius

163

782

177

156

147

198

678

3.

Bendras tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų skaičius (su pirkimais per CPO)

49

164

54

27

22

48

151

4.

Tarptautiniams ir supaprastintiems pirkimams išleidžiama suma, tūkst. Eur

215,6

3 078,9

4 962,0

363,0

848,0

1 244,0

7 417,0

5.

Centralizuotiems pirkimams išleidžiama suma, tūkst. Eur (tarptautinių ir supaprastintų)

1 175,2

1 090,5

178,0

114,0

231,0

1 095,0

1 618,0

6.

Centralizuotų pirkimų skaičius

29

79

21

14

12

26

73

7.

Centralizuotų pirkimų skaičiaus/vertės dalis nuo visų pirkimų skaičiaus/vertės, procentais

59,2/84,5

48,2/26,2

38,0/3,6

51,9/31,4

54,5/21,4

54,2/46,8

198,6/103,2

8.

Atliktų rinkos konsultacijų skaičius

1

25

11

12

3

0

26

9.

Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais

0,6

3,2

20,4

44,4

13,0

0

19,5

10.

Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais (be mažos vertės pirkimų, kurių vertė iki 10 000 eurų be PVM).

84,0

67,6

62,2

56,5

57,1

67

60,7
Atnaujinta 2023-04-21 14:39


Svarbu žinoti: